English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Publicystyka

Komentarz do ostatnich działań RPO oraz organizacji właścicieli mieszkań

January 21, 2023 - 7:23 pm

Dożyliśmy czasów, w których przeciętna osoba jest coraz bardziej świadoma poważnych problemów na rynku najmu. Najemcy mają ogromne trudności ze znalezieniem mieszkania na które ich będzie stać, a właściciele mieszkań twierdzą, że boją się wynajmować, bo przeskadzają im prawa lokatorów.

Ostatni list Rrzecznika Praw Obywatelskich do Ministerstwa Rozwoju wskazuje na to, że rząd kolejny raz zamierza wziąć pod uwagę głosy właścicieli, którzy chcą dalej osłabić istniejące prawa lokatorów. Należy się spodziewać, że dojdzie do kolejnych prób zmiany prawa na korzyć wynajmujących. To nie jest nic nowego, zważywszy jaki jest kierunek zmian od ponad 20 lat. Kolejna próba deregulacji rynku najmu nie jest zaskoczeniem.

Dziś publikujemy fragmenty naszej przyszłej książki, dotyczące historii prób zmian praw lokatorów.

Uczciwa rozmowa o zmianach w ustawie o ochronie praw lokatorów musiałaby brać pod uwagę brak zasobów mieszkaniowych o dostępnych cenach i odnieść się do długoterminowego kryzysu mieszkaniowego, z którym mamy do czynienia w Polsce.

Media koncentrują się na problemach z najemcami, ale musimy mieć swiadomość, że wynajmujący niezwykle często nadużywają swojej pozycji wobec ludzi, którzy potrzebują dachu nad główą. Do Komitetu Obrony Praw Lokatorów regularnie przychodzą lokatorzy skarżący się na nielegalne klauzule w umowach, właścicieli, którzy z dnia na dzień zmieniają warunki umowy, czy ignorują ich zapisy, obciążają lokatorów problemami wynikającymi ze złego stanu mieszkania w momencie podpisywania umowy, odmawiają zwrotu kaucji pod różnymi pretekstami, zrywają umowy przed terminem, nękają lokatorów, a nawet przeprowadzają dzikie eksmisje, nawet wtedy, gdy lokatorzy płacą zawyżone stawki czynszu. Właściciele mieszkań mogą twierdzić, że te nie są typowe sytuacje, ale czemu w takim razie przedstawiają sytuacje, w których mniejszość lokatorów zachowuje się nieuczciwie jako normę, a nie pożałowania godny wyjątek?

Osoba, która obecnie musi znaleźć mieszkanie jest w bardzo trudnej sytuacji, jeśli nie zarabia powyżej przeciętnego wynagrodzenia. Czynsze, których domagają się wlaściciele przekraczają możliwości wielu osób, szczególnie w dużych miastach, takich jak Warszawa (a do tego trzeba przecież jeszcze doliczyć kaucję!). Istnieje jawna dyskryminacja wobec samotnych matek i niektórzy po prostu nie chcą im wymajować mieszkań. Właściciele, którzy chcą mieć możliwość podnoszenia czynszu częściej chcą wynajmować na krótki okres, co powoduje coraz bardziej niepewną sytuację mieszkańców, których nie stać na mieszkanie właśnościowe.

Lokatorzy wynajmujący na wolnym rynku w Warszawie, których już nie stać na dalszy najem po stawkach rynkowych, nie mogą liczyć na pomoc od Miasta, ponieważ większość osób znajdujących się w tej sytuacji nie kwalifikuje się do pomocy mieszkaniowej ze wględu na kryterum metrażowe. Jedyne co im pozostaje, to oczekiwanie na eksmisję. W przypadkach, w których uzyskują prawo do lokalu socjalnego, Miasto nie jest w stanie zapewnić lokalu wystarczająco szybko, co oznacza, że właściciel może mieć roszczenia do Miasta. W takich sytuacjach, co jest szokujące i mało znane, Miasto może egzekwować odszkodowanie od lokatora regresem. Odszkodowanie za to, że Miasto nie dość szybko udzieliło mu pomocy!

Naszym zdaniem dążenie, aby ciągle osłabiać pozycję i tak już słabszej strony relacji społecznych (w tym przypadku na rynku najmu) zamiast próbować dotrzeć do źródła problemów będzie powodować dalsze nasilanie się kryzysu mieszkaniowego i nie pomoże nikomu oprócz właścicieli mieszkań. Dlatego przy okazji dyskusji o problemach z najmem warto zadać te pytania:

  1. Jakie są limity tzw. „wolnego rynku” i jakie są doświadczenia z różnych miast świata z uregulowaniem rynku najmu? Jakie są korzyści z regulacji czynszu i jakie są konsekwencje braku takich regulacji?
  2. Dlaczego nie powiodły się rządowe programy, takie jak Mieszkanie Plus? Jakie błędy były w założeniach projektu i jak możemy zachęcić do budowy mieszkań z dostępnymi czynszami?
  3. Jaka jest realna sytuacja ze pustostanami? Jaki procent stanowią mieszkania przeznaczone na cele spekulacyjne, które nigdy nie zostały kupione w celu wynajmu? (Warto spojrzeć na takie tendencje w innych miastach świata.) Już od dawna pojawiają się alarmujące statystyki o pustych domach w różnych krajach Europy i coraz więcej jest badań na ten temat. W niektórych miastach i krajach wprowadzono podatki od pustostanów. Czemu w Polsce, zamiast rzetelnych badań, obwinia się o to lokatorów i próbuje ograniczać ich prawa?
  4. Jak realnie są przestrzegane prawa lokatora? Jak policja traktuje lokatorów, gdy właściciel mieszkania chce nielegalnie eksmitować lokatora? Czy wszystkie prawa, które znajdują się pod ostrzałem ze strony lobby właścicieli i tak nie są w tym momencie fikcją? Dlaczego większość spraw o nękanie lokatorów zgłaszanych do prokuratury jest umarzana? Dlaczego nie istnieje żadna ścieżka, żeby zmusić właściciela do natychmiastowego przywrócenia wody, prądu i innych mediów wyłączonych w celu nielegalnego pozbycia się lokatora? Dlaczego nie mówi się o nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, żeby realnie chronić lokatorów przed ogromem nadużyć ze strony właścicieli?
  5. Jak Gminy mogą rozwiązać sytuację osób, które wpadły w tarapaty finansowe i nie stać ich już na najem na wolnym rynku?

RPO chcę wystąpić w obronie praw właścicieli mieszkań, ale zapomniał o ochronie praw lokatorów. My, ze swojej strony, zawsze będziemy przypominać o tych prawach.

Tutaj przytaczamy fragmenty książki przygotowywanej przez Zenobię Żaczek i Laurę Akai o historii zaplanowanej katastrofy mieszkaniowej. Fragmenty dotyczące 20-lecia deform ustawy o ochronie praw lokatorów, a zwłaszcza ich uzasadnienia, dostarczają wiele materiału do refleksji.

Skomentuj Komentarz do ostatnich działań RPO oraz organizacji właścicieli mieszkań

“Okrągły Stół” tylko dla właścicieli mieszkań?

January 21, 2023 - 6:12 pm

W dniu 11 stycznia 2023 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zwrócił się do Ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy z pytaniem o puste mieszkania, których właściciele nie chcą wynajmować. Choć cieszy, że ogromny problem społeczny związany z niedostępnością mieszkań zaczyna wreszcie docierać do świadomości Rzecznika, w sposób bardzo charakterystyczny dla naszych czasów znalazł on sposób, żeby za obecny stan rzeczy obwinić lokatorów.

Jak napisał Marcin Wiącek:

Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają sygnały obywateli wskazujące na problemy z wynajmem lokali mieszkalnych na wolnym rynku. Informacje te potwierdzają także doniesienia medialne. Wynika z nich, że znaczna część prywatnego zasobu mieszkaniowego nie jest wykorzystywana. […] Mieszkania […] obecnie stoją puste. […]

Zdaniem wnioskodawców jest to spowodowane zbyt szeroką ustawową ochroną praw lokatorów i słabszą ochroną praw właściciela mieszkania. Właściciele obawiają się problemów związanych z nierzetelnym lokatorem, który nie będzie płacił za lokal i nie będzie chciał go opuścić. […] Dlatego też wielu właścicieli, w obawie przed nadużyciem przez potencjalnych nieuczciwych najemców przysługującej im ochrony praw lokatorów, nie przeznacza swego mieszkania na wynajem. […] Ochrona praw lokatorów nie może następować, tak jak to się działo dotychczas, przede wszystkim kosztem właścicieli.

Znane z obrony landlordów stowarzyszenie Mieszkanicznik skorzystało z uwagi medialnej związanej z listem RPO, by wystosować własny list do Premiera. W swoim liście stowarzyszenie obwinia lokatorów o zaleganie z czynszem i niszczenie lokali i żąda ograniczenia ochrony lokatorów i dalszej erozji uprawnień zawartych w ustawie o ochronie ich praw. Stowarzyszenie żąda możliwości natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu, przyspieszenia eksmisji i konsekwencji karnych dla lokatorów. W charakterystyczny sposób nie wspomina słowem o dzikich eksmisjach, do których dopuszcza się wielu właścicieli mieszkań i rażących przestępstwach popełnianych przez wielu z nich w poczuciu całkowitej bezkarności. Niektóre środowiska właścicieli posuwaja się nawet do postulatu, żeby zabronić doradzania lokatorom, jak przedłużyć procedurę eksmisyjną.

Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii, po konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości, zaproponował zorganizowanie “okrągłego stołu”, by ostatecznie rozwiązać kwestię lokatorską. Ministerstwo chętnie zaprosiło do współpracy stowarzyszenia reprezentujące właścicieli mieszkań, ale brak informacji o tym, by ktokolwiek miał reprezentować stronę lokatorską.

Problem niedostatecznego wykorzystania zasobu mieszkaniowego jest realny. W skali całej Polski, ubiegłoroczny spis powszechny wykazał że 12,1%, czyli 1,86 mln mieszkań w całym kraju było pustych. Wygląda jednak na to, że rządzący po 20 latach nieudanych reform wciąż odzierających lokatorów z najbardziej podstawowych praw nadal nie mają żadnego pomysłu, jak rozwiązać problem mieszkaniowy. Udaje im się tylko podążać z prądem i nadal obwiniać lokatorów za tragiczną sytuację, w której zostali postawieni.

Poniżej przytaczamy fragmenty książki przygotowywanej przez Zenobię Żaczek i Laurę Akai o historii zaplanowanej katastrofy mieszkaniowej. Fragmenty dotyczące 20-lecia deform ustawy o ochronie praw lokatorów, a zwłaszcza ich uzasadnienia, dostarczają wiele materiału do refleksji.

Skomentuj "Okrągły Stół" tylko dla właścicieli mieszkań?

Złożono projekt uchwały zmieniającej kryterium dochodowe najmu

January 6, 2023 - 7:53 pm

W czwartek 5 stycznia b.r., Radni złożyli projekt zmieniający kryterium dochodowe uprawniające do najmu mieszkań komunalnych i socjalnych ze zasobów Miasta. Przypomnijmy, że Komitet Obrony Praw Lokatorów przygotował taki projekt i w zeszłym tygodniu wysłał go do wszystkich radnych, prosząc ich o wsparcie.

Tu znajduje się tekst naszej propozycji.

Projekt będzie dyskutowany na sesji Rady Warszawy, która odbędzie się w dniu 12 stycznia. Nasz projekt został przez Radnych nieco zmieniony. Wszystkie kryteria dochodowe zostały podwyższone, jednak nasza propozycja zakładała ustalenie poziomu kryterium dla lokali komunalnych na nieco wyższym poziomie. Uważamy, że nasze propozycje były odpowiednie, gdyż z propozycji Radnych wynika, że:

  • osoba samotna zarabiająca minimalne wynagrodzenie może kwalifikować się do najmu, ale dwie osoby zarabiające minimalne wynagrodzenie już nie,
  • osoby, które pozostają na wolnym rynku mogą po odliczeniu czynszu mieć do dyspozycji mniej niż minimum socjalne i nadal nie kwalifikować się do najmu mieszkania z zasobów Miasta,
  • Radni nie chcą zlikwidować kryterium metrażowego, co oznacza, że wiele osób, szczególnie tych, które mieszkają poza zasobem Miasta i których nie stać na czynsz rynkowy, nie będzie kwalifikować się do najmu z powodu przekroczenia kryterium metrażowego.

Ten ostatni punkt wydaje nam się bardzo ważny, ponieważ na dyżury Komitetu wciąż przychodzi wiele osób, które otrzymały odmowy przyznania lokalu z powodu przekroczenia kryterium metrażowego, czasem ledwie o kilkadziesiąt centymetrów! Jednocześnie tych osób nie stać na dalszy najem mieszkania na wolnym rynku w związku z podwyżkami czynszów.

Choć urzędnicy miejskiego Biura Polityki Lokalowej twierdzą, że zarządy Dzielnic mogą pominąć kryterium metrażowe w szczególnych przypadkach, w rzeczywistości tak się nie dzieje. Na potwierdzenie tego faktu, przytaczamy zanonimizowany fragment dokumentu z taką odmową z dzielnicy Wola:

Oczywiście cieszymy się, że projekt zmian w Uchwale został zgłoszony. To jednak nie wystarczy. Musimy dalej naciskać na zmiany i kolejny raz ostrzegamy, że obecna polityka mieszkaniowa miast skazuje wiele rodzin na niepewność, mieszkaniowe ubóstwo, spiralę zadłużenia i w konsekwencji na bezdomność.

Skomentuj Złożono projekt uchwały zmieniającej kryterium dochodowe najmu

Kryterium dochodowe musi zostać podwyższone!

January 2, 2023 - 1:46 pm

Komitet Obrony Praw Lokatorów wystosował do Radnych miasta stołecznego Warszawy apel w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do najmu lokalu z zasobów miasta.

Wraz z kryzysem dostępności zasobów mieszkaniowych na rynku prywatnym i znacznym wzrostem czynszów komercyjnych, a także wzrostem wynagrodzenia minimalnego, kryteria dochodowe uprawniające do najmu lokali z zasobu m. st. Warszawy stały się rażąco nieadekwatne. Aktualny sposób obliczania dochodu nie nadąża za rosnącymi kosztami wynajmu i nie umożliwia realnego rozpoznania gospodarstw domowych potrzebujących pomocy mieszkaniowej. Co do zasady, pomoc mieszkaniową powinny otrzymywać wszystkie gospodarstwa domowe, które nie są w stanie sprostać wysokości czynszów rynkowych bez uszczerbku dla innych koniecznych wydatków.

Komitet Obrony Praw Lokatorów sporządził propozycję nowelizacji Uchwały Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy i przedstawił kalkulację kryteriów dochodowych, które by były adekwatne do aktualnych potrzeb. Mamy nadzieję, że Radni zapoznają się z projektem i rozważą nowelizację nieżyciowych przepisów.

Poniżej przedstawiamy propozycję zmian wysłaną do Radnych.

Skomentuj Kryterium dochodowe musi zostać podwyższone!

Lokatorski rok 2022

December 31, 2022 - 6:03 pm

Wspominając mijający 2022 rok, przyjrzyjmy się najważniejszym wydarzeniom, które miały wpływ na życie lokatorów.

Walka o centralne ogrzewanie w kamienicach uwolnionych od roszczeń

Pierwsze, mroźne miesiące roku rozpoczęły się od protestu lokatorów kamienic pozbawionych centralnego ogrzewania na warszawskiej Pradze. Pomimo wygaszenia roszczeń w 2021 r., władze miasta i dzielnic nadal powoływały się na rzekome roszczenia, żeby uzasadnić swoją bezczynność w sprawie podłączania miejskich kamienic do sieci centralnego ogrzewania.

Lokatorzy kamienic przy ul. Brzeskiej, Grajewskiej, Grodzieńskiej, Małej, Środkowej, Siedleckiej, Wileńskiej, Wołomińskiej i Ząbkowskiej protestowali domagając się transparentności w procesie podłączenia kamienic do sieci ciepłowniczej i informacji, które kamienice będą podłączone i kiedy. Choć miejscy urzędnicy zaczęli się chwalić podłączeniami budynków na ul. Brzeskiej, Szwedzkiej, Wileńskiej i Ząbkowskiej, problem centralnego ogrzewania w kamienicach uratowanych spod złodziejskiej reprywatyzacji do końca 2022 roku nie został rozwiązany i ich mieszkańcy nadal są skazani na niezwykle kosztowne ogrzewanie się prądem.

Wyższe koszty energii

Zaniedbania władz w zakresie podłączenia centralnego ogrzewania odbiły się na kieszeni lokatorów, wraz ze wzrostem cen węgla i gazu spowodowanym wojną w Ukrainie. Koszty energii elektrycznej dla gospodarstw domowych mogą w nadchodzącym roku wzrosnąć o co najmniej 180%. Tzw. “Tarcza Solidarnościowa” oferowana przez rząd nie będzie tu bardzo pomocna, ze względu na ograniczenie gwarancji niezmienionych stawek tylko dla tych, którzy zużywają do 2 tys. kWh rocznie. Tymczasem lokatorzy ogrzewający się wyłącznie prądem w starych kamienicach, pozbawionych ocieplenia, szczelnych okien, czy nawet tynków bez trudu zużywają znacznie więcej. Według danych GUS w 2018 roku w celach grzewczych z energii elektrycznej korzystało 5,1 proc. gospodarstw domowych, czyli 760 tys. Ich średnie roczne zużycie wynosi 3,7 tys. kWH rocznie, co oznacza, że niemal połowa ich rachunku będzie poza gwarantowaną stawką.

Koniec covidowej ochrony przed eksmisjami

W kwietniu b.r. zlikwidowana została ochrona przed eksmisją komorniczą, wprowadzona w 2020 r. w ramach ustaw związanych z pandemią Covid-19. Przepis likwidujący ochronę został wprowadzony “przy okazji” ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (która zresztą pozbawiała tych ostatnich wszelkich praw lokatorskich).

Obowiązywanie zakazu eksmisji oczywiście nie oznaczało, że eksmisje się nie odbywały – działo się to jednak bezprawnie, a zajmowały się tym firmy prowadzące nielegalny proceder dzikich eksmisji przy biernej postawie policji. Przez cały 2022 r. Komitet Obrony Praw Lokatorów otrzymywał nieustające zgłoszenia o próbach zastraszania lokatorów, wyłaczania im prądu i ogrzewania i innych przypadków nękania, które miały na celu bezprawne pozbawienie ich mieszkania. Podejmowaliśmy dziesiątki interwencji, by zapobiec sytuacjom, w których rodziny lądowały na bruku. W drugiej połowie roku uaktywnili się komornicy, którzy starali się za wszelką cenę zrealizować zaległe sprawy przed zimowym okresem ochronnym. Do nielegalnych eksmisji doszły więc te legalne. To wszystko przy ogromnej presji na rynek mieszkaniowy spowodowanej wzrostem popytu na najem w związku z przybyciem do Polski milionów obywateli z Ukrainy. Dekady zaniedbań w zakresie dostępnego cenowo budownictwa dały się boleśnie we znaki wraz ze skokowym wzrostem czynszów na rynku prywatnym. Władze nie wyciągnęły z tego żadnych wniosków i pozostały całkowicie bierne wobec pogarszającej się sytuacji mieszkaniowej.

Weryfikacja dochodów mieszkańców lokali komunalnych

Jakby tego wszystkiego było mało, pod koniec 2022 r. rozpoczęła się weryfikacja dochodów mieszkańców lokali komunalnych. Ostrzegaliśmy o tym już w 2019 r. Wówczas Komitet Obrony Praw Lokatorów zorganizował protest przeciw planowanym podwyżkom czynszów. Przepisy weszły w życie w kwietniu 2019 r. i zaczną niebawem dotykać lokatorów, którzy podpisali umowy najmu po tej dacie. Lokatorzy, którzy zarabiają powyżej kwoty kryterium dochodowego będą musieli płacić czynsze nawet w wysokości 57 zł za metr kwadratowy w Warszawie.

Zmiany miały rzekomo na celu usunięcie “bogatych” lokatorów z mieszkań komunalnych, ale jak zwykle uderzyły w osoby, które ledwo przekraczają dochody w wysokości pensji minimalnej. Nowe czynsze pochłoną cały dodatkowy dochód przekraczający niezwykle niskie kryteria dochodowe.

Zajmowanie pustostanów

Brak dostępności lokali komunalnych i socjalnych, niebotyczne czynsze w sektorze prywatnym i wyśrubowane kryteria dochodowe i metrażowe blokujące potrzebującym dostęp do pomocy mieszkaniowej spowodowały, że coraz więcej lokatorów decydowało się na zajęcie pustostanów. Pomimo ogromnych potrzeb mieszkaniowych, w Warszawie są tysiące pustostanów, których dzielnice nie przyznają lokatorom z sobie tylko znanych powodów. Ponieważ przyroda nie znosi próżni, coraz więcej pustostanów zajmują lokatorzy. Komitet Obrony Praw Lokatorów pomagał dziesiątkom rodzin zajmującym pustostany zalegalizować ich pobyt w lokalu i zapobiegał dzikim eksmisjom, których próbowali dopuścić się urzędnicy miejscowych Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami.


Powolne procedury sądowe powodują, że pozew o eksmisję wraz ze wszystkimi odwołaniami zajmuje nawet kilka lat, a w tym czasie potrzeby mieszkaniowe lokatorów są zaspokojone. Komitet pomagał pisać odpowiedzi na pozwy o eksmisje z pustostanów i wnioskować o wyroki z prawem do lokalu socjalnego.

Gentryfikacja i wysiedlanie lokatorów

Dzielnica Praga-Północ w Warszawie nadal cierpi z powodu często dość brutalnej gentryfikacji. Wiele lokali komunalnych zostało utraconych w wyniku pożarów lub jest wysiedlanych pod pretekstem remontu.
Władze dzielnicy nie były zainteresowane umożliwieniem lokatorom powrotu do wyremontowanych kamienic, a same remonty przeciągały się w nieskończoność. Tam gdzie jednak remonty były przeprowadzane, często jednocześnie dochodziło do gentryfikacji poszczególnych kwartałów, a poprzedni mieszkańcy byli kierowani w mniej centralnie położone rejony dzielnicy do lokali o gorszym standardzie. Komitet Obrony Praw Lokatorów pomagał lokatorom walczyć o godne lokale zamienne i prawo do powrotu do wyremontowanych kamienic.

Koniec sagi z Komisją Weryfikacyjną

W lipcu b.r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą dzikiej reprywatyzacji kamienicy przy ul. Lutosławskiego 9, pozostawiając ją w rękach bandytów szykanujących lokatorów, którzy byli beneficjentami dzikiej reprywatyzacji. Można to uznać za symboliczną klamrę zamykającą okres, w którym wydawało się, że rząd zrobi cokolwiek, by odebrać skradzione miastu kamienice. Tych nadziei obecnie już nie ma, a lokatorzy dziesiątek kamienic skradzionych miastu będą skazani na łaskę i niełaskę prywatnych właścicieli.

Pomimo połączenia wielu bardzo ponurych trendów i wydarzeń, które miały miejsce w 2022 r. i które w ogromnym stopniu pogorszyły sytuację lokatorów, nie porzucamy walki o bardziej dostępne mieszkania dla potrzebujących i będziemy kontynuować naszą działalność w kolejnym roku.

Skomentuj Lokatorski rok 2022

Ogromne podwyżki czynszów dotkną niektórych lokatorów

November 27, 2022 - 9:13 pm
Protest lokatorów przeciw podwyżkom czynszów

W lutym 2019 r. Komitet Obrony Praw Lokatorów zorganizował protest przeciw planowanym wówczas podwyżkom czynszów. Zmiany prawa zostały zatwierdzone z małymi ustępstwami, na które zgodził się Senat, choć były problematyczne i nie odpowiadały oczekiwaniom lokatorów. Przepisy weszły w życie w kwietniu 2019 r. i zaczną niebawem dotykać lokatorów, którzy podpisali umowy najmu po tej dacie. Lokatorzy, którzy zarabiają powyżej kwoty kryterium dochodowego będą musieli płacić czynsze nawet w wysokości 57 zł za metr kwadratowy w Warszawie.

Ustawa, sponsorowana przez Prawo i Sprawiedliwość, forsowana była przez Sekretarza Stanu Kazimierza Smolińskiego, który twierdził podczas posiedzeń sejmowych, że w mieszkaniach komunalnych mieszkają osoby zarabiające 10 tys. i że „nie ma społecznego przyzwolenia na to”. Sekretarz Stanu nie miał oczywiście żadnych danych na poparcie tego poglądu. Chodziło tylko o pretekst, by dokręcić śrubę lokatorom zarabiającym pensję minimalną lub niewiele więcej. Kryteria dochodowe są ustawione na tak niskim poziomie, że nawet dwie osoby zarabiające pensję minimalną są narażone na drastyczne podwyżki czynszów.

Ogromne podwyżki czynszów dotkną niektórych lokatorów – czytaj dalej …

1 komentarz na temat Ogromne podwyżki czynszów dotkną niektórych lokatorów

Eksmisja przez rewitalizację? Przypadek Wileńskiej 7

May 30, 2022 - 8:11 pm

Czy lokatorzy kamienicy położonej przy ul. Wileńskiej 7 zostaną wysiedleni bez możliwości powrotu? Niestety na to wygląda, co kłóci się z szumnymi zapowiedziami Miasta o przeznaczeniu tego obszaru do rewitalizacji na potrzeby społeczności lokalnej.

A miało być tak pięknie. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy został zaplanowany na lata 2015-2022, a przedsięwzięcia miały się koncentrować na obszarach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. Jak możemy przeczytać w Załączniku do Uchwały Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie programu rewitalizacji. Brzmi fajnie? Żeby było jeszcze lepiej, w październiku 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące obszaru rewitalizacji, tak aby wszyscy jego “interesariusze” (czyli np. mieszkańcy) mogli zabrać głos. Wileńska 7 została włączona do obszaru rewitalizacji w wyniku konsultacji społecznych.

Eksmisja przez rewitalizację? Przypadek Wileńskiej 7 – czytaj dalej …

Skomentuj Eksmisja przez rewitalizację? Przypadek Wileńskiej 7

Co wynika ze zmian ustawodawczych dotyczących obywateli Ukrainy?

March 19, 2022 - 2:36 pm

Zmiany legislacyjne dotyczące warunków mieszkaniowych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie (czyli po 24 lutego 2022 r.), zostały określone w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, oraz w nowelizacji z dnia 17 marca 2022 r. Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

Co wynika ze zmian ustawodawczych dotyczących obywateli Ukrainy? – czytaj dalej …

Skomentuj Co wynika ze zmian ustawodawczych dotyczących obywateli Ukrainy?

Pustostany, uchodźcy i neoliberalna polityka

March 3, 2022 - 9:49 pm

Z ciekawością przeczytaliśmy o pomyśle wyremontowania warszawskich pustostanów dla uchodźców z Ukrainy.

Pomysłodawcy (m.in. były pracownik odpowiedzialny za przekaz w mediach społecznościowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami) wyszli z tym apelem do mediów. W materiałach prasowych czytamy też, że aktywiści lokatorscy apelują od lat o remonty pustostanów.

Pustostany, uchodźcy i neoliberalna polityka – czytaj dalej …

1 komentarz na temat Pustostany, uchodźcy i neoliberalna polityka

Kwestia roszczeń a podłączenie centralnego ogrzewania

January 17, 2022 - 7:51 pm

W dniu 11 stycznia b.r. odbyło się spotkanie Branżowej Komisji Dialogu Społecznego, które dotyczyło kwestii podłączenia centralnego ogrzewania do budynków z tzw. “roszczeniami” – szczególnie w kontekście dzielnicy Praga-Północ. W spotkaniu uczestniczyły m.in. przedstawicielki Komitetu Obrony Praw Lokatorów, oraz ze strony Miasta, pani Bożena Salich, dyrektor praskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, oraz pan Wojciech Latocha, dyrektor Biura Spraw Dekretowych.

Uczestnicząc w tym spotkaniu, miałyśmy nadzieję uzyskać odpowiedzi na liczne pytania, które stawiają nam mieszkańcy dzielnicy, w tym:

  • Czy roszczenia do kamienic zostały wreszcie umorzone w wyniku nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego?
  • Czy mogą wreszcie się rozpocząć remonty praskich kamienic dotąd zaniedbywanych pod pretekstem tzw. “roszczeń”, w szczególności w zakresie podłączenia do sieci centralnego ogrzewania?
Kwestia roszczeń a podłączenie centralnego ogrzewania – czytaj dalej …

Skomentuj Kwestia roszczeń a podłączenie centralnego ogrzewania

Top