English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Nasze działania

Rząd oddał do konsultacji wadliwy pakiet ustaw mieszkaniowych

May 17, 2020 - 4:02 pm

Komitet Obrony Praw Lokatorów otrzymał do konsultacji projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Projekt jest częścią pakietu ustaw związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Projekt zawiera m.in. szereg zmian dotyczących budownictwa czynszowego i dodatków mieszkaniowych.

Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, w związku z pandemią COVID-19, szereg zmian legislacyjnych, które w założeniu miały stanowić wsparcie dla lokatorów znajdujących się w ciężkiej sytuacji z powodu nagłej utraty dochodów. Faktyczna treść tego projektu jest jednak zasadniczo inna. Pomoc dla lokatorów jest niezwykle ograniczona i najeżona absurdami, a pod płaszczykiem walki ze skutkami epidemii Ministerstwo usiłuje dokonać daleko posuniętej komercjalizacji zasobów mieszkaniowych. To wszystko dzieje się w przyspieszonym trybie, do którego już zdążyliśmy się przyzwyczaić w czasie epidemii. Zmiany systemowe likwidujące szereg ustawowych gwarancji i praw forsuje się zgodnie z “doktryną szoku” w czasie, gdy możliwości sprzeciwu społecznego są ograniczone.

Oto najważniejsze problemy związane z projektem:

1) Brak realnej pomocy dla lokatorów

Projekt szumnie zapowiada pomoc dla lokatorów, którzy w wyniku utraty pracy związanym z kryzysem COVID-19 nie będą w stanie opłacać czynszów. Wygląda jednak na to, że zapisy projektu sprawią, że ta “pomoc” okaże się bezużyteczna.

Warunkiem otrzymania pomocy będzie korzystanie z dodatków mieszkaniowych. Osoby, które wcześniej nie miały problemów finansowych, będą mieć więc utrudniony dostęp do świadczenia, które wymaga podania średniej dochodów z trzech ostatnich miesięcy. W międzyczasie będzie narastać im dług, którego nie będą w stanie spłacić. A ci, którzy mają już zadłużenie nie będą mogli korzystać z dodatków mieszkaniowych. W ten sposób kółko się zamyka. Istny paragraf 22. Ponadto projekt zakłada, że administratorzy nieruchomości muszą podawać informację o zadłużeniu już po 14 dniach od jego wystąpienia. Likwiduje to jakiekolwiek pole do manewru i stawia w patowej sytuacji lokatorów, którzy utracili pracę. Nie pomoże im nawet uzyskanie nowej pracy i dochodów z przyszłej wypłaty – bo zadłużenie już powstanie i będzie uniemożliwiało uzyskanie dopłaty do czynszu.

Pomocy nie otrzymają też ci, którzy mieszkają w lokalach z nadmetrażem (nawet jeśli to niepełnosprawni potrzebujący dodatkowych pomieszczeń). Zamiana mieszkania na mniejsze nie jest zawsze możliwa w krótkim czasie, zwłaszcza gdy urzędy praktycznie nie funkcjonują i nie rozpatrują wniosków. W przypadku, gdy w lokalu mieszka więcej niż jedna osoba niepełnosprawna, która wymaga dodatkowej powierzchni ze wzgledu na problemy z poruszaniem się lub urządzenia rehabilitacyjne, normatywna powierzchnia lokalu nie zostanie powiększona, uniemożliwiając otrzymanie dopłaty.

2) Znaczny wzrost kosztów dla lokatorów TBSów

Pomimo istnienia dopłat do remontów i termomodernizacji, koszt mieszkania w zasobie TBS wzrośnie, a przecież i tak czynsze w TBSach są o wiele wyższe, niż w lokalach komunalnych i socjalnych. Do czynszu będą doliczane koszty utrzmania lokali i przeprowadzonych remontów. Opłaty mogą więc wzrosnąć nawet o 25%.

3) Problematyczne kryteria dochodowe

Kryteria dochodowe mają zastosowanie przy udzielaniu dodatków mieszkaniowych i stanowią warunek otrzymania najmu w zasobach publicznych. Kryteria dochodowe uprawniające do najmu zostaną podniesione procentowo dla lokatorów TBSów.

Ustawa zakłada podniesienie kryterium dochodowego kwalifikującego do najmu w zasobie TBS. W Warszawie, nawet osoba osiągająca zarobki ponad 10 tys. zł miesięcznie może się kwalifikować do najmu tego typu zasobów. W tym samym czasie, obowiązujące w Warszawie kryterium dochodowe dla 4-osobowych rodzin zostało obniżone przez Radę Warszawy. Całościowym efektem zmian jest zwiększenie możliwości średnio zamożnych osób, kosztem ograniczenia dostępności mieszkań dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Wszyscy, którzy będą chcieli się starać o dodatki mieszkaniowe muszą spełnić kryterium dochodowe. Ten wskaźnik został nieco podniesiony, ale kryterium użyte w projekcie ustawy jest obliczane na podstawie procentu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (wcześniej podstawą kalkulacji była wielokrotność najniższej emerytury). Jest to w oczywisty sposób niewłaściwe w sytuacji kryzysowej, gdzie w wyniku pandemii COVID-19 dochód w całej gospodarce będzie gwałtownie spadać. Oznacza to, że wraz ze spadkiem średniego wynagrodzenia w przyszłości, kryteria uprawniające do pomocy będą coraz niższe i coraz mniej dostępne dla potrzebujących.

4) Komercjalizacja zasobów mieszkalnych budowanych ze wsparciem
środków publicznych

Projekt zakłada “wspieranie rozwoju społecznego budownictwa czynszowego i komunalnego, w ramach którego: […] przedsięwzięcie budowlane realizowane jest przez towarzystwo budownictwa społecznego, którego udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa lub przedsięwzięcie budowlane realizowane przy wsparciu środkami publicznymi”. Projekt ogranicza zakres stosowania czynszów komunalnych i socjalnych i tworzy kategorie lokali, które mogą być podnajmowane najemcom komunalnym i socjalnym po znacznie wyższych stawkach.

Jest to kontynuacja widocznego już od lat trendu, polegającego na przenoszeniu zasobów komunalnych do TBSów (w ramach remontów i rewitalizacji), co oznacza podwyżki czynszów i wykluczenie dotychczasowych mieszkańców budynków. Wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy mieszkań komunalnych i socjalnych nie zostaną naprawione. Wspierany z publicznych pieniędzy zasób (TBS i Mieszkanie Plus) zostanie przeznaczony dla zamóżniejszych osób (w dużych miastach opłaty mogą sięgać nawet 20 do 30 zł/m2). W ten sposób utrzymany zostanie głód mieszkaniowy i pogłębią się nierówności społeczne – a wszyscy będziemy za to płacić.

Podsumowanie

Podsumowując, głośno zapowiedziany przez rząd program pomocy dla lokatorów nie trafi w potrzeby najbardziej poszkodowanych przez kryzys i może okazać się bardzo ograniczony w swoim działaniu.

Projekt w obecnej formie nie tylko nie zlikwiduje narastających nierówności społecznych, ale przyczyni się do ich pogłębiania.

Brak dofinansowania do budowy zasobów budownictwa komunalnego i socjalnego spowoduje utrzymanie sytuacji głodu mieszkaniowego i wieloletnich kolejek w oczekiwaniu na lokal. W tym samym czasie, osoby stosunkowo zamożne, dysponujące znacznymi dochodami, będą mogły bez problemu starać się o najem lokali z zasobów TBS dofinansowanych z budżetu państwa. Nazywanie projektu “programem wsparcia mieszkalnictwa komunalnego” jest więc dość grubymi nićmi szytą manipulacją.

Komitet Obrony Praw Lokatorów przekazał swoją negatywną opinię o projekcie w ramach procesu konsultacji. Będziemy informować na tej stronie o dalszych postępach prac nad ustawą.

4 komentarzy Rząd oddał do konsultacji wadliwy pakiet ustaw mieszkaniowych

Prezentacja osiągnięć ruchu lokatorskiego w Berlinie

November 21, 2019 - 1:02 am

W związku z dość dużymi sukcesami ruchów lokatorskich w Berlinie i ich walki o obniżenie czynszów, zaprosiliśmy do Warszawy dwoje aktywistów z tego miasta, którzy opowiedzieli nam o najważniejszych wydarzeniach związanych z ich walką. Spotkanie odbyło się w dniu 9 listopada 2019 r.

W panującym w Warszawie klimacie “nie da się” i dzikiej reprywatyzacji, opowiedzieli nam o tym, że w mieście położonym nie tak daleko od nas dokonano zwrotu w myśleniu o własności kamienic zamieszkałych przez lokatorów. Mamy nadzieję, że będzie to źródłem inspiracji.

W prezentacji omówiono m.in.:

– Aktualną sytuację w mieszkalnictwie w Berlinie, zwłaszcza w aspekcie czynszów
– Realizowanej kampanii wykupu nieruchomości zamieszkałych przez lokatorów przez państwo
– Limicie na wysokość czynszów (oraz o nadziejach i obawach z nim związanych).

Poniżej zapis audio spotkania:

Skomentuj Prezentacja osiągnięć ruchu lokatorskiego w Berlinie

Protest lokatorów przeciw podwyżkom czynszów

February 9, 2019 - 9:13 pm

51737858_1655681474533822_2910632300649644032_nWchodząca w życie w dniu 21 kwietnia 2019 r. nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów jest bezsensowna i uderzy najbardziej w niezamożnych. W dniu 9 lutego pod Sejmem protestowali w tej sprawie lokatorzy. Protest zorganizował Komitet Obrony Praw Lokatorów.

Przypomnijmy, że zeszłoroczne zmiany w Ustawie o Ochronie Praw Lokatorów i innych ustaw zakładają, że „nowi lokatorzy” najmu społecznego będą poddani okresowej weryfikacji dochodów. Ci, którzy przekraczają kryterium dochodowe otrzymają podwyżki czynszów.

Z nowym systemem jest kilka problemów i o tym mówiono podczas demonstracji.

1. Nie wszyscy obecni lokatorzy mają zagwarantowaną ciągłość swoich umów

Np. jest wielu lokatorów komunalnych, którzy dostali wypowiedzenie umowy najmu z powodu wykwaterowywania związanego z katastrofą budowlaną, rewitalizacji, reprywatyzacji czy zadłużenia. Ci lokatorzy najczęściej będą musieli podpisać zupełnie nowe umowy z Gminą i jeśli to będzie mieć miejsce po 21 kwietnia, będą oni traktowani jak nowi lokatorzy.

Dlatego pierwszym naszym postulatem jest dodanie do Ustawy zapisu, że zmiany dotyczą tylko lokatorów, którzy podpisali umowy najmu z Gminą po raz pierwszy po 21 kwietnia i aby lokatorów przesiedlanych z katastrofy budowlanej, rewitalizacji, reprywatyzacji lub nawiązujących ponownie umowę najmu po spłacie zadłużenia traktowano jako starych lokatorów na starych zasadach.

2. Poziom stawek najmu wprowadzany przez nowelizację jest pozbawiony logiki

W mieszkalnictwie komunalnym, czynsze będą mogły być podniesione przez Gminy aż do poziomu 8% stawki odtworzeniowej. Obecnie w Warszawie to prawie 40 złotych za metr. Natomiast w zasobach TBS i Mieszkanie Plus najwyższe czynsze to 4-5% stawki odtworzeniowej. Czyli, mieszkania komunalne mogą być droższe niż TBSy i Mieszkanie Plus. A kryterium dochodowe w TBS-ach to nawet 7 tys. zł. Tak więc lokator z dwukrotnie wyższym dochodem niż lokator lokalu komunalnego może mieć mieć niższy czynsz poza zasobem komunalnym. To absurd!

Domagamy się spójnej i pozbawionej absurdów wizji mieszkalnictwa w Polsce! Czynsze w mieszkaniach społecznych (umowy najmu komunalnego lub socjalnego – czyli tzw. segment A i B) nie mogą być wyższe niż w zasobach, które mają być przeznaczone dla bardziej zamożnych (tzw. segment C i D).

3. Nowe stawki najbardziej uderzą w niezamożnych

Chodzi o lokatorów, którzy tylko trochę przekraczają kryterium dochodowe, np. tych, których zarabiają minimalnie więcej niż najniższa pensja krajowa, lub mają nieco wyższą emeryturę.

Przygotowane przez warszawskie Biuro Polityki Lokalowej przykładowe czynsze pokazują, że w niektórych przedziałach dochodowych i strukturach gospodarstw domowych lokatorzy będą dotknięci bardziej niż w innych. Zwłaszcza, że po przekroczeniu pewnego progu dochodowego, czynsz jako procent dochodu będzie dużo niższy, niż dla osób przeciętnie zarabiających.

Chcemy, aby podwyżki nie dotyczyły osób zarabiających o 25% powyżej kryterium dochodowego. Dla pozostałych kalkulacja podwyżek musi być o wiele bardziej stopniowa.

Podczas konsultacji społecznych nad Ustawą wspominaliśmy o alternatywnych propozycjach stawek i z pewnością jest wiele wariantów wartych rozważenia. Obecny model wprowadza zbyt drastyczne podwyżki i uderza w niezamożnych pracujących. Osoby, które trochę poprawiły swoją sytuację finansową nie powinny być za to karane. Możemy jednak wprowadzić bardziej sprawiedliwą wysokość czynszów dla tych, których faktycznie na to stać.

4. Nowe przepisy utrudnią oddłużanie się

Nowe przepisy będą też mieć wpływ na dłużników i programy oddłużeniowe. Nowy program oddłużania ma ruszyć m.in. w Warszawie i jest obecnie na etapie dyskusji z organizacjami lokatorskimi i społecznikami.

Osoby zadłużone wobec Miasta, które nadal mieszkają w zasobach Gminy często otrzymują wypowiedzenie Umowy Najmu i dążą do odzyskania tytułu prawnego do lokalu po spłacie zadłużenia (co, notabene, nie jest gwarantowane – domagamy się skądinąd, aby Miasto przywracało tytuł prawny już po rozpoczęciu spełniania umowy o spłacie zadłużenia). Duża część dłużników zapisuje się do programu oddłużeniowego m.in. po to, by odzyskać umowę najmu lub móc ubiegać się o nową.

Lokatorzy, którzy chcą spłacić zadłużenie często muszą dorabiać. Powstaje więc pytanie, jak będą traktowani przy ponownym nawiązaniu umowy najmu. Czy jako „nowi lokatorzy” na nowych zasadach? Jeśli tak, to jak mieliby spłacać zadłużenie dzięki wyższym dochodom, jeśli dodatkowy dochód będzie w całości przeznaczony na wyższy czynsz?

Chcemy, aby podwyżki nie dotyczyły osób niezamożnych, które starają się spłacać swoje zadłużenie. Na poziomie lokalnym, Gminy powinny przywracać tytuł najmu do lokalu po rozpoczęciu spłaty zadłużenia. Powinno to być traktowane jak przedłużenie prawa najmu na zasadach starej umowy.

Pozostaje jeszcze pytanie, co stanie się z lokatorami zamieszkującymi „bezumownie”. Obecnie Gmina pobiera „odszkodowanie” od osób bezumownie zajmujących lokale – np. od dłużników z wypowiedzianymi umowami najmu. Czy weryfikacja dochodów i podwyżki będą także dotyczyć osób bez umów? Wydaje nam się, że nie ma do tego podstaw prawnych, co jest kolejną luką prawną tej Ustawy. Może być tak, że dłużnicy bez umów będą w bardziej korzystnej sytuacji, niż osoby wysiedlane do lokalu zamiennego.

Konieczne są dalsze działania!

Od czasu, gdy pojawił się projekt tej nowelizacji, Komitet Obrony Praw Lokatorów alarmował o jej wymienionych wyżej wadach (a także wielu innych). Chcemy doprowadzić do zmiany absurdalnych, wadliwych i niesprawiedliwych przepisów Ustawy zanim nastąpi pierwsza runda weryfikacji dochodów. Będziemy występować zarówno do Sejmu jak i do Miasta z tymi (i wieloma innymi) postulatami i prosimy o wsparcie naszych działań.

Zgromadzeni na demonstracji protestujący domagali się także ponowienia prac nad obiecaną Ustawą reprywatyzacyjną. Nie chcemy powrotu do starej praktyki złodziejskiej reprywatyzacji i domagamy się ochrony dla lokatorów reprywatyzowanych zasobów!

Komitet Obrony Praw Lokatorów

1 komentarz na temat Protest lokatorów przeciw podwyżkom czynszów

Lokator z zagrożenia budowlanego nie musi deklarować dochodów!

February 3, 2019 - 1:29 pm

Informacja dla lokatorów z wypowiedzeniem umowy najmu z racji katastrofy budowlanej. Nie musisz wypełniać informacji o dochodach we wniosku o lokal zamienny!

Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów (art. 11 ust. 2 pkt 4), właściciel (Gmina) może wypowiedzieć stosunek najmu w budynku, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. W takiej sytuacji Gmina MUSI zapewnić lokatorom LOKALE ZAMIENNE, zgodnie z Art. 10 ust. 4 w/w Ustawy.

Uchwała nr. LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009, która określa warunki najmu lokali komunalnych stwierdza, że minimum dochodowego warunkującego możliwość wynajęcia lokalu komunalnego, nie stosuje się do osób, którym Miasto na mocy ustawy zobowiązane jest zapewnić lokale zamienne.

Ponieważ miasto musi zapewnić lokale zamienne lokatorom wysiedlanym z powodu zagrożenia budowlanego, nie może stosować wobec nich kryterium dochodowego!

Wiemy jednak od lokatorów, że Gmina stara się BEZPRAWNIE zbierać informacje o dochodach. W Wydziale Obsługi Mieszkańców na ul. Kłopotowskiego 15 dochodzi do odmów przyjęcia wniosków jeśli nie są wypełnione informacje o dochodach. To są działania niezgodne z prawem. W razie takiej sytuacji, nie pozwól się zbyć! Żądaj nazwiska osoby odmawiającej przyjęcia wniosku, zapisz czas odmowy, numer okienka, zrób zdjęcie osoby (masz prawo to zrobić, bo to osoba pełniąca funkcję publiczną). Skontaktuj się z nami i nie pozwól by łamano wobec Ciebie prawo. To ważne, żeby na to nie pozwalać, nawet jeśli nie masz obaw przed ujawnianiem swoich dochodów.

Dokonujemy w tej sprawie interwencji. Oto film nakręcony podczas jednej z nich:

Istotne jest też, że każdy, kto podpisze nową umowę z Gminą będzie traktowany jako NOWY LOKATOR, nawet jeśli mieszka w zasobie komunalnym od 50 lat.

Od 21 kwietnia, „nowych” lokatorów będą obowiązywać nowe przepisy, które będą umożliwiać regularne sprawdzanie dochodów oraz stosowanie dużych podwyżek czynszów dla osób przekraczających kryterium dochodowe.

Uważamy, że to jest niesprawiedliwe. Protestujemy w dniu 9 lutego przed Sejmem o godz. 12:00. Dołącz do nas!

Komitet Obrony Praw Lokatorów

2 komentarzy Lokator z zagrożenia budowlanego nie musi deklarować dochodów!

Naczelnik Osowiecka oferuje zagrzybione lokale

October 26, 2018 - 11:03 pm

Praga-Południe słynie już z faktu, że lokatorzy czekają tam latami na ofertę lokalu komunalnego lub socjalnego, a wskazane lokale często urągają godności ludzkiej. Poniżej przedstawiamy zdjęcia lokalu zaoferowanego Gosi, samotnej matce z 8-letnią córką.

Naczelnik Katarzyna Osowiecka idzie w zaparte i twierdzi, że lokal jest normalnym lokalem do remontu. Na portalu społecznościowym Facebook napisała: “To wskazanie wystawiłam ja. Zjęcia lokalu są prawdziwe. Tak właśnie wyglądają mieszkania pozostawione przez poprzednich mieszkańców. […] To są lokale do remontu, o czym zawsze informujemy!”

Być może po remoncie całego budynku dałoby się tam mieszkać, ale na pewno nie po zwykłym skuciu tynków i odmalowaniu lokalu. To kolejny przykład pogardy urzędników dzielnicy Praga-Południe dla zdrowia lokatorów.

11

2

31

452

1 komentarz na temat Naczelnik Osowiecka oferuje zagrzybione lokale

Blokada eksmisji na ul. Dymińskiej

October 16, 2018 - 11:09 pm

20181016_104725W dniu 16 października Komitet Obrony Praw Lokatorów wraz z działaczami Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej zablokował eksmisję niepełnosprawnego do lokalu tymczasowego.

Domagaliśmy się nie tylko odroczenia eksmisji, ale także przekwalifikowania lokalu docelowego na lokal socjalny.

Komornik odroczył eksmisję tylko do 31 października. W Urzędzie Dzielnicy domagaliśmy się, by eksmisja została odroczona przynajmniej do końca listopada. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta przez Zarząd Dzielnicy. Zastępca Burmistrza oświadczył ponadto, że mieszkanie zostanie przekwalifikowane na lokal socjalny.

Poniżej film z blokady eksmisji:

Skomentuj Blokada eksmisji na ul. Dymińskiej

Spotkanie mieszkańców Piaskowej 9 z władzami dzielnicy Wola

August 19, 2018 - 7:12 pm

W dniach 10 i 13 sierpnia odbyły się pierwsze spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Piaskowej 9 zorganizowane przez zarząd dzielnicy Wola. Przypomnijmy, że lokatorzy 147 mieszkań komunalnych muszą opuścić swoje lokale ze względu na zły stan techniczny budynku. Gmina chce przeprowadzić remont i jeśli przebiegnie on pomyślnie, ponownie zasiedlić budynek.

Budynek przy Piaskowej 9 ma zaledwie 9 lat, ale wystąpiły pęknięcia i wygięcia stropów z powodu błędów projektowych. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał pilny remont budynku, choć w maju 2018 r. ten sam inspektorat nie dostrzegał żadnego zagrożenia dla ludzi i mienia. Dzielnica zobowiązała się zakończyć prace remontowe do końca 2019 roku. Lokatorzy z trzech klatek mają otrzymać lokale zamienne na czas trwania remontu.

Tak się składa, że w bloku mieszkają lokatorzy, którym pomogliśmy uzyskać nowe lokale w latach 2009-2010. Wtedy byli bardzo szczęśliwi, że trafili do nowo-powstałego bloku ze wszystkimi mediami. Niestety nie pierwszy raz spotykamy się z sytuacją, że rodzina na kilka lat po wprowadzeniu się do nowego mieszkania już ma kłopoty. Stres, jaki powoduje wyprowadzanie się u wielu lokatorów ciężko przeszacować.

Władze Dzielnicy zorganizowały spotkanie z mieszkańcami Piaskowej, na którym byliśmy obecni. Niestety nasze dotychczasowe doświadczenia z dzielnicą Wola nie były najlepsze. Lokatorzy często narzekają, że są traktowani z pogardą, że nie uzyskują pomocy i że władze Dzielnic są dla nich niedostępne. Jednak przed wyborami zdarzają się cuda. Na spotkaniu przedstawiciele Dzielnicy, głównie pan Burmistrz, zachowali się w pełni profesjonalnie i dobrze przygotowali najważniejsze informacje dla lokatorów. Oby tak dalej. Obawiamy się, że kłopoty zaczną się pojawiać dopiero, gdy lokatorzy otrzymają konkretne wskazania lokali zamiennych. Chcielibyśmy, by proces przyznawania lokali zamiennych odbył się bez problemów, ale znamy też realia.

Lokatorzy oczywiście zadawali rozliczne pytania. Na część pytań Burmistrz odpowiedział już na początku. Przedstawiciele Dzielnicy rozmawiali z mieszkańcami wcześniej i słyszeli o ich obawach. My byliśmy tam po to, by upewnić się, że prawa lokatorów będą respektowane. Niestety już spotkaliśmy się z sytuacjami na Pradze Północ, gdzie ZGN korzystał z wysiedlania mieszkańców, by weryfikować dochody i majątek lokatorów i pozbawić kilku z nich prawa najmu. Po naszej interwencji, Miasto musiało nakazać zaprzestanie tej niezgodnej z prawem praktyki. Przedstawiciele Dzielnicy i ZGNu zapewniali, że będą przestrzegać wszystkich praw i norm przy przyznawaniu i przekazywaniu lokali. Wszystkie koszty przeprowadzki mają zostać pokryte przez Dzielnicę i ma być dostępne wsparcie dla osób, które potrzebują pomocy przy pakowaniu itd. Meble mają być wynoszone przez wynajęta ekipy, a lokatorzy będą mogli obejrzeć nowe lokale. Przeprowadzka do lokalu zamiennego i powrót odbędą się w ramach istniejących umów i czynsze nie będą wyższe niż dotychczas.

Już niedługo pierwsze wskazania. Wiemy, że wielu lokatorów ma problem z meblami – stare meble nie mieszczą się lub zostały wykonane na wymiar i nie mogą być zamontowane w nowym mieszkaniu. Niestety, prawo nie przewiduje dodatków dla lokatorów w takiej sytuacji, choć powinno. Wiemy, że to stwarza dla wielu osób ogromy problem, szczególnie dla niezamożnych.

Sytuację będziemy śledzić na bieżąco i starać się pomóc lokatorom w miarę naszych możliwości. Już wiemy, że jednym z najczęściej zadawanych pytań jest „czy możemy odmówić przyjęcia lokalu jeśli jest bardzo złej jakości”? Jak mówiliśmy lokatorom, są sytuacje gdy jest to możliwe, jeśli mieszkanie nie spełnia norm przewidzianych przez prawo. Ale możliwość odmowy jest bardzo ograniczona. Burmistrz nie odpowiedział wprost na to pytanie, ale dał do zrozumienia, że lokatorzy nie będą mogli być bardzo „wybredni” w tej sytuacji. W razie poważnych problemów ze wskazanym lokalem, możemy poradzić lokatorom, czy są podstawy prawne do odmowy jego przyjęcia.

Cieszymy się też, że przedstawiciel wolskiego ZGNu zapewnił także, że lokale zamienne powinny mieć taką samą liczbę izb jak dotychczasowe mieszkanie. Czyli lokatorzy 2 pokojowych mieszkań powinni dostać co najmniej 2 pokoje.

Podczas naszego spotkania z lokatorami, które odbyło się w dniu 12 sierpnia na podwórku bloku, wielu lokatorów pytało o możliwość uzyskania odszkodowania. Słyszeliśmy od Burmistrza, że budynek jest ubezpieczony, więc powinna być taka możliwość. Ma to zostać sprawdzone i ogłoszone przez Burmistrza. Będziemy wracać do tego bardzo ciekawego tematu. Chcemy dowiedzieć się, czy Dzielnica będzie pośredniczyć w procesie uzyskiwania odszkodowania i jak to konkretnie miałoby wyglądać.

Skomentuj Spotkanie mieszkańców Piaskowej 9 z władzami dzielnicy Wola

Wysiedlenia z ul. Piaskowej 9

August 12, 2018 - 8:38 pm

laura-spotkanieMieszkańcy bloku komunalnego przy ul. Piaskowej 9 w dzielnicy Wola nie są pewni swojej przyszłości. Nie wiedzą do jakich lokali zamiennych mają zostać wysiedleni i na jak długo. Dalszy los budynku pozostaje nieznany. W dniu 12 sierpnia 2018 odbyło się na podwórku przed blokiem spotkanie zorganizowane przez Komitet Obrony Praw Lokatorów. Mówiliśmy na nim o prawach jakie przysługują lokatorom.

Oto podstawowe informacje:

Artykuł 10 Ustawy o ochronie praw lokatorów mówi, że jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel (Gmina) jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach tej samej umowy najmu naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

Lokal zamienny to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas (czyli centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, gaz, łazienka), o powierzchni pokoi nie mniejszej niż 10 m2 na osobę lub 20 m2 dla osób mieszkających samotnie.

Jeśli lokatorzy będą chcieli docelowo zamieszkać w lokalu zamiennym, wystąpi konieczność podpisania nowej umowy. Także jeżeli budynek będzie wymagać rozbiórki, umowy najmu mogą zostać wypowiedziane (Art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów) i trzeba będzie podpisać nową umowę najmu w lokalu docelowym.

UWAGA: W dnu 21 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów, która zmieni na niekorzyść warunki najmu. Umowy najmu podpisane po tej dacie będą więc mniej korzystne. M.in. będzie możliwość wypowiadania przez Gminy umów najmu osób do 75 roku życia za to tylko, że zajmują zbyt duży metraż: 50 m2 – dla jednej osoby, 25 m2 – dla każdej kolejnej osoby.

Gminy będą też sprawdzać regularnie dochody lokatorów i będą mogły podwyższać czynsz lokatorom przekraczającym kryterium dochodowe (1647 zł na osobę, 2265 zł jednoosobowe). Ustawa zawiera zapis, który pozwala wypowiadać umowy najmu i odmówić pomocy mieszkaniowej osobom których „sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych we własnym zakresie”.

1 komentarz na temat Wysiedlenia z ul. Piaskowej 9

Walka o lokale zamienne dla lokatorów po dzikiej reprywatyzacji

July 8, 2018 - 9:13 pm

Komitet Obrony Praw Lokatorów wpłynął na korzystne dla lokatorów zmiany uchwały Rady Warszawy dotyczącej lokali zamiennych dla lokatorów z kamienic reprywatyzowanych objętych decyzjami Komisji Weryfikacyjnej.

Projekt uchwały dotyczył m.in. przyznawania lokali zamiennych z zasobu Gminy lokatorom, którzy pozostali w kamienicach zreprywatyzowanych. W tej sytuacji znaleźli się np. lokatorzy kamienicy położonej przy ul. Skaryszewskiej 11. Brak uchwały powodował, że Zarzad Dzielnicy Praga-Południe wielokrotnie odmawiał im prawa do lokali zamiennych.

Uchwała wprowadzała też regulacje dotyczące lokatorów, którzy utracili swoje lokale w wyniku dzikiej reprywatyzacji, w przypadku gdy Komisja Weryfikacyjna nakazała przywrócenie administracji Miasta i odebrała budynki prywatnym właścicielom.

Uchwała stanowi realizację zobowiązań nakładanych na m. st. Warszawa przez Ustawę o komisji weryfikacyjnej. W pierwotnej wersji projektu zawarte były jednak dodatkowe kryteria dochodowe dotyczące osób, które utraciły lokale w budynkach zreprywatyzowanych.

Komitet Obrony Praw Lokatorów poddał krytyce wprowadzenie kryteriów dochodowych. Domagaliśmy się skreślenia kryteriów dochodowych zapisanych w projekcie. Napisaliśmy m.in.:

Niedopuszczalne jest różnicowanie różnych grup lokatorów pod względem kryteriów uprawniających ich do otrzymania lokalu zamiennego od Gminy. Lokatorzy, którzy otrzymali przydział lokali gminnych w lokalizacjach wybranych przez gminę i bez wiedzy, czy w przyszłości staną się one przedmiotem procesu reprywatyzacyjnego, nie byli w stanie w racjonalny sposób zaplanować swoich przyszłych działań, a ich bezpieczeństwo prawne nie jest zagwarantowane.

Żadna uchwała nie może naruszać praw nabytych należących do lokatorów w zakresie trwałości stosunku najmu, a także w zakresie uprawnienia do lokalu zamiennego.

[…] Nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, także ze względu na posiadany przydział lokalu z zasobów Gminy w nieruchomości objętej reprywatyzacją.
Zwrócić należy uwagę, że intencją Ustawodawcy w art. 29 ust. 1 w/w Ustawy [chodzi o Ustawę o komisji weryfikacyjnej] jest przywrócenie prawnego status quo ante w zakresie obowiązywania umowy najmu pomiędzy lokatorem, a Gminą.
Jest to sytuacja, w której trwałość umowy najmu jest niewzruszona, a raz zweryfikowane kryteria uprawniające do ubiegania się o najem z zasobów Gminy pozostają w mocy, niezależnie od późniejszych zmian w sytuacji życiowej najemców.

Nasze stanowisko zostało poparte przez Komisję Dialogu Społecznego przy Biurze Polityki Lokalowej. Następnie Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Warszawy przyjęła w poniedziałek 2 lipca poprawki zgodne z naszą opinią. Uchwała wraz z poprawkami została uchwalona przez Radę Warszawy w dniu 5 lipca. (Druk nr 2210 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy LXX/1922/2018)

W wyniku wywalczonych zmian, szersze grono lokatorów wypędzonych z reprywatyzowanych kamienic będzie miało możliwość powrotu do zasobu komunalnego.

Poniżej pełen tekst opinii Komitetu Obrony Praw Lokatorów:

1 komentarz na temat Walka o lokale zamienne dla lokatorów po dzikiej reprywatyzacji

Skonfrontowaliśmy się z Radosławem Martyniakiem ze spółki Fenix

May 20, 2018 - 12:18 pm

WARSZAWA KOMITET OBRONY PRAW LOKATORÓW PROTESTW dniu 16 maja pod siedzibą spółki Fenix Komitet Obrony Praw Lokatorów zorganizował protest. Domagaliśmy się oddania w ręce miasta kamienic, które zostały objęte decyzjami Komisji Weryfikacyjnej. Na rozmowę zaprosił nas Radosław Martyniak, prezes spółek Fenix i Jowisz.

Poniżej prezentujemy zapis audio tej rozmowy.

Rozmowa z Radosławem Martyniakiem

Skomentuj Skonfrontowaliśmy się z Radosławem Martyniakiem ze spółki Fenix

Top