English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Inne informacje

Nowa uchwała o najmie nie poprawi sytuacji lokatorów

November 21, 2019 - 8:31 am

Dyrektorka Biura Polityki Lokalowej w Ratuszu, Magdalena Młochowska, ogłosiła w prasie tryumfalnie: “Wprowadzamy wiele zmian, o które postulowały organizacje lokatorskie. […] To rewolucyjne zmiany, zwłaszcza w przypadku osób samotnych i gospodarstw dwuosobowych”. Chodzi o projekt Uchwały o najmie lokali z zasobu mieszkaniowego miasta stołecznego Warszawa.

O projekcie pisaliśmy już tutaj: https://lokatorzy.info.pl/propozycje-ratusza-uderza-w-rodziny-i-pogorsza-sytuacje-wielu-lokatorow/

Trudno nie poczuć się jak maszynie do podróżowania w czasie. W 2009 r., gdy wprowadzana była aktualnie obowiązująca uchwała o najmie, słyszeliśmy równie tryumfalne wypowiedzi ówczesnego wiceprezydenta Warszawy, Andrzeja Jakubiaka. Przekonywał on wtedy, że wprowadzone kryteria dochodowe będą umożliwiały wszystkim potrzebującym staranie się o lokale od miasta. Niestety, 10 lat obowiązywania uchwały, pomimo wielokrotnego łatania jej najbardziej rażących wad, pokazało jak bardzo jest niewystarczająca i jak wielu potrzebujących “odbiło się” od jej niesprawiedliwych kryteriów.

Powiedzmy sobie szczerze: miasto stołeczne Warszawa nie chce tworzyć i budować mieszkań komunalnych i socjalnych w wystarczającej liczbie.

W Wieloletnim planie gospodarowania zasobem mieszkaniowym na lata 2018-2022, przegłosowanym przez Radę Warszawy, pomiędzy 2017 a 2022 r., Miasto przewiduje wzrost mieszkaniowych zasobów o zaledwie 589 mieszkań – o wiele za mało. Oprócz tego, mieszkań socjalnych przybędzie 2600 (rzeczywiście jest faktem, że mieszkania socjalne będą coraz bardziej potrzebne). Ale jeśli zasób mieszkań socjalnych wzrośnie o 2600, to znaczy, że pozostałe kategorie mieszkań zmniejszą się o 2011 lokali. Stanie się tak pomimo budowy prawie 600 nowych lokali komunalnych.

Biuro Polityki Lokalowej Ratusza nigdy nie przedstawiło informacji dotyczącej liczby osób mieszkających w Warszawie, które są wykluczone z możliwości wynajęcia mieszkania na wolnym rynku lub w innych zasobach (jak TBSy) z powodu zbyt niskich dochodów. Tych danych prędko nie poznamy, gdyż BPL za wszelką cenę nie chce dopuścić do tego, by kryteria przyznawania pomocy mieszkaniowej odpowiadały rzeczywistym potrzebom (czyli obejmywały tych, którzy faktycznie nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób). Tworzy to swego rodzaju błędne koło: nie istnieją rzeczywiste dane dotyczące osób potrzebujących, gdyż kryteria udzielania pomocy są zaniżone, w związku z czym Rada Warszawy nie uchwala planów budownictwa komunalnego na odpowiednim poziomie. W oparciu o liczbę osób oczekujących w kolejce, dotychczasowe zasoby wydają się bowiem spełniać potrzeby.

W tym kontekście należy spojrzeć na propozycję Ratusza dotyczącą OBNIŻENIA kryterium dochodowego dla 4-osobowych rodzin o aż 777 zł. Chodzi po prostu o to, by mniej rodzin zakwalifikowało się do pomocy.

Również kryterium metrażowe, które w tej chwili wynosi 6 m2 na osobę, nie zostanie podwyższone dla gospodarstw, w których mieszkają 3 osoby lub więcej. Oznacza to, że wieloosobowe rodziny nadal będą musiały się gnieździć w zatłoczonych lokalach, często katastrofalnej jakości i cierpieć z powodu wilgoci i grzyba w niedogrzanych ścianach. Komitet Obrony Praw Lokatorów i inne organizacje lokatorskie od lat domagają się podwyższenia kryterium metrażowego do 10 m2 na osobę, co by umożliwiło likwidację patologii polegającej na zmuszaniu dzieci, rodziców i wnuków do zamieszkiwania w zbyt małych pomieszczeniach, gdzie nie ma prywatności i warunków dla rozwoju dzieci. Ratusz wyraził się jednak jasno: nie będzie to możliwe. Oto uzasadnienie:

Podniesienie kryterium do 10 m2/os oznaczałoby skokowe podniesienie tego kryterium i mogłoby doprowadzić do tego że nagle do pomocy mieszkaniowej kwalifikowałoby się nie tylko spora część gospodarstw mieszkających w zasobie, ale także poza zasobem. Aktualna sytuacja mieszkaniowa w Warszawie nie pozwala na tak radykalne podniesienie tego kryterium.

Kółko się zamyka. Nie będzie podwyższenia kryterium, bo nie ma zasobu. A zasobu nie ma dlatego, że nie podniesiono kryterium. Urzędnicy są zadowoleni, a lokatorzy mają cierpieć dalej.

1 komentarz na temat Nowa uchwała o najmie nie poprawi sytuacji lokatorów

Mała 10 – czekając na zmiłowanie urzędu

November 3, 2019 - 5:57 pm

6-osobowa rodzina zamieszkująca w lokalu na ul. Małej 10 czeka na rozkwaterowanie. Lokal jest zagrzybiony i pozbawiony łazienki, ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Urzędnicy zasłaniają się “brakiem lokali”, których nie chcieli wybudować i których się wyzbywają.

Rozmowa z lokatorką poniżej.

1 komentarz na temat Mała 10 - czekając na zmiłowanie urzędu

Wileńska 43 – Dzielnica odmawia godnych warunków życia

November 3, 2019 - 12:48 pm

Przepisy najmu lokali z zasobu mieszkaniowego Miasta są często niedostosowane do realiów. Mimo to, urzędnicy upierają się, by ich nie zmieniać, gdyż za wszelką cenę nie chcą budować wystarczającej liczby lokali, by spełnić potrzeby mieszkańców. Ma to namacalne konsekwencje dla konkretnych ludzi. Przedstawiamy jeden z takich przypadków.

Pani Sylwia mieszka wraz z mężem i dwójką dzieci na powierzchni mieszkalnej 14 metrów w oficynie przy ul. Wileńskiej 43. Umowa lokalu socjalnego kończy się za 3 lata. Ustawa o ochronie praw lokatorów nie pozwala na przyznanie lokalu zamiennego dla lokali socjalnych. Rodzina musi więc cierpieć w zagrzybionym, zawilgoconym lokalu, co ma bardzo negatywne konsekwencje zdrowotne dla ich 10-miesięcznego dziecka.

Wydawało się, że dyrektorka Biura Polityki Lokalowej, Magdalena Młochowska będzie w stanie pomóc rozwiązać sytuację. Prowadzone były w tym celu rozmowy z wiceburmistrzem Dariuszem Kacprzakiem. Umowa najmu miała zostać skrócona, tak by można było szybciej wnioskować o inny lokal od Gminy (co i tak przecież trwa latami). Od lipca b.r. nie ma jednak żadnej odpowiedzi ze strony Urzędu i wygląda na to, że rodzina będzie musiała się przemęczyć przez kolejną zimę w lokalu, który nie spełnia w ogólne podstawowych standardów mieszkaniowych dla 4-osobowego gospodarstwa.

Połączenie złych przepisów i braku dobrej woli urzędników ma tragiczne konsekwencje dla zdrowia i życia mieszkańców.

Poniżej film przedstawiający sytuację pani Sylwii i jej rodziny.

Skomentuj Wileńska 43 - Dzielnica odmawia godnych warunków życia

Czyściciele na ul. Techników 29

August 11, 2019 - 10:19 pm

Ul. Techników 29 we Włochach. Dawne mieszkania zakładowe, które zostały zreprywatyzowane w 2015 r. Burmistrz Dzielnicy Włochy nie zadbał o to, by walczyć o zasiedzenie budynku, tylko oddał tzw. “spadkobiercom”. Gmina nie zadbała nawet o to, by odzyskać nakłady od nowych właścicieli. Wszystko to wskazuje na głęboki układ korupcyjny w dzielnicy. Lokatorzy ponoszą konsekwencje tego stanu rzeczy. A są traktowani w sposób skandaliczny.

Właściciel zaniedbał opłacanie miejskich wodociągów, pomimo że lokatorzy opłacali koszty związane ze zużyciem wody na konto właściciela. W końcu, aby uniknąć odcięcia wody, zostali zmuszeni do wpłacania opłat za wodę bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowego. Właściciel wykorzystał to, by złożyć pozew o eksmisję, z powodu… niepłacenia mu za wodę.

Budynek jest dewastowany w klasyczny dla czyścicieli sposób. Ciągły huk i wszechobecny pył mają skłonić lokatorów do opuszczenia lokali. Jednak nie wszyscy mają gdzie się podziać. 84-letnia lokatorka nie może otrzymać lokalu od Gminy, gdyż przekracza o 6 metrów kryterium metrażowe. W ten sposób urząd ukarał ją za to, że jej bliscy zmarli i już nie zajmują metrów. Z kolei jej sąsiad otrzymuje o 300 zł zbyt wiele, by kwalifikować się do pomocy mieszkaniowej. Pomimo, że koszty ogrzewania w kamienicy pozbawionej centralnego ogrzewania są wyższe, niż koszt utrzymania w pełni wyposażonego mieszkania.

Kolejnym działaniem czyściciela będzie prawdopodobnie zdjęcie dachu. Spodziewamy się, że to nastąpi dopiero na jesień, gdyż wtedy wykurzanie lokatorów przez zalanie będzie najbardziej skuteczne.

Oto film z wypowiedziami lokatorów:

Aby dostać się do swoich piwnic, niemłodzi już lokatorzy muszą poruszać się po rurze, niczym akrobaci:

6 komentarzy Czyściciele na ul. Techników 29

Ząbkowska 12 do wysiedlenia z powodu zaniedbań Dzielnicy

June 30, 2019 - 1:01 pm

Mieszkańcy kamienicy położonej przy ul. Ząbkowskiej 12 są wysiedlani ze swoich domów. Powodem są uszkodzenia spowodowane przez sąsiednią budowę pod adresem Ząbkowska 14, gdzie inwestor wybudował luksusowe apartamenty. Co ciekawe, inwestor uzyskał nadzwyczają zgodę Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Praga-Północ, by budować “po obrysie” działki, a więc w sposób, który – jak się okazało – naruszył konstrukcję kamienicy przy ul. Ząbkowskiej 12.

Kamienica przy ul. Ząbkowskiej 12 doznała pęknięć i uszkodzeń strukturalnych, co skutkowało wydaniem decyzji o zakazie użytkowania budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Władze Dzielnicy nie poczuwają się jednak do żadnych obowiązków wobec mieszkańców kamienicy. Poinformowano ich, że nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań po wykonaniu niezbędnych remontów.

Co na ten temat mówią przepisy? Art. 10 ust. 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów stanowi, że lokator jest obowiązany przenieść się do lokalu zamiennego na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal.

Jak te przepisy interpretują władze Dzielnicy? W swoim piśmie do lokatorów, Zastępca Burmistrza Dariusz Kacprzak napisał, że “nie ma możliwości wykonania” napraw budynku przy ul. Ząbkowskiej 12 w czasie 12 miesięcy. Wygląda więc na to, że zdaniem Wiceburmistrza, lokatorów należy wysiedlić na stałe, pozbawiając ich dotychczasowego centrum życiowego.

W ten sposób, władze Dzielnicy umywają ręce od odpowiedzialności za sytuację, którą same spowodowały, godząc się na niebezpieczną budowę luksusowych apartamentowców kosztem zagrożonych mieszkań komunalnych. Zapewne wyremontowany budynek zostanie również przeznaczony na luksusowe apartamenty, a mieszkańcy zostaną przeniesieni do niespełniających standardów lokali gorszej kategorii.

Czego się nie robi, by zadowolić inwestorów?

1 komentarz na temat Ząbkowska 12 do wysiedlenia z powodu zaniedbań Dzielnicy

Mapa historii lokatorów

April 14, 2019 - 6:47 pm

Nanieśliśmy na mapę lokalizację reportaży Komitetu Obrony Praw Lokatorów nakręconych przez lata naszej działalności.

Mapa dostępna jest poniżej:

Skomentuj Mapa historii lokatorów

Środkowa 23: Mieszkańcy w stanie zagrożenia

November 3, 2018 - 8:21 pm

Kamienica przy ul. Środkowej 23 na warszawskiej Pradze-Północ stanowi zagrożenie dla życia swoich mieszkańców i musi zostać wysiedlona. Tak stwierdził w lipcu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Pomimo to, do dnia dzisiejszego władze Dzielnicy nie zadbały o bezpieczeństwo lokatorów i nie zaproponowały im lokali zamiennych.

Przeciekający dach i nieszczelne rury powodują ciągłe zawilgocenie stropów, co grozi ich zawaleniem. W fasadzie budynku widnieją niepokojące szczeliny, które cały czas się powiększają. Mieszkańcy są zrozpaczeni i nie wiedzą gdzie zwrócić się o pomoc. Władze są obojętne na ich los.

Brak mieszkań zamiennych jest oczywiście skutkiem celowej polityki Rady Warszawy, która nie ma woli politycznej, by doprowadzić do rozwiązania notorycznych braków zasobów mieszkaniowych nękających Warszawiaków.

1 komentarz na temat Środkowa 23: Mieszkańcy w stanie zagrożenia

Haniebne oświadczenie spółki Fenix

October 20, 2017 - 10:38 am

Spółka Fenix Group od lat jest nam znana jako firma, która w ostatnich latach miała katastrofalny wpływ na życie lokatorów. Komitet Obrony Praw Lokatorów wiele razy spotkał się z działaniami tej firmy i interweniował, gdy dochodziło do podwyżek czynszów, gdy firma łamała zasady współżycia społecznego i nękała lokatorów na różne sposoby.

Przedstawiciele spółki nie chcieli się stawić przed Komisją Weryfikacyjną (wzorem pani Prezydent), a Fenix wysłał oświadczenie do Komisji przed przesłuchaniem świadków (do którego odniósł się Sebastian Kaleta), jak i również oświadczenia do mediów przed i po rozprawie.

Ze 100% pewnością możemy potwierdzić, że spółka często mija się z prawdą lub ma zupełną inne, mylące, spojrzenie na sprawę.

Podajmy konkretny przykład dotyczący twierdzeń spółki o wysokości czynszu. Ta nieprawdziwa informacja została niestety podana przez TVN bez sprawdzenia faktów. Cytujemy, „Stanowiska obu stron różnią się też w zakresie czynszu. Lokatorzy informowali w środę, że otrzymali podwyżki do 70 zł za metr kwadratowy (choć przed reprywatyzacją mieli płacić 6 złotych). W stanowisku Feniksa poinformowano, że średni czynsz od momentu zakupu kamienicy przez firmę wynosi 22,65 złote za metr.”

Jesteśmy w stanie potwierdzić prawdziwość zeznań lokatorów. Spółka w 2014 roku podniosła czynsz już do 25 złotych za metr. Byliśmy wtedy na miejscu, o czym można się przekonać na podstawie artykułów na naszej stronie i na stronie Gazety:

https://lokatorzy.info.pl/fenix-capital-wykurza-lokatorow-przy-nowogrodzkiej-6/
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,54420,16971939,Lokatorzy_kamienicy_na_Nowogrodzkiej_boja_sie__ze.html

Filmowaliśmy wtedy także nielegalne prace remontowe prowadzone bez zezwolenia. Takie prace też miały miejsce pod innymi adresami i Fenix został za wielokrotnie ukarany.

Nie wiemy, jaką metodą posłużyła się spółka, by otrzymać średnią wysokość czynszu, ale wiem, że lokatorzy płacą obecnie 32 zł za metr, a spółka podwyższyła czynsz do 70 zł za metr, co jednak lokatorzy z naszą pomocą zaskarżyli do sądu. Dzięki twierdzeniom spółki, że średni czynsz wynosi 22,65 złotych za metr, jesteśmy spokojniejsi, że uda nam się udowodnić przed sądem, że czynsz w wysokości 70 zł za metr jest nieuzasadniony. Jeśli spółka będzie chciała twierdzić, że taka stawka jest teraz średnią stawką, to może być jeszcze ciekawiej. Jeśli znamy lokatorów, którzy mają czynsz w wysokości 32 zł, to w takim razie inni lokatorzy musieliby mieć czynsz w wysokości 13 zł! A jeśli są stosowane różne stawki czynszu dla różnych lokatorów, to też jest powód do kolejnych spraw sądowych.

W Komitecie nie wierzymy w to i inne twierdzenia spółki. Wiemy, jak wyglądają ich propozycje „pomocy” i nawet te osoby, o których wiemy, że dostały „lokale zastępcze”, otrzymały te lokale na czas określony, bez prawa do powrotu po zakończeniu remontu.

Fenix twierdzi, że pomaga lokatorom. Nie znamy lokatorów, którym pomogli. Znamy za to dziesiątki ludzi, którzy byli nękani i wypędzani przez tę firmę. Biorąc pod uwagę wszystko co wiemy, uważamy postawę spółki Fenix za zwyczajnie haniebną.

Skomentuj Haniebne oświadczenie spółki Fenix

Na Wołomińskiej 22 zdemontowano dach – administracja jak zwykle umywa ręce

August 21, 2014 - 8:24 am

cam01071W dniu 8 sierpnia, w budynku przy ul. Wołomińskiej 22 na Szmulkach, robotnicy rozebrali dach. Nie wiadomo kim byli. Nie przyznaje się do nich administracja, choć nadal zarządza budynkiem. W dniu rozbiórki pracownicy administracji powiedzieli jednak lokatorom, by pozwolić robotnikom wejść na dach.

Budynek przy Wołomińskiej 22 jest w trakcie przekazywania nowemu właścicielowi, jednak nadal jest zarządzany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Wygląda na to, że nowy właściciel zdemontował dach, by dokonać “czyszczenia” kamienicy. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Już następnego dnia była ulewa, która zalała lokale i poczyniła znaczne szkody. Jak na razie jedynym zabezpieczeniem jest folia. Wiadomo jednak, że nie jest to zabezpieczenie wystarczające przed poważnymi opadami i przed śniegiem. Przedstawiciele administracji oświadczyli lokatorom, że nie zamierzają przywrócić dachu. Elementy dachu zostały pozostawione na strychu, co stanowi dodatkowe zagrożenie w razie zamoknięcia stropów.

Na tym przykładzie widać dokładnie, jak państwowa administracja idzie ręka w rękę z czyścicielami kamienic, by ułatwić im pozbywanie się lokatorów z budynków.

Oferta na sprzedaż budynku wczoraj była dostępna na Allegro. Budynek jest wystawiony na sprzedaż za 2 miliony zł.

cam01069cam01077

W kuchni zalanego lokalu nie można korzystać z kuchenki gazowej:

Skomentuj Na Wołomińskiej 22 zdemontowano dach - administracja jak zwykle umywa ręce

Pikieta pod prokuraturą ws. zabójstwa Jolanty Brzeskiej

March 19, 2013 - 10:15 pm

pikietanabarskiejW poniedziałek o 16:30 odbyła się pikieta w proteście przeciwko nieudolnym działaniom prokuratury, która dwa lata zwlekała z wykluczeniem samobójstwa jako przyczyny śmierci działaczki lokatorskiej, a teraz próbuje umorzyć śledztwo.

Zebrało się około 50 osób, które wspomniały okoliczności śmierci działaczki oraz terror jakiemu była ona poddawana przez znanego czyściciela kamienic Marka M., który obecnie terroryzuje jej córkę. Pikietę zorganizowały wspólnie działające w Warszawie organizacje lokatorskie WSL, KOL, KSS, skłotersi z Syreny oraz członkowie innych stowarzyszeń.

W związku z pożarami na Pradze, podczas zgromadzenia ogłoszona została reaktywacja tak zwanych Okrzejówek – oddolnych patroli przeciwpożarowych zainicjowanych przez Związek Syndykalistów Polski w Warszawie.

Skomentuj Pikieta pod prokuraturą ws. zabójstwa Jolanty Brzeskiej

Top