English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Rada Warszawy zmieniła kryterium metrażowe

Opublikowane 12/06/21 o godz.12:11 w kategorii Porady prawne.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

W dniu 10 czerwca b.r. Rada Warszawy przegłosowała zmiany w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. W tym artykule przedstawiamy zmiany dotyczące kryterium metrażowego wraz ze stanowiskiem Komitetu Obrony Praw Lokatorów w tej sprawie.

Kryterium metrażowe stanowi jeden z warunków otrzymania najmu socjalnego lub komunalnego od Gminy. Komitet Obrony Praw Lokatorów od dawna wskazywał na nieadekwatność tego kryterium, które uniemożliwiało wielu potrzebującym rodzinom otrzymanie pomocy mieszkaniowej. Jak pisaliśmy w naszej opinii:

Kryterium metrażowe nie powinno być traktowane jako sztywna granica, ale jako okoliczność zwiększająca punktację uprawniającą do najmu socjalnego i komunalnego. Co do zasady uważamy, że przekroczenie kryterium metrażowego nie powinno samo z siebie dyskwalifikować wnioskodawców, bez uwzględnienia innych kryteriów. Ograniczenie pomocy mieszkaniowej z powodu kryterium metrażowego jest niespójne. Z jednej strony, Gmina stara się doprowadzić do bardziej racjonalnego rozporządzania zasobami mieszkaniowymi i zachęca lokatorów do zamiany mieszkania na mniejsze lub nawet wypowiada umowy najmu z powodu nadmetrażu, a z drugiej strony przepisy Uchwały uniemożliwią lokatorom staranie się o inny lokal w przypadku nadmetrażu.

Podczas prac nad poprzednią nowelizacją uchwały w 2019 r., domagaliśmy się oparcia kryterium metrażowego na realnych danych związanych z wnioskami o pomoc mieszkaniową. Chcieliśmy wiedzieć, jaka liczba wniosków o lokal została potraktowana odmownie, w tym jaka liczba z powodu przekroczenia kryterium metrażowego, oraz jaka liczba została potraktowana odmownie z powodu przekroczenia kryterium metrażowego, gdy kryterium dochodowe było spełnione.

W wyniku presji organizacji lokatorskich, Biuro Polityki Lokalowej zaczęło zbierać te dane. Dane przekazano nam bardzo niechętnie, powołując się na małą liczbę wniosków składanych w roku pandemii. Rzeczywiście, składanie wniosków w tym czasie było niezwykle utrudnione ze względu na fatalną organizację pracy urzędów, która bardzo utrudniała lokatorom staranie się o lokale. Poniżej dane, które otrzymaliśmy, które nie zawierają odpowiedzi na wszystkie nasze pytania:

Zmiany wprowadzone w uchwale

Dotychczasowe kryterium metrażowe wynosiło 7 m2 na pierwszą osobę i 6 m2 na każdą kolejną. Uchwała podwyższyła to kryterium, wprowadzając zapis o brzmieniu:

Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy […] uznaje się sytuację, w której gospodarstwo domowe zamieszkuje w lokalu, którego łączna powierzchnia mieszkalna na osobę zamieszkującą w lokalu wynosi nie więcej niż 10 m2 w przypadku zamieszkiwania 1 osoby w lokalu, a w przypadku zamieszkiwania 2 osób w lokalu nie więcej niż 14 m2, powiększone o dodatkowe 6 m2 na każdą kolejną osobę zamieszkującą w lokalu.

Oznacza to w praktyce podwyższenie kryterium metrażowego o 3 m2 dla gospodarstw jednoosobowych i o 1 m2 dla gospodarstw wieloosobowych.

Te zmiany są oczywiście nadal niewystarczające i nierealistyczne, ale znamy wielu lokatorów, którzy byli dotąd blokowani przez przekroczenie kryterium metrażowego nawet o niecały metr i nie mogli otrzymać pomocy, pomimo że nie było ich stać na lokal wynajmowany na wolnym rynku.

Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top