English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Naruszenie miru domowego przez właściciela

Opublikowane 13/06/21 o godz.18:37 w kategorii Porady prawne.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której właściciel dokonuje wtargnięcia do mieszkania zamieszkałego przez lokatora i odmawia opuszczenia lokalu. Jego celem jest najczęściej wymuszenie na lokatorach nagłego wyprowadzenia się, co jest jednoznaczne z nielegalną w świetle prawa dziką eksmisją.

Jak się przed tym bronić?

Przede wszystkim należy natychmiast dzwonić na numer alarmowy 112 i zgłosić przestępstwo polegające na naruszeniu miru domowego z art. 193 Kodeksu Karnego.

Co ważne, nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy napastnik dysponuje aktem notarialnym potwierdzającym własność lokalu! Nawet właściciel nie ma prawa naruszać miru domowego lokatora! Jeśli wezwany patrol policji nie rozumie istoty naruszenia miru domowego i odmawia interwencji, należy dzwonić po kolejny i poinformować o tym fakcie Komitet Obrony Praw Lokatorów. Pamiętaj, by zapisać nazwiska policjantów biorących udział w interwencji!

Nagrywaj całe zajście!

Choć publikowanie cudzego wizerunku bez zgody nie jest dozwolone, możesz nagrywać zajście polegające na naruszeniu miru domowego, celem sporządzenia dowodu na użytek Prokuratury. Po wymazaniu twarzy osób występujących w filmie, materiał może być również użyty w mediach, tak aby nagłośnić naruszenie prawa i spowodować, by organy ścigania należycie wykonywały swoją pracę (co bez presji mediów nie jest regułą).

Wyraźnie wezwij napastnika do opuszczenia lokalu!

Nagranie może posłużyć również do tego, by udowodnić, że właściciel został wezwany do opuszczenia lokalu i odmówił. W ten sposób, właściciel nie będzie później mógł temu zaprzeczyć. Wyraźne wezwanie do opuszczenia lokalu (najlepiej przy świadkach) jest bardzo ważne – pamiętaj o tym!

Złóż doniesienie do prokuratury

Nawet jak właściciel opuści już lokal samodzielnie, czy wyprowadzony przez policję, nie masz pewności, że nie będzie próbował powtórzyć swojego czynu. Z tego powodu warto jest składać doniesienie do Prokuratury Rejonowej właściwej dla miejsca zamieszkania. Może to zniechęcić właściciela do ponawiania podobnych działań, ze względu na możliwą karę do roku pozbawienia wolności przewidzianą za naruszenie miru domowego.

Poniżej, przedstawiamy wzór takiego doniesienia:

Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top