English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Porady prawne

Czy lokal socjalny może nie mieć łazienki?

March 2, 2024 - 2:54 pm

Mieszkańcy często otrzymują wskazania do lokalu socjalnego, który nie jest wyposażony w łazienkę. Urzędnicy utrzymują, że jest to zgodne z prawem. W tym artykule sprawdzamy, czy tak rzeczywiście jest.

Ustawa o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001 r. w swoim pierwotnym brzmieniu zawierała zapis określający standard lokalu socjalnego:

lokal socjalny — należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie

Pierwotny tekst Ustawy można przeczytać tu

Zapis o “obniżonym standardzie” stanowił furtkę do oferowania często tragicznych warunków mieszkaniowych, w tym lokali, które nie były wyposażone w łazienkę, a jedynie w ustęp na podwórku. Dokładne znaczenie “obniżonego standardu” nie zostało nigdy określone, ale w praktyce wyznaczały je najniższe możliwe standardy właściwe dla lokali tymczasowych.

Według przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 r. tymczasowe pomieszczenie powinno: “posiadać dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem”. Taki zapis nadal znajduje się w obecnym brzmieniu Art. 2 ust. 1 pkt 5a Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Jednak definicja lokalu socjalnego, jako lokalu “o obniżonym standardzie” została uchylona Ustawą z dnia 22 marca 2018 r. Oprócz niesławnego zapisu uchylono też normę 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę (10 m2 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego).

Uzasadnieniem zmian było ujednolicenie zasobu mieszkaniowego Gminy i likwidacja osobnej kategorii lokali socjalnych i zastąpienie ich “najmem socjalnym” lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym (zwanym potocznie “komunalnym”). Od tego czasu lokal socjalny nie mógł więc różnić się od lokalu komunalnego, a różnica była tylko w stawce czynszu i rodzaju umowy na czas określony. Tekst uzasadnienia można przeczytać tu.

Sam standard lokalu mieszkalnego (z którego wydziela się lokale do najmu “komunalnego” i najmu socjalnego) określa z kolei Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.:

§ 92. 1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience […].

Nie jest już więc możliwe prawnie wskazywanie lokali socjalnych pozbawionych łazienki!

Jeśli więc Gmina będzie próbowała Wam przydzielić lokal socjalny, który nie jest wyposażony w łazienkę, będzie to stanowić złamanie Waszych praw!

Uwaga dodatkowa: Art. 22 Ustawy o ochronie praw lokatorów nadal umożliwia najem socjalny lokalu z obniżoną normą metrażową do 5 m2 na osobę i z obniżonym standardem. Nie może to jednak być w sprzeczności z pozostałymi normami i przepisami, które określają, że lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie Gminy muszą być wyposażone w łazienkę.

1 komentarz na temat Czy lokal socjalny może nie mieć łazienki?

Czym są dzikie eksmisje?

May 19, 2023 - 10:07 am

Dzika eksmisja jest eksmisją bez wyroku sądu i bez udziału komornika. Przy dzikiej eksmisji nie są zastosowane przewidziane prawem procedury, a uprawnienia lokatorów (takie jak ochrona miru domowego, czy okres wypowiedzenia umowy najmu) są całkowicie lekceważone. Dzikie eksmisje mają miejsce nawet wtedy, gdy lokatorzy nadal mają ważny tytuł prawny uprawniający do zamieszkiwania w lokalu, na przykład ważną umowę najmu.

W poniższym dokumencie informujemy bardziej szczegółowo o prawach lokatorów, które są łamane podczas dzikich eksmisji i o zaniedbaniach policji, które ułatwiają życie bandytom.

Skomentuj Czym są dzikie eksmisje?

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy najmu?

January 17, 2023 - 4:32 pm

Lokatorzy często nie są pewni, jaki jest okres wypowiedzenia zawartej przez nich umowy najmu. Zapisy w umowie najmu mogą mówić jedno, a przepisy ustaw drugie. Łatwo się w tym pogubić. W tym artykule postaramy się wyjaśnić tę sprawę.

Zapisy umowy

Zwykle w samej umowie najmu zawarte są warunki wypowiedzenia umowy najmu. Zazwyczaj jest tam podany miesięczny okres wypowiedzenia, liczony na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Warto zwrócić uwagę na to, że jedynym sposobem wcześniejszego wypowiedzenia umowy na czas określony jest wypowiedzenie jej na warunkach określonych w umowie! Stanowi tak Art. 673 ust. 3 Kodeksu Cywilnego. Jeśli w umowie na czas określony brak takich zapisów, nie może ona zostać wypowiedziana przed upływem okresu na jaki została zawarta! Jeżeli umowa zawarta na czas określony zawiera zapisy, które wymagają na przykład od najemcy znalezienia nowego najemcy na swoje miejsce, a w innym przypadku nie pozwalają na wcześniejsze wypowiedzenie umowy, niestety będzie to skuteczne. Należy jednak pamiętać, że zapisy umowy najmu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem. W innym przypadku stają się nieważne.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy najmu? – czytaj dalej …

Skomentuj Jaki jest okres wypowiedzenia umowy najmu?

Właściciel chce nagle wyrzucić z lokalu – co robić?

November 16, 2022 - 3:58 pm

Lokatorów obowiązują okresy wypowiedzenia umowy najmu, w przypadku gdy zalegają oni z opłatami za lokal. Czasem jednak właściciel mieszkania reaguje nerwowo przy pierwszej oznace opóźnienia płatności. W tym artykule radzimy co wtedy robić.

Okresy wypowiedzenia umowy najmu są określone w umowie najmu, jednak nie mogą one być sprzeczne z zapisami Ustawy o ochronie praw lokatorów. Ustawa ta, w Art. 11 ust. 2 pkt. 2, wymaga, by wystąpiła zaległość w wysokości pełnych trzech okresów płatności i wyznaczony został dodatkowy, miesięczny termin zapłaty. Dopiero po upłynięciu tego terminu umowa może być skutecznie wypowiedziana. Jeśli właściciel powołuje się na bardziej restrykcyjne zapisy samej umowy najmu lub Kodeksu Cywilnego, czyni to wbrew przepisom Ustawy o ochronie praw lokatorów, która w tym przypadku ma pierwszeństwo.

Jeżeli właściciel wypowiada umowę najmu niezgodnie z wymienionymi wyżej terminami i próbuje siłą usuwać lokatorów z mieszkania, należy wystosować do niego pismo załączone poniżej.

Zachęcamy też do zapoznania się z artykułem: Czym jest eksmisja

W razie, gdyby właściciel lub wynajęta przez niego osoba próbowała siłą wedrzeć się do lokalu, należy postępować wedle wskazówek opisanych w tym artykule: Naruszenie miru domowego przez właściciela

1 komentarz na temat Właściciel chce nagle wyrzucić z lokalu - co robić?

Czym jest eksmisja?

March 27, 2022 - 11:19 am

Lokatorzy często mówią “dostałem/am eksmisję”. Jest to określenie bardzo nieprecyzyjne i wbrew pozorom może oznaczać wiele różnych sytuacji. Poniżej wyjaśnimy, jakie są dokładnie etapy eksmisji.

Czym jest eksmisja? – czytaj dalej …

1 komentarz na temat Czym jest eksmisja?

Gmina będzie dostarczać lokale zamienne do 2024 r.

March 26, 2022 - 1:50 pm

W dniu 24 marca Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o ochronie praw lokatorów. Przedłuża ona obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego spoczywający na Gminie w razie konieczności rozbiórki i remontu budynku do końca 2024 r.

Gmina będzie dostarczać lokale zamienne do 2024 r. – czytaj dalej …

1 komentarz na temat Gmina będzie dostarczać lokale zamienne do 2024 r.

Jak zaskarżyć uchwałę Zarządu Dzielnicy?

February 2, 2022 - 5:17 pm
Burmistrz odmówił pomocy mieszkaniowej?

Starając się o lokal z najmem socjalnym lub komunalnym, mieszkańcy składają wniosek o pomoc mieszkaniową z zasobów m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy w której zamieszkują. Po skompletowaniu dokumentacji przez Wydział Zasobów Lokalowych, wniosek jest opiniowany przez Komisję Mieszkaniową. Na podstawie tych informacji, Zarząd Dzielnicy podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udzielenia pomocy mieszkaniowej.

Często decyzje Zarządu Dzielnicy są podejmowane w sposób krzywdzący dla wnioskodawców. Na przykład nie jest rozpatrywana ich sytuacja życiowa i można odnieść wrażenie, że Zarząd tylko szuka “haków”, by odmówić pomocy, nawet gdy w oczywisty sposób wnioskodawcy jej potrzebują. Warto wiedzieć, że od decyzji Zarządu można się odwołać do sądu administracyjnego.

Jak zaskarżyć uchwałę Zarządu Dzielnicy? – czytaj dalej …

2 komentarzy Jak zaskarżyć uchwałę Zarządu Dzielnicy?

Naruszenie miru domowego przez właściciela

June 13, 2021 - 6:37 pm

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której właściciel dokonuje wtargnięcia do mieszkania zamieszkałego przez lokatora i odmawia opuszczenia lokalu. Jego celem jest najczęściej wymuszenie na lokatorach nagłego wyprowadzenia się, co jest jednoznaczne z nielegalną w świetle prawa dziką eksmisją.

Naruszenie miru domowego przez właściciela – czytaj dalej …

Skomentuj Naruszenie miru domowego przez właściciela

Rada Warszawy zmieniła kryterium metrażowe

June 12, 2021 - 12:11 pm

W dniu 10 czerwca b.r. Rada Warszawy przegłosowała zmiany w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. W tym artykule przedstawiamy zmiany dotyczące kryterium metrażowego wraz ze stanowiskiem Komitetu Obrony Praw Lokatorów w tej sprawie.

Rada Warszawy zmieniła kryterium metrażowe – czytaj dalej …

Skomentuj Rada Warszawy zmieniła kryterium metrażowe

Dziedziczenie umowy najmu po śmierci najemcy

May 3, 2020 - 4:51 pm

Jedną z częstych sytuacji, które zgłaszają lokatorzy, jest śmierć głównego najemcy i niepewność pozostałych mieszkańców lokalu. Lokatorzy często nie wiedzą, czy powinni składać wniosek o lokal od Gminy i czy umowa najmu ze zmarłym najemcą nadal obowiązuje.

Dziedziczenie umowy najmu po śmierci najemcy – czytaj dalej …

1 komentarz na temat Dziedziczenie umowy najmu po śmierci najemcy

Top