English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Jak zaskarżyć uchwałę Zarządu Dzielnicy?

Opublikowane 02/02/22 o godz.17:17 w kategorii Porady prawne.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!
Burmistrz odmówił pomocy mieszkaniowej?

Starając się o lokal z najmem socjalnym lub komunalnym, mieszkańcy składają wniosek o pomoc mieszkaniową z zasobów m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy w której zamieszkują. Po skompletowaniu dokumentacji przez Wydział Zasobów Lokalowych, wniosek jest opiniowany przez Komisję Mieszkaniową. Na podstawie tych informacji, Zarząd Dzielnicy podejmuje uchwałę o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udzielenia pomocy mieszkaniowej.

Często decyzje Zarządu Dzielnicy są podejmowane w sposób krzywdzący dla wnioskodawców. Na przykład nie jest rozpatrywana ich sytuacja życiowa i można odnieść wrażenie, że Zarząd tylko szuka “haków”, by odmówić pomocy, nawet gdy w oczywisty sposób wnioskodawcy jej potrzebują. Warto wiedzieć, że od decyzji Zarządu można się odwołać do sądu administracyjnego.

Jedną z częstych przyczyn odmowy przyznania lokalu jest przekroczenie kryterium metrażowego. Rzeczywiście, pomimo zmian w Uchwale Rady Miasta, pozostaje ono na śmiesznie niskim poziomie. O kryteriach metrażowych pisaliśmy już tutaj.

Zarząd Dzielnicy ma możliwość udzielić pomocy mieszkaniowej pomimo przekraczania kryterium metrażowego, jednak w praktyce nieczęsto zadaje sobie trud, żeby skorzystać z tego przepisu. Cierpią na tym oczywiście lokatorzy. Przepisy mówią jednak jasno, że wnioskodawca, który znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej i byłoby to zgodne z zasadami współżycia społecznego, zarząd dzielnicy na podstawie analizy i oceny sytuacji życiowej i majątkowej wnioskodawcy może postanowić o zwolnieniu z kryterium metrażowego. Jeśli więc Zarząd nie chciał skorzystać z tej możliwości i nie uwzględnił szczególnych potrzeb lokatorów i odmawia zmiany swojej decyzji, należy zaskarżyć uchwałę Zarządu Dzielnicy do sądu.

Gdy otrzymamy pismo z Wydziału Zasobów Lokalowych z informacją o negatywnym rozstrzygnięciu wniosku o lokal, zobaczymy dołączoną do niego Uchwałę Zarządu Dzielnicy, wraz z jej numerem i dniem podjęcia. Na odwołanie się do sądu mamy termin 12 miesięcy. Odwołanie składa się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy, czyli pozew jest dostarczany do Urzędu Dzielnicy (nie do sądu). Należy zrobić trzy kopie pozwu, w tym jedną zachować dla siebie z pieczątką przyjęcia na biurze podawczym urzędu.

Do pozwu należy dołączyć po dwie kopie (jedną dla sądu, drugą dla strony pozwanej) dokumentacji dotyczącej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej i społecznej, która uzasadnia potrzebę otrzymania pomocy mieszkaniowej. Dokumenty posłużą do tego, żeby przekonać sąd do naszych racji.

Poniżej przedstawiamy wzór pozwu, który można wykorzystać w podobnej sytuacji:

Jak możesz pomóc?

2 Komentarzy

Dodaj swój komentarz

  1. Komentarz napisany przez alina dnia 06/02/2022 o godz. 13:46.

    Krzywdzenie najemców i petentów to wąska specjalizacja, którą opanowali urzędnicy zarządzający zasobami komunalnymi. Brak dobrej woli, brak empatii, nie przestrzeganie zasad etyki urzędnika to zwięzła ich charakterystyka. Chorzy na władzę. To wszystko oznacza brak kwalifikacji do właściwego wykonywania zadań na zajmowanych stanowiskach pracy.

  2. Komentarz napisany przez Iza dnia 07/01/2023 o godz. 12:15.

    Mi odmówili na podstawie tego,że do Marca 2023 mam umowę na lokal socjalny. Złożyłam wniosek w Grudniu 2022 a wg nich wniosek można złożyć na miesiąc przed końcem umowy. Absurd po prostu. I nie ważne,że za mały metraż i mieszkanie ma sporo wad.

Dodaj swój komentarz


Top