English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Nasze działania

Protest lokatorów przeciw podwyżkom czynszów

February 9, 2019 - 9:13 pm

51737858_1655681474533822_2910632300649644032_nWchodząca w życie w dniu 21 kwietnia 2019 r. nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów jest bezsensowna i uderzy najbardziej w niezamożnych. W dniu 9 lutego pod Sejmem protestowali w tej sprawie lokatorzy. Protest zorganizował Komitet Obrony Praw Lokatorów.

Przypomnijmy, że zeszłoroczne zmiany w Ustawie o Ochronie Praw Lokatorów i innych ustaw zakładają, że „nowi lokatorzy” najmu społecznego będą poddani okresowej weryfikacji dochodów. Ci, którzy przekraczają kryterium dochodowe otrzymają podwyżki czynszów.

Z nowym systemem jest kilka problemów i o tym mówiono podczas demonstracji.

1. Nie wszyscy obecni lokatorzy mają zagwarantowaną ciągłość swoich umów

Np. jest wielu lokatorów komunalnych, którzy dostali wypowiedzenie umowy najmu z powodu wykwaterowywania związanego z katastrofą budowlaną, rewitalizacji, reprywatyzacji czy zadłużenia. Ci lokatorzy najczęściej będą musieli podpisać zupełnie nowe umowy z Gminą i jeśli to będzie mieć miejsce po 21 kwietnia, będą oni traktowani jak nowi lokatorzy.

Dlatego pierwszym naszym postulatem jest dodanie do Ustawy zapisu, że zmiany dotyczą tylko lokatorów, którzy podpisali umowy najmu z Gminą po raz pierwszy po 21 kwietnia i aby lokatorów przesiedlanych z katastrofy budowlanej, rewitalizacji, reprywatyzacji lub nawiązujących ponownie umowę najmu po spłacie zadłużenia traktowano jako starych lokatorów na starych zasadach.

2. Poziom stawek najmu wprowadzany przez nowelizację jest pozbawiony logiki

W mieszkalnictwie komunalnym, czynsze będą mogły być podniesione przez Gminy aż do poziomu 8% stawki odtworzeniowej. Obecnie w Warszawie to prawie 40 złotych za metr. Natomiast w zasobach TBS i Mieszkanie Plus najwyższe czynsze to 4-5% stawki odtworzeniowej. Czyli, mieszkania komunalne mogą być droższe niż TBSy i Mieszkanie Plus. A kryterium dochodowe w TBS-ach to nawet 7 tys. zł. Tak więc lokator z dwukrotnie wyższym dochodem niż lokator lokalu komunalnego może mieć mieć niższy czynsz poza zasobem komunalnym. To absurd!

Domagamy się spójnej i pozbawionej absurdów wizji mieszkalnictwa w Polsce! Czynsze w mieszkaniach społecznych (umowy najmu komunalnego lub socjalnego – czyli tzw. segment A i B) nie mogą być wyższe niż w zasobach, które mają być przeznaczone dla bardziej zamożnych (tzw. segment C i D).

3. Nowe stawki najbardziej uderzą w niezamożnych

Chodzi o lokatorów, którzy tylko trochę przekraczają kryterium dochodowe, np. tych, których zarabiają minimalnie więcej niż najniższa pensja krajowa, lub mają nieco wyższą emeryturę.

Przygotowane przez warszawskie Biuro Polityki Lokalowej przykładowe czynsze pokazują, że w niektórych przedziałach dochodowych i strukturach gospodarstw domowych lokatorzy będą dotknięci bardziej niż w innych. Zwłaszcza, że po przekroczeniu pewnego progu dochodowego, czynsz jako procent dochodu będzie dużo niższy, niż dla osób przeciętnie zarabiających.

Chcemy, aby podwyżki nie dotyczyły osób zarabiających o 25% powyżej kryterium dochodowego. Dla pozostałych kalkulacja podwyżek musi być o wiele bardziej stopniowa.

Podczas konsultacji społecznych nad Ustawą wspominaliśmy o alternatywnych propozycjach stawek i z pewnością jest wiele wariantów wartych rozważenia. Obecny model wprowadza zbyt drastyczne podwyżki i uderza w niezamożnych pracujących. Osoby, które trochę poprawiły swoją sytuację finansową nie powinny być za to karane. Możemy jednak wprowadzić bardziej sprawiedliwą wysokość czynszów dla tych, których faktycznie na to stać.

4. Nowe przepisy utrudnią oddłużanie się

Nowe przepisy będą też mieć wpływ na dłużników i programy oddłużeniowe. Nowy program oddłużania ma ruszyć m.in. w Warszawie i jest obecnie na etapie dyskusji z organizacjami lokatorskimi i społecznikami.

Osoby zadłużone wobec Miasta, które nadal mieszkają w zasobach Gminy często otrzymują wypowiedzenie Umowy Najmu i dążą do odzyskania tytułu prawnego do lokalu po spłacie zadłużenia (co, notabene, nie jest gwarantowane – domagamy się skądinąd, aby Miasto przywracało tytuł prawny już po rozpoczęciu spełniania umowy o spłacie zadłużenia). Duża część dłużników zapisuje się do programu oddłużeniowego m.in. po to, by odzyskać umowę najmu lub móc ubiegać się o nową.

Lokatorzy, którzy chcą spłacić zadłużenie często muszą dorabiać. Powstaje więc pytanie, jak będą traktowani przy ponownym nawiązaniu umowy najmu. Czy jako „nowi lokatorzy” na nowych zasadach? Jeśli tak, to jak mieliby spłacać zadłużenie dzięki wyższym dochodom, jeśli dodatkowy dochód będzie w całości przeznaczony na wyższy czynsz?

Chcemy, aby podwyżki nie dotyczyły osób niezamożnych, które starają się spłacać swoje zadłużenie. Na poziomie lokalnym, Gminy powinny przywracać tytuł najmu do lokalu po rozpoczęciu spłaty zadłużenia. Powinno to być traktowane jak przedłużenie prawa najmu na zasadach starej umowy.

Pozostaje jeszcze pytanie, co stanie się z lokatorami zamieszkującymi „bezumownie”. Obecnie Gmina pobiera „odszkodowanie” od osób bezumownie zajmujących lokale – np. od dłużników z wypowiedzianymi umowami najmu. Czy weryfikacja dochodów i podwyżki będą także dotyczyć osób bez umów? Wydaje nam się, że nie ma do tego podstaw prawnych, co jest kolejną luką prawną tej Ustawy. Może być tak, że dłużnicy bez umów będą w bardziej korzystnej sytuacji, niż osoby wysiedlane do lokalu zamiennego.

Konieczne są dalsze działania!

Od czasu, gdy pojawił się projekt tej nowelizacji, Komitet Obrony Praw Lokatorów alarmował o jej wymienionych wyżej wadach (a także wielu innych). Chcemy doprowadzić do zmiany absurdalnych, wadliwych i niesprawiedliwych przepisów Ustawy zanim nastąpi pierwsza runda weryfikacji dochodów. Będziemy występować zarówno do Sejmu jak i do Miasta z tymi (i wieloma innymi) postulatami i prosimy o wsparcie naszych działań.

Zgromadzeni na demonstracji protestujący domagali się także ponowienia prac nad obiecaną Ustawą reprywatyzacyjną. Nie chcemy powrotu do starej praktyki złodziejskiej reprywatyzacji i domagamy się ochrony dla lokatorów reprywatyzowanych zasobów!

Komitet Obrony Praw Lokatorów

1 komentarz na temat Protest lokatorów przeciw podwyżkom czynszów

Lokator z zagrożenia budowlanego nie musi deklarować dochodów!

February 3, 2019 - 1:29 pm

Informacja dla lokatorów z wypowiedzeniem umowy najmu z racji katastrofy budowlanej. Nie musisz wypełniać informacji o dochodach we wniosku o lokal zamienny!

Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów (art. 11 ust. 2 pkt 4), właściciel (Gmina) może wypowiedzieć stosunek najmu w budynku, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku. W takiej sytuacji Gmina MUSI zapewnić lokatorom LOKALE ZAMIENNE, zgodnie z Art. 10 ust. 4 w/w Ustawy.

Uchwała nr. LVIII/1751/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lipca 2009, która określa warunki najmu lokali komunalnych stwierdza, że minimum dochodowego warunkującego możliwość wynajęcia lokalu komunalnego, nie stosuje się do osób, którym Miasto na mocy ustawy zobowiązane jest zapewnić lokale zamienne.

Ponieważ miasto musi zapewnić lokale zamienne lokatorom wysiedlanym z powodu zagrożenia budowlanego, nie może stosować wobec nich kryterium dochodowego!

Wiemy jednak od lokatorów, że Gmina stara się BEZPRAWNIE zbierać informacje o dochodach. W Wydziale Obsługi Mieszkańców na ul. Kłopotowskiego 15 dochodzi do odmów przyjęcia wniosków jeśli nie są wypełnione informacje o dochodach. To są działania niezgodne z prawem. W razie takiej sytuacji, nie pozwól się zbyć! Żądaj nazwiska osoby odmawiającej przyjęcia wniosku, zapisz czas odmowy, numer okienka, zrób zdjęcie osoby (masz prawo to zrobić, bo to osoba pełniąca funkcję publiczną). Skontaktuj się z nami i nie pozwól by łamano wobec Ciebie prawo. To ważne, żeby na to nie pozwalać, nawet jeśli nie masz obaw przed ujawnianiem swoich dochodów.

Dokonujemy w tej sprawie interwencji. Oto film nakręcony podczas jednej z nich:

Istotne jest też, że każdy, kto podpisze nową umowę z Gminą będzie traktowany jako NOWY LOKATOR, nawet jeśli mieszka w zasobie komunalnym od 50 lat.

Od 21 kwietnia, „nowych” lokatorów będą obowiązywać nowe przepisy, które będą umożliwiać regularne sprawdzanie dochodów oraz stosowanie dużych podwyżek czynszów dla osób przekraczających kryterium dochodowe.

Uważamy, że to jest niesprawiedliwe. Protestujemy w dniu 9 lutego przed Sejmem o godz. 12:00. Dołącz do nas!

Komitet Obrony Praw Lokatorów

2 komentarzy Lokator z zagrożenia budowlanego nie musi deklarować dochodów!

Naczelnik Osowiecka oferuje zagrzybione lokale

October 26, 2018 - 11:03 pm

Praga-Południe słynie już z faktu, że lokatorzy czekają tam latami na ofertę lokalu komunalnego lub socjalnego, a wskazane lokale często urągają godności ludzkiej. Poniżej przedstawiamy zdjęcia lokalu zaoferowanego Gosi, samotnej matce z 8-letnią córką.

Naczelnik Katarzyna Osowiecka idzie w zaparte i twierdzi, że lokal jest normalnym lokalem do remontu. Na portalu społecznościowym Facebook napisała: “To wskazanie wystawiłam ja. Zjęcia lokalu są prawdziwe. Tak właśnie wyglądają mieszkania pozostawione przez poprzednich mieszkańców. […] To są lokale do remontu, o czym zawsze informujemy!”

Być może po remoncie całego budynku dałoby się tam mieszkać, ale na pewno nie po zwykłym skuciu tynków i odmalowaniu lokalu. To kolejny przykład pogardy urzędników dzielnicy Praga-Południe dla zdrowia lokatorów.

11

2

31

452

1 komentarz na temat Naczelnik Osowiecka oferuje zagrzybione lokale

Blokada eksmisji na ul. Dymińskiej

October 16, 2018 - 11:09 pm

20181016_104725W dniu 16 października Komitet Obrony Praw Lokatorów wraz z działaczami Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów i Ruchu Sprawiedliwości Społecznej zablokował eksmisję niepełnosprawnego do lokalu tymczasowego.

Domagaliśmy się nie tylko odroczenia eksmisji, ale także przekwalifikowania lokalu docelowego na lokal socjalny.

Komornik odroczył eksmisję tylko do 31 października. W Urzędzie Dzielnicy domagaliśmy się, by eksmisja została odroczona przynajmniej do końca listopada. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta przez Zarząd Dzielnicy. Zastępca Burmistrza oświadczył ponadto, że mieszkanie zostanie przekwalifikowane na lokal socjalny.

Poniżej film z blokady eksmisji:

Skomentuj Blokada eksmisji na ul. Dymińskiej

Spotkanie mieszkańców Piaskowej 9 z władzami dzielnicy Wola

August 19, 2018 - 7:12 pm

W dniach 10 i 13 sierpnia odbyły się pierwsze spotkania z mieszkańcami budynku przy ul. Piaskowej 9 zorganizowane przez zarząd dzielnicy Wola. Przypomnijmy, że lokatorzy 147 mieszkań komunalnych muszą opuścić swoje lokale ze względu na zły stan techniczny budynku. Gmina chce przeprowadzić remont i jeśli przebiegnie on pomyślnie, ponownie zasiedlić budynek.

Budynek przy Piaskowej 9 ma zaledwie 9 lat, ale wystąpiły pęknięcia i wygięcia stropów z powodu błędów projektowych. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nakazał pilny remont budynku, choć w maju 2018 r. ten sam inspektorat nie dostrzegał żadnego zagrożenia dla ludzi i mienia. Dzielnica zobowiązała się zakończyć prace remontowe do końca 2019 roku. Lokatorzy z trzech klatek mają otrzymać lokale zamienne na czas trwania remontu.

Tak się składa, że w bloku mieszkają lokatorzy, którym pomogliśmy uzyskać nowe lokale w latach 2009-2010. Wtedy byli bardzo szczęśliwi, że trafili do nowo-powstałego bloku ze wszystkimi mediami. Niestety nie pierwszy raz spotykamy się z sytuacją, że rodzina na kilka lat po wprowadzeniu się do nowego mieszkania już ma kłopoty. Stres, jaki powoduje wyprowadzanie się u wielu lokatorów ciężko przeszacować.

Władze Dzielnicy zorganizowały spotkanie z mieszkańcami Piaskowej, na którym byliśmy obecni. Niestety nasze dotychczasowe doświadczenia z dzielnicą Wola nie były najlepsze. Lokatorzy często narzekają, że są traktowani z pogardą, że nie uzyskują pomocy i że władze Dzielnic są dla nich niedostępne. Jednak przed wyborami zdarzają się cuda. Na spotkaniu przedstawiciele Dzielnicy, głównie pan Burmistrz, zachowali się w pełni profesjonalnie i dobrze przygotowali najważniejsze informacje dla lokatorów. Oby tak dalej. Obawiamy się, że kłopoty zaczną się pojawiać dopiero, gdy lokatorzy otrzymają konkretne wskazania lokali zamiennych. Chcielibyśmy, by proces przyznawania lokali zamiennych odbył się bez problemów, ale znamy też realia.

Lokatorzy oczywiście zadawali rozliczne pytania. Na część pytań Burmistrz odpowiedział już na początku. Przedstawiciele Dzielnicy rozmawiali z mieszkańcami wcześniej i słyszeli o ich obawach. My byliśmy tam po to, by upewnić się, że prawa lokatorów będą respektowane. Niestety już spotkaliśmy się z sytuacjami na Pradze Północ, gdzie ZGN korzystał z wysiedlania mieszkańców, by weryfikować dochody i majątek lokatorów i pozbawić kilku z nich prawa najmu. Po naszej interwencji, Miasto musiało nakazać zaprzestanie tej niezgodnej z prawem praktyki. Przedstawiciele Dzielnicy i ZGNu zapewniali, że będą przestrzegać wszystkich praw i norm przy przyznawaniu i przekazywaniu lokali. Wszystkie koszty przeprowadzki mają zostać pokryte przez Dzielnicę i ma być dostępne wsparcie dla osób, które potrzebują pomocy przy pakowaniu itd. Meble mają być wynoszone przez wynajęta ekipy, a lokatorzy będą mogli obejrzeć nowe lokale. Przeprowadzka do lokalu zamiennego i powrót odbędą się w ramach istniejących umów i czynsze nie będą wyższe niż dotychczas.

Już niedługo pierwsze wskazania. Wiemy, że wielu lokatorów ma problem z meblami – stare meble nie mieszczą się lub zostały wykonane na wymiar i nie mogą być zamontowane w nowym mieszkaniu. Niestety, prawo nie przewiduje dodatków dla lokatorów w takiej sytuacji, choć powinno. Wiemy, że to stwarza dla wielu osób ogromy problem, szczególnie dla niezamożnych.

Sytuację będziemy śledzić na bieżąco i starać się pomóc lokatorom w miarę naszych możliwości. Już wiemy, że jednym z najczęściej zadawanych pytań jest „czy możemy odmówić przyjęcia lokalu jeśli jest bardzo złej jakości”? Jak mówiliśmy lokatorom, są sytuacje gdy jest to możliwe, jeśli mieszkanie nie spełnia norm przewidzianych przez prawo. Ale możliwość odmowy jest bardzo ograniczona. Burmistrz nie odpowiedział wprost na to pytanie, ale dał do zrozumienia, że lokatorzy nie będą mogli być bardzo „wybredni” w tej sytuacji. W razie poważnych problemów ze wskazanym lokalem, możemy poradzić lokatorom, czy są podstawy prawne do odmowy jego przyjęcia.

Cieszymy się też, że przedstawiciel wolskiego ZGNu zapewnił także, że lokale zamienne powinny mieć taką samą liczbę izb jak dotychczasowe mieszkanie. Czyli lokatorzy 2 pokojowych mieszkań powinni dostać co najmniej 2 pokoje.

Podczas naszego spotkania z lokatorami, które odbyło się w dniu 12 sierpnia na podwórku bloku, wielu lokatorów pytało o możliwość uzyskania odszkodowania. Słyszeliśmy od Burmistrza, że budynek jest ubezpieczony, więc powinna być taka możliwość. Ma to zostać sprawdzone i ogłoszone przez Burmistrza. Będziemy wracać do tego bardzo ciekawego tematu. Chcemy dowiedzieć się, czy Dzielnica będzie pośredniczyć w procesie uzyskiwania odszkodowania i jak to konkretnie miałoby wyglądać.

Skomentuj Spotkanie mieszkańców Piaskowej 9 z władzami dzielnicy Wola

Wysiedlenia z ul. Piaskowej 9

August 12, 2018 - 8:38 pm

laura-spotkanieMieszkańcy bloku komunalnego przy ul. Piaskowej 9 w dzielnicy Wola nie są pewni swojej przyszłości. Nie wiedzą do jakich lokali zamiennych mają zostać wysiedleni i na jak długo. Dalszy los budynku pozostaje nieznany. W dniu 12 sierpnia 2018 odbyło się na podwórku przed blokiem spotkanie zorganizowane przez Komitet Obrony Praw Lokatorów. Mówiliśmy na nim o prawach jakie przysługują lokatorom.

Oto podstawowe informacje:

Artykuł 10 Ustawy o ochronie praw lokatorów mówi, że jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel (Gmina) jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach tej samej umowy najmu naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

Lokal zamienny to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas (czyli centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, gaz, łazienka), o powierzchni pokoi nie mniejszej niż 10 m2 na osobę lub 20 m2 dla osób mieszkających samotnie.

Jeśli lokatorzy będą chcieli docelowo zamieszkać w lokalu zamiennym, wystąpi konieczność podpisania nowej umowy. Także jeżeli budynek będzie wymagać rozbiórki, umowy najmu mogą zostać wypowiedziane (Art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów) i trzeba będzie podpisać nową umowę najmu w lokalu docelowym.

UWAGA: W dnu 21 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów, która zmieni na niekorzyść warunki najmu. Umowy najmu podpisane po tej dacie będą więc mniej korzystne. M.in. będzie możliwość wypowiadania przez Gminy umów najmu osób do 75 roku życia za to tylko, że zajmują zbyt duży metraż: 50 m2 – dla jednej osoby, 25 m2 – dla każdej kolejnej osoby.

Gminy będą też sprawdzać regularnie dochody lokatorów i będą mogły podwyższać czynsz lokatorom przekraczającym kryterium dochodowe (1647 zł na osobę, 2265 zł jednoosobowe). Ustawa zawiera zapis, który pozwala wypowiadać umowy najmu i odmówić pomocy mieszkaniowej osobom których „sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych we własnym zakresie”.

1 komentarz na temat Wysiedlenia z ul. Piaskowej 9

Walka o lokale zamienne dla lokatorów po dzikiej reprywatyzacji

July 8, 2018 - 9:13 pm

Komitet Obrony Praw Lokatorów wpłynął na korzystne dla lokatorów zmiany uchwały Rady Warszawy dotyczącej lokali zamiennych dla lokatorów z kamienic reprywatyzowanych objętych decyzjami Komisji Weryfikacyjnej.

Projekt uchwały dotyczył m.in. przyznawania lokali zamiennych z zasobu Gminy lokatorom, którzy pozostali w kamienicach zreprywatyzowanych. W tej sytuacji znaleźli się np. lokatorzy kamienicy położonej przy ul. Skaryszewskiej 11. Brak uchwały powodował, że Zarzad Dzielnicy Praga-Południe wielokrotnie odmawiał im prawa do lokali zamiennych.

Uchwała wprowadzała też regulacje dotyczące lokatorów, którzy utracili swoje lokale w wyniku dzikiej reprywatyzacji, w przypadku gdy Komisja Weryfikacyjna nakazała przywrócenie administracji Miasta i odebrała budynki prywatnym właścicielom.

Uchwała stanowi realizację zobowiązań nakładanych na m. st. Warszawa przez Ustawę o komisji weryfikacyjnej. W pierwotnej wersji projektu zawarte były jednak dodatkowe kryteria dochodowe dotyczące osób, które utraciły lokale w budynkach zreprywatyzowanych.

Komitet Obrony Praw Lokatorów poddał krytyce wprowadzenie kryteriów dochodowych. Domagaliśmy się skreślenia kryteriów dochodowych zapisanych w projekcie. Napisaliśmy m.in.:

Niedopuszczalne jest różnicowanie różnych grup lokatorów pod względem kryteriów uprawniających ich do otrzymania lokalu zamiennego od Gminy. Lokatorzy, którzy otrzymali przydział lokali gminnych w lokalizacjach wybranych przez gminę i bez wiedzy, czy w przyszłości staną się one przedmiotem procesu reprywatyzacyjnego, nie byli w stanie w racjonalny sposób zaplanować swoich przyszłych działań, a ich bezpieczeństwo prawne nie jest zagwarantowane.

Żadna uchwała nie może naruszać praw nabytych należących do lokatorów w zakresie trwałości stosunku najmu, a także w zakresie uprawnienia do lokalu zamiennego.

[…] Nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, także ze względu na posiadany przydział lokalu z zasobów Gminy w nieruchomości objętej reprywatyzacją.
Zwrócić należy uwagę, że intencją Ustawodawcy w art. 29 ust. 1 w/w Ustawy [chodzi o Ustawę o komisji weryfikacyjnej] jest przywrócenie prawnego status quo ante w zakresie obowiązywania umowy najmu pomiędzy lokatorem, a Gminą.
Jest to sytuacja, w której trwałość umowy najmu jest niewzruszona, a raz zweryfikowane kryteria uprawniające do ubiegania się o najem z zasobów Gminy pozostają w mocy, niezależnie od późniejszych zmian w sytuacji życiowej najemców.

Nasze stanowisko zostało poparte przez Komisję Dialogu Społecznego przy Biurze Polityki Lokalowej. Następnie Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Warszawy przyjęła w poniedziałek 2 lipca poprawki zgodne z naszą opinią. Uchwała wraz z poprawkami została uchwalona przez Radę Warszawy w dniu 5 lipca. (Druk nr 2210 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy LXX/1922/2018)

W wyniku wywalczonych zmian, szersze grono lokatorów wypędzonych z reprywatyzowanych kamienic będzie miało możliwość powrotu do zasobu komunalnego.

Poniżej pełen tekst opinii Komitetu Obrony Praw Lokatorów:

1 komentarz na temat Walka o lokale zamienne dla lokatorów po dzikiej reprywatyzacji

Skonfrontowaliśmy się z Radosławem Martyniakiem ze spółki Fenix

May 20, 2018 - 12:18 pm

WARSZAWA KOMITET OBRONY PRAW LOKATORÓW PROTESTW dniu 16 maja pod siedzibą spółki Fenix Komitet Obrony Praw Lokatorów zorganizował protest. Domagaliśmy się oddania w ręce miasta kamienic, które zostały objęte decyzjami Komisji Weryfikacyjnej. Na rozmowę zaprosił nas Radosław Martyniak, prezes spółek Fenix i Jowisz.

Poniżej prezentujemy zapis audio tej rozmowy.

Rozmowa z Radosławem Martyniakiem

Skomentuj Skonfrontowaliśmy się z Radosławem Martyniakiem ze spółki Fenix

List otwarty do amerykańskich senatorów w sprawie reprywatyzacji

April 4, 2018 - 8:56 pm

Przedstawiciele stowarzyszenia Komitet Obrony Praw Lokatorów, Wolne Miasto Warszawa i Komisji Weryfikacyjnej wystosowali wspólne zaproszenie do amerykańskich senatorów. Zaprosili ich do odwiedzenia Warszawy i osobistego zapoznania się ze skutkami nieuregulowanej reprywatyzacji. To odpowiedź na wysłany w zeszłym tygodniu list 59 senatorów do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej.

Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się w środę 4 kwietnia w Sejmie.

“Cieszymy się, że ustawa reprywatyzacyjna wzbudza emocje i dyskusję. Warto, żeby przedstawiciele amerykańskiego senatu poznali jednak drugą stronę reprywatyzacji, która stała się pożywką dla działalność mafii i źródłem tysięcy ludzkich dramatów.” – stwierdził Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Lokatorów.

“Reprywatyzacja wymaga systemowej odpowiedzi. Brak ustawy reprywatyzacyjnej umożliwia działalność mafii reprywatyzacyjnej i oszustwa na setki milionów złotych. Przez lata byli okradani prawdziwi spadkobiercy oraz mieszkańcy Warszawy. Na tej niejasnej sytuacji prawnej często wygrywają przestępcy. Prawowici spadkobiercy byli pomijani przy zwrotach nieruchomości przy ulicy Skaryszewska 11, Twarda 8 i Poznańska 14 (w tym obywatele Izraela i USA).“ – powiedział Adam Zieliński członek komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
Świadomość istnienia mafii reprywatyzacyjnej i wieloletniej zapaści państwa nie mieści się w wyobraźni zachodnich parlamentarzystów. Przecież to wydaje się niemożliwe, żeby w centrum europejskiej stolicy porwano i spalono żywcem działaczkę lokatorską, a potem policja tuszowała sprawę. A jednak miało to miejsce. Majątek wart miliardy złotych został przejęty przez grupy przestępcze często z międzynarodowymi powiązaniami.

“Projekt ustawy Patryka Jakiego to dobry początek. Zwroty w naturze kamienic z lokatorami muszą się skończyć.” – powiedział Jakub Żaczek. “Zgadzamy się jednak, że rekompensaty muszą uwzględniać spadkobierców, którzy nie mieli polskiego obywatelstwa w 1945 roku. Polska wypłaciła już ogromne odszkodowania Amerykanom w 1960 roku i również przekazała mienie nieznanej wartości po 1989 roku. Ta sprawa wymaga głębokiego namysłu, dlatego tak ważne jest, żeby amerykańscy parlamentarzyści zobaczyli sytuacje na miejscu na żywo” – dodał Jan Śpiewak, przewodniczący stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

Poniżej przedstawiamy przetłumaczoną treść listu wystosowanego do amerykańskich senatorów.

2 komentarzy List otwarty do amerykańskich senatorów w sprawie reprywatyzacji

Komitet krytycznie o dopłatach do drogiego najmu

April 2, 2018 - 9:20 pm

W dniu 26 marca, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przesłało nam do zaopiniowania projekt Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania w ramach konsultacji publicznych. Komitet Obrony Praw Lokatorów publikuje poniżej swoje stanowisko na temat tego projektu.

Ustawa zakłada system dopłat do czynszów w mieszkaniach wchodzących w skład programu Mieszkanie Plus, w TBS-ach i w zrewitalizowanych mieszkaniach znajdujących się w Specjalnych Strefach Rewitalizacyjnych.

Naszym zdaniem, założenia programu dopłat są sprzeczne z deklarowanymi intencjami Narodowego Programu Mieszkaniowego. Ma on z założenia być kierowany do osób, które zarabiają zbyt dużo, aby kwalifikować się do najmu mieszkań komunalnych. Jednak kryteria dopłat są ustalone na niskim poziomie – akurat odpowiednim dla tych, którzy kwalifikują się do najmu komunalnego w największych miastach.

Dopłaty są częścią nowej koncepcji Narodowego Programu Mieszkaniowego zakładającego, że czynsze będą “rynkowe”. W Warszawie czynsze i opłaty miały wynosić ok. 30 zł. za metr. Teraz okazuje się, że będą jeszcze wyższe. W tej sytuacji rząd wpadł na pomysł wprowadzenia dopłat, które najprawdopodobniej pozostaną poza zasięgiem większości najemców.

Osoby o niskich dochodach – to znaczy z dochodem, który by ich kwalifikował do najmu mieszkań komunalnych – otrzymają dopłaty w okresie nie dłuższym, niż 9 lat. Co 3 lata dopłata będzie ulegała obniżeniu. Po 3 latach dopłata będzie równowartością 2/3 pierwotnej kwoty, a po kolejnych 3 latach będzie wynosić tylko 1/3 pierwotnej kwoty. Wysokość możliwych dopłat jest uzależniona od poziomu stawki odtworzeniowej, więc będzie ona różna w każdej gminie.

Wygląda na to, że rząd stara się zachęcić niezamożnych lokatorów do zawierania drogich umowy najmu instytucjonalnego, które nie chronią lokatorów przed eksmisją i które będą generować zyski dla inwestorów. Niestety może to spowodować, że do drogich mieszkań trafią lokatorzy którzy powinni raczej mieszkać w zasobach komunalnych. Musimy dać im możliwość ubieganie się o pomoc, jeśli okaże się, że nie stać ich na utrzymanie się w zasobach objętych najmem instytucjonalnym.

Aby zaradzić sytuacji, proponujemy wprowadzenie następujących zmian:

  1. Dopłaty do czynszu w stałej wysokości i na czas nieokreślony dla emerytów i lokatorów wrażliwych,
  2. Prawo do ubiegania się o lokal komunalny lub socjalny dla osób, które mają niskie dochody i nie są w stanie płacić wysokich czynszów bez otrzymywania stałych dopłat,
  3. Umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ubieganie się o lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe w razie eksmisji z mieszkania objętego najmem instytucjonalnym.

Pełne stanowisko Komitetu w pliku poniżej:

Udostępniamy też tekst konsultowanego projektu Ustawy:

Skomentuj Komitet krytycznie o dopłatach do drogiego najmu

Top