English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Prawo do mieszkania

Dzikie eksmisje, reprywatyzacja, odmowy wskazania lokali przez Gminę.

stop eksmisjom

1) Gdy Gmina odmawia prawa do lokalu

 • Jeśli Urząd Dzielnicy odmawia na wniosek o lokal socjalny, mimo że spełniasz kryteria dochodowe i nie masz prawa do innego lokalu i masz dzieci na utrzymaniu, możesz zaskarżyć Uchwałę Zarządu do Sądu.
 • Jeśli Urząd Dzielnicy odmawia uznania prawa do lokalu po zmarłych rodzicach, możesz wystąpić o uznanie prawa najmu do Sądu.

2) Walcz o godny lokal socjalny

Jeśli grozi Ci bezdomność, domagaj się od Gminy, by przyznała Ci nadający się do zamieszkania lokal socjalny.

Co możesz zrobić:

 • Jeśli otrzymałeś/aś wyrok eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego, złóż odwołanie! Pobierz wzór

Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

 1. kobiety w ciąży,
 2. małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
 3. obłożnie chorych,
 4. emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
 5. osoby posiadającej status bezrobotnego.

Sąd może odmówić prawa do lokalu socjalnego osobom samowolnie zajmującym pustostan, ale nawet w tym przypadku można się powołać na art. 17 ust. 1a Ustawy o ochronie praw lokatorów, który brzmi:

Sąd może orzec o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec osoby, która dokonała zajęcia lokalu bez tytułu prawnego, jeżeli przyznanie tego uprawnienia byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione.

 • Jeśli termin odwołania już minął, a po wydaniu wyroku bez prawa do lokalu socjalnego wystąpiły nowe okoliczności, napisz pozew o ustalenie prawa do lokalu socjalnego. Pobierz wzór
 • Jeśli Gmina zaproponuje lokal socjalny, który nie nadaje się do zamieszkania, złóż odmowę przyjęcia lokalu i domagaj się lokalu spełniającego normy! Pobierz wzór

3) Gdy prywatny właściciel próbuje dokonać dzikiej eksmisji

Eksmisja może być dokonana tylko na podstawie wyroku sądowego przez komornika. Więcej na ten temat przeczytaj tutaj.

4) Jeśli kamienica została zreprywatyzowana

 • Jeśli właściciel zamierza podwyższyć czynsz powyżej 3% stawki odtworzeniowej za metr (tu przeczytaj ile ona wynosi), złóż prośbę o wyjaśnienie przyczyn podwyżki czynszu (brak odpowiedzi ze strony właściciela skutkuje nieważnością podwyżki) Pobierz wzór
 • Jeśli właściciel już podwyższył czynsz powyżej 3% stawki odtworzeniowej za metr, złóż Pozew o ustalenie niezasadności podwyżki czynszu. Pobierz wzór
 • Jeśli właściciel nie uznaje istnienia dotychczasowej umowy najmu, złóż pozew. Pobierz wzór

Działaj z nami przeciw reprywatyzacji! Kontaktuj się z nami:
Tel: 693713567, 609444686, mail: obronalokatorow@gmail.com

Top