English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Historie lokatorów

Policja wciąż wspiera dzikie eksmisje

September 9, 2019 - 8:58 pm

Nie mija tydzień bez doniesień o dzikich eksmisjach. Policjanci wzywani przez lokatorów odmawiają udzielenia pomocy lub wręcz stają w obronie przestępców nielegalnie usuwających mieszkańców z domów. Mimo skarg na czynności policjantów i ewidentnego łamania prawa przez funkcjonariuszy, Komendanci policji nie podejmują żadnych działań. Dlatego coraz bardziej uzasadnione wydaje się hasło “Mafia, policja – jedna koalicja”.

Poziom wiedzy funkcjonariuszy prewencji jest katastrofalnie niski. Nie rozumieją oni podstawowych pojęć z zakresu ochrony posiadania i miru domowego. W sytuacji, gdy włamywacze rozwiercają zamki i włamują się do zajmowanego przez lokatorów lokalu, policjanci powołują się na prawo własności i twierdzą, że “właściciel może robić co chce”. Czasem posuwają się nawet do tego, by grozić lokatorom konsekwencjami za nieuzasadnione wezwanie policji.

Tak było podczas eksmisji na ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie w dniu 3 września b.r. Doszło tam do nielegalnej eksmisji bez udziału komornika i bez tytułu egzekucyjnego, pomimo sądowej decyzji o wstrzymaniu egzekucji. Oprócz naruszenia miru domowego, doszło do kradzieży gotówki, oraz wyposażenia RTV i AGD. Sprawcą był mężczyzna podający się za właściciela oraz czterech niezidentyfikowanych mężczyzn.

Funkcjonariusze policji z Komendy Rejonowej Warszawa I z ul. Wilczej 21 zostali wielokrotnie wezwani do podjęcia interwencji. Funkcjonariusze odmówili jednak przeprowadzenia interwencji, pomimo trwającego czynu przestępczego. Tym samym naruszyli art. 4 ust. 1 pkt 2 Zarządzenia nr. 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.

Przepis ten mówi, że “podstawowym zadaniem policjantów pełniących służbę patrolową jest przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń, a w szczególności zapobieganie wszelkim zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszającym porządek publiczny”. Z całą pewnością włamanie, kradzież i nielegalna eksmisja należą do takich zachowań.

Mężczyźni dokonali faktycznie dzikiej eksmisji bez udziału komornika, mimo że sprawa eksmisyjna została wstrzymana decyzją sądu. Ciężko chory lokator został wyrzucony w samej bieliźnie na klatkę schodową. Wraz z żoną zostali pobici. Policjanci przyjeżdżali na wezwanie aż pięć razy, ale tylko bezczynnie przyglądali się zajściom. Poinformowali lokatorów, że to spór cywilno-prawny i że policja się nie wtrąca, pomimo faktu, że włamano się do mieszkania, że wykorzystywana była przeciw lokatorom przemoc i że doszło do kradzieży pieniędzy. Funkcjonariusze policji zasugerowali, że właścicielowi wolno wszystko, bo ma prawo do lokalu. Podczas jednej z tych “interwencji” funkcjonariusz poinformował lokatorkę, że złoży wniosek do sądu o ukaranie za bezpodstawne wzywanie policji.

Lokatorka została zamknięta na noc z obcym człowiekiem w mieszkaniu. Ten człowiek wylał cuchnącą ciecz w mieszkaniu, przez co lokatorka dusiła się i wymiotowała krwią. Policja stwierdziła, że “może wyjść, jak jej jest niedobrze”.

Lokatorzy zostali zmuszeni do zamieszkania u znajomych i złożyli pozew o przywrócenie posiadania. Komitet Obrony Praw Lokatorów udziela wsparcia lokatorom i monitoruje tę sprawę. Będziemy informować o jej dalszym przebiegu.

Skomentuj Policja wciąż wspiera dzikie eksmisje

Czyściciele na ul. Techników 29

August 11, 2019 - 10:19 pm

Ul. Techników 29 we Włochach. Dawne mieszkania zakładowe, które zostały zreprywatyzowane w 2015 r. Burmistrz Dzielnicy Włochy nie zadbał o to, by walczyć o zasiedzenie budynku, tylko oddał tzw. “spadkobiercom”. Gmina nie zadbała nawet o to, by odzyskać nakłady od nowych właścicieli. Wszystko to wskazuje na głęboki układ korupcyjny w dzielnicy. Lokatorzy ponoszą konsekwencje tego stanu rzeczy. A są traktowani w sposób skandaliczny.

Właściciel zaniedbał opłacanie miejskich wodociągów, pomimo że lokatorzy opłacali koszty związane ze zużyciem wody na konto właściciela. W końcu, aby uniknąć odcięcia wody, zostali zmuszeni do wpłacania opłat za wodę bezpośrednio na konto przedsiębiorstwa wodociągowego. Właściciel wykorzystał to, by złożyć pozew o eksmisję, z powodu… niepłacenia mu za wodę.

Budynek jest dewastowany w klasyczny dla czyścicieli sposób. Ciągły huk i wszechobecny pył mają skłonić lokatorów do opuszczenia lokali. Jednak nie wszyscy mają gdzie się podziać. 84-letnia lokatorka nie może otrzymać lokalu od Gminy, gdyż przekracza o 6 metrów kryterium metrażowe. W ten sposób urząd ukarał ją za to, że jej bliscy zmarli i już nie zajmują metrów. Z kolei jej sąsiad otrzymuje o 300 zł zbyt wiele, by kwalifikować się do pomocy mieszkaniowej. Pomimo, że koszty ogrzewania w kamienicy pozbawionej centralnego ogrzewania są wyższe, niż koszt utrzymania w pełni wyposażonego mieszkania.

Kolejnym działaniem czyściciela będzie prawdopodobnie zdjęcie dachu. Spodziewamy się, że to nastąpi dopiero na jesień, gdyż wtedy wykurzanie lokatorów przez zalanie będzie najbardziej skuteczne.

Oto film z wypowiedziami lokatorów:

Aby dostać się do swoich piwnic, niemłodzi już lokatorzy muszą poruszać się po rurze, niczym akrobaci:

5 komentarzy Czyściciele na ul. Techników 29

Problem dzikich eksmisji powinien stać się priorytetem

July 14, 2019 - 11:47 pm

Wieczorem 13 lipca b.r. Komitet Obrony Praw Lokatorów otrzymał telefon, że trwa próba nielegalnej eksmisji na ul. Łochowskiej 33. Samotna matka z dwójką dzieci zadzwoniła przerażona, że ktoś stara się włamać do jej mieszkania. Zadzwoniła na policję i poprosiła o interwencję, aby nie doszło do włamania, co zapewne skończyłoby się eksmisją rodziny na bruk, pobiciem i kradzieżą mienia, jak zwykle w tego typu przypadkach. Gdy dotarliśmy na miejsce, policja stała bezczynnie i przyglądała się usiłowaniu rozwiercenia zamku. Gdy zaczęliśmy filmować zdarzenie, policja odeszła z miejsca zdarzenia, a wkrótce włamywacze też zrezygnowali z dalszych działań i opuścili budynek, zakrywając swoje twarze.

Policjanci nie zidentyfikowali się, więc po zakończeniu akcji pojechaliśmy na komendę policji, aby poznać ich numery służbowe. Oficer dyżurny odmówił podania jakichkolwiek informacji i polecił napisać skargę do Komendanta, co też uczyniliśmy.

Minęło już kilka lat od głośnego przegłosowania w Sejmie ustawy o nękaniu lokatorów. Politycy przechwalali się, że właściciele nie będą już mogli nękać lokatorów i nielegalnie zmuszać ich do opuszczenia mieszkań bez nakazu eksmisji. To okazało się nieprawdą. Właściciele nadal pozostają bezkarni i nie ponoszą żadnych konsekwencji. Nękają lokatorów i przeprowadzają dzikie eksmisje bez wyroku sądu i bez obecności komornika, przy całkowitej bierności, czy nawet aprobacie policji. Stan wiedzy funkcjonariuszy w zakresie ochrony prawa posiadania i naruszenia miru domowego pozostał na zerowym poziomie.

Nielegalnie eksmisje najczęściej mają miejsce w następujących przypadkach: reprywatyzacja kamienicy, kupno mieszkania z lokatorami (np. w drodze licytacji lub w prywatnej sprzedaży), najem wolnorynkowy lub gdy właściciel chce obejść ustawowy okres wypowiedzenia wynikający z umowy.

Bardzo często takie eksmisje są przeprowadzane, gdy lokator znajduje się poza mieszkaniem. Jednak nie zawsze. Jeśli lokator przebywa w mieszkaniu, często dochodzi wobec niego do przemocy fizycznej. W takich sytuacjach często także dochodzi do kradzieży lub zniszczenia mienia (co jest osobnym przestępstwem). W przypadku najmu na wolnym rynku, częstym procederem jest przywłaszczenie kaucji przez wynajmującego.

Komitet Obrony Praw Lokatorów musiał wiele razy interweniować w takich sytuacjach. Byliśmy świadkami, jak lokatorzy bezskutecznie walczą o swoje prawa – bezskutecznie, bo system prawny w Polsce w całej swojej rozciągłości, począwszy od policjantów, a na sądach i prokuraturze skończywszy, ma ich po prostu gdzieś.

W ostatnich tygodniach, widzieliśmy jak prokuratorzy umarzają znane sprawy dotyczące nękania (jak przy ul. Nowogrodzkiej 6a) lub jak znani właściciele z historią przemocy wobec lokatorów pozostają bezkarni w swoich bezprawnych działaniach. Doskonałym przykładem takiej historii jest przemoc wobec lokatorów i dzikie eksmisje, które miały miejsce na ul. Lutosławskiego 9 w Warszawie (zobacz najnowszy film poniżej). Pomimo faktu, że doszło tam do 3 dzikich eksmisji, z czego jedna skończyła się śmiercią wyrzuconego człowieka na ulicy, „właścicielka” (w cudzysłowie, bo Komisja Weryfikacyjna teoretycznie odebrała jej własność budynku) nadal pozostaje bezkarna.

Policja w tym przypadku, jak w wielu innych, nie podejmuje działań, aby zapobiec nielegalnym eksmisjom.

Potrzebne są stanowcze działania i zmiany w prawie. Oto nasze postulaty dotyczące problemu dzikich eksmisji:

  • Każda eksmisja komornicza musi być zgłoszona na komisariacie policji wraz z kopią wyroku, datą i adresem eksmisji
  • Jeśli lokator zawiadomi, że ma miejsce niezgłoszona eksmisja, policja musi podjąć interwencję
  • Policja musi dowiedzieć się kto próbuje dokonać nielegalnej eksmisji i podjąć czynności zapobiegawcze
  • Policja musi zapewnić, aby lokator mógł odzyskać posiadanie mieszkania oraz mienia, jeśli został tego prawa nielegalnie pozbawiony
  • Osoby dokonujące nielegalnych eksmisji zostają ukarane grzywną w wysokości minimum 10 tys. złotych
  • Osoby, które naruszają nietykalności lokatorów podczas próby nielegalnej eksmisji lub naruszają ich posiadanie mogą zostać ukarane pozbawieniem wolności od 2 lat lub więcej w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci lokatora
  • Osoby, który nielegalnie eksmitują chorych lokatorów, którzy w wyniku bezdomności zmarli mogą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci
  • Policjanci, którzy nie podejmują odpowiednich czynności w trakcie nielegalnych eksmisji będą podlegali odpowiedzialności służbowej

Komitet Obrony Praw Lokatorów zapowiada protest w sprawie bierności policji podczas dzikich eksmisji. Mamy dość bezprawia przy milczącej zgodzie policji i prokuratury!

1 komentarz na temat Problem dzikich eksmisji powinien stać się priorytetem

Ząbkowska 12 do wysiedlenia z powodu zaniedbań Dzielnicy

June 30, 2019 - 1:01 pm

Mieszkańcy kamienicy położonej przy ul. Ząbkowskiej 12 są wysiedlani ze swoich domów. Powodem są uszkodzenia spowodowane przez sąsiednią budowę pod adresem Ząbkowska 14, gdzie inwestor wybudował luksusowe apartamenty. Co ciekawe, inwestor uzyskał nadzwyczają zgodę Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Praga-Północ, by budować “po obrysie” działki, a więc w sposób, który – jak się okazało – naruszył konstrukcję kamienicy przy ul. Ząbkowskiej 12.

Kamienica przy ul. Ząbkowskiej 12 doznała pęknięć i uszkodzeń strukturalnych, co skutkowało wydaniem decyzji o zakazie użytkowania budynku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Władze Dzielnicy nie poczuwają się jednak do żadnych obowiązków wobec mieszkańców kamienicy. Poinformowano ich, że nie będą mogli wrócić do swoich mieszkań po wykonaniu niezbędnych remontów.

Co na ten temat mówią przepisy? Art. 10 ust. 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów stanowi, że lokator jest obowiązany przenieść się do lokalu zamiennego na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal.

Jak te przepisy interpretują władze Dzielnicy? W swoim piśmie do lokatorów, Zastępca Burmistrza Dariusz Kacprzak napisał, że “nie ma możliwości wykonania” napraw budynku przy ul. Ząbkowskiej 12 w czasie 12 miesięcy. Wygląda więc na to, że zdaniem Wiceburmistrza, lokatorów należy wysiedlić na stałe, pozbawiając ich dotychczasowego centrum życiowego.

W ten sposób, władze Dzielnicy umywają ręce od odpowiedzialności za sytuację, którą same spowodowały, godząc się na niebezpieczną budowę luksusowych apartamentowców kosztem zagrożonych mieszkań komunalnych. Zapewne wyremontowany budynek zostanie również przeznaczony na luksusowe apartamenty, a mieszkańcy zostaną przeniesieni do niespełniających standardów lokali gorszej kategorii.

Czego się nie robi, by zadowolić inwestorów?

1 komentarz na temat Ząbkowska 12 do wysiedlenia z powodu zaniedbań Dzielnicy

Dzika rewitalizacja na Łochowskiej 38a

June 23, 2019 - 4:35 pm

Wydawało się, że Zakład Gospodarowania Nieruchomościami na Pradze Północ odrobił lekcję i że już nie będzie remontów kamienic z lokatorami w środku. Te nadzieje okazały się jednak płonne.

W rewitalizowanej kamienicy przy Łochowskiej 38a nadal mieszka rodzina, która nie może się wyprowadzić ze względu na postawę Wydziału Zasobów Lokalowych. Pomimo istniejących problemów z przemocą w rodzinie, urzędnicy chcą zmusić rozwiedzione małżeństwo do zamieszkania razem w jednym lokalu, gdzie nawet nie będzie możliwości oddzielnego funkcjonowania (z pokojem przechodnim).

Córka lokatorki chce wrócić z emigracji w Wielkiej Brytanii, ale – jak mówi – nie ma do czego. Pomimo faktu, że lokal zamienny należy się z racji rewitalizacji bez weryfikacji kryterium dochodowego, urzędnicy chcą policzyć dochód, który kobieta osiąga w Wielkiej Brytanii.

W ten sposób, kolejny raz, brak wyobraźni urzędników i brak koordynacji pomiędzy urzędami powoduje, że lokatorzy narażeni są na życie w niebezpiecznych warunkach dzikiej rewitalizacji i nie mają możliwości prowadzenia normalnego życia rodzinnego. Cóż się dziwić, że Polacy wybierają emigrację, jeśli tylko są w stanie…

1 komentarz na temat Dzika rewitalizacja na Łochowskiej 38a

Wstrzymana eksmisja na Stalowej 38

May 21, 2019 - 8:37 pm

W poniedziałek 20 maja o godz. 10 na ul. Stalowej 38 doszło do próby eksmisji chorego na padaczkę Macieja. Na szczęście eksmisja została udaremniona dzięki działaniom wszystkich obecnych. Bardzo im dziękujemy!

Maciej ma za sobą już wiele przejść lokatorskich. Jest byłym lokatorem kamienicy przy ul. Otwockiej 10, która została oddana kolekcjonerowi kamienic Markowi Mossakowskiemu. Po eksmisji z Otwockiej trafił do lokalu socjalnego na ul. Stalowej 38. Do jego długów doliczono opłaty za zużycie wody, które w naszej opinii są znacznie zawyżone. Maciej podpisał porozumienie o spłacie zadłużenia i stara się o przywrócenie umowy najmu. Było jednak bardzo duże ryzyko, że zostanie eksmitowany do lokalu tymczasowego, w którym nie będzie mógł pomieścić swoich 6 zwierząt.

Komitet Obrony Praw Lokatorów zorganizował blokadę eksmisji. Przebiegała ona bardzo dramatycznie. Maciej dwukrotnie dostał ataku padaczki na schodach i dwukrotnie było wzywane pogotowie. Komornik Podolska-Kędziora pozostała niewzruszona i chciała kontynuować eksmisję. Policjanci nie potrafili odpowiednio zareagować i oskarżyli Macieja, że “udaje atak padaczki”.

Dzięki interwencji dyrektor ZGN, pani Bożeny Salich, eksmisja została odroczona na czas nieokreślony. W dniu dzisiejszym odbyły się rozmowy w dyrekcji ZGN, gdzie KOPL otrzymał zapewnienie, że dopóki trwać będą starania o uregulowanie statusu prawnego lokatora, eksmisja nie będzie odwieszana. Komitet zajmuje się dalej sprawą Macieja. Mamy nadzieję doprowadzić do tego, by mógł odzyskać umowę najmu lokalu na Stalowej i dalej pomagać uratowanym przez siebie czworonogom.

1 komentarz na temat Wstrzymana eksmisja na Stalowej 38

Mapa historii lokatorów

April 14, 2019 - 6:47 pm

Nanieśliśmy na mapę lokalizację reportaży Komitetu Obrony Praw Lokatorów nakręconych przez lata naszej działalności.

Mapa dostępna jest poniżej:

Skomentuj Mapa historii lokatorów

Wykurzanie lokatorów na Siedleckiej 30

April 12, 2019 - 9:10 pm

Dramat znany z ulicy Łochowskiej 38b powtarza się na ul. Siedleckiej 30. Ta sama właścicielka urządza piekło lokatorom, aby ich jak najszybciej wykurzyć.

O Łochowskiej 38b pisaliśmy tutaj.

Siedlecka 30 to kolejny przykład kamienicy remontowanej z lokatorami. Robotnicy z przysłowiowej “firmy Krzak” zdążyli już zdemontować stropy w części budynku. Hałasy, pył, drgania i zalegające na podwórku materiały łatwopalne to już codzienność mieszkańców Siedleckiej 30. Czy mieszkańcy będą mogli liczyć na przychylność urzędu? Czy też zostaną pozostawieni na pastwę losu?

Oto wypowiedź jednej z lokatorek:

Skomentuj Wykurzanie lokatorów na Siedleckiej 30

Powrót reprywatyzacji: Łowicka 54

March 9, 2019 - 9:55 pm

20190309_174708Gdy już wydawało się, że najgorsze lata dzikiej reprywatyzacji są za nami, zaczynają się pojawiać nowe decyzje zwrotowe.

Lokatorzy z ul. Łowickiej 54 otrzymali decyzję podpisaną przez Dyrektora Departamentu Orzecznictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Marka Gruszczyńskiego, która uruchamia procedurę reprywatyzacji zamieszkałej przez nich nieruchomości.

Jak zawsze, zwrot budzi wiele wątpliwości. W nakręconym przez nas filmie, lokatorzy opowiadają o swoich obawach i podejrzeniach.

20190309_171755

Skomentuj Powrót reprywatyzacji: Łowicka 54

Rewitalizacja z mieszkańcami na Siedleckiej 25

February 2, 2019 - 7:23 pm

Jeśli ktoś uważał, że uciążliwe remonty z lokatorami to tylko specjalność prywatnych czyścicieli kamienic po reprywatyzacji, to był w błędzie. Na ul. Siedleckiej 25 w Warszawie trwa niezwykle uciążliwy remont z mieszkańcami.

Mieszkańcy nie mają pewności, czy będą mogli wrócić do swoich “zrewitalizowanych” mieszkań. Ze strachu przed wysiedleniem i nowymi warunkami najmu po nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów starali się przetrwać w remontowanym budynku, jednak robi się to coraz bardziej niebezpieczne. Brak zabezpieczeń, wykonywanie prac przez niewykwalifikowane ekipy, brak informacji o inwestorze – to wszystko świadczy o podejściu do mieszkańców.

Jedna z lokatorek oprowadziła nas po budynku.

Skomentuj Rewitalizacja z mieszkańcami na Siedleckiej 25

Top