English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Lokatorski rok 2021

Opublikowane 29/12/21 o godz.03:16 w kategorii Publicystyka.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Tradycyjnie już, przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia lokatorów wydarzenia mijającego roku.

Dzikie eksmisje

Kolejny rok trwania pandemii obfitował w niezliczone nielegalne działania właścicieli nieruchomości, mające na celu zmuszenie najemców do opuszczenia lokalu. Sprawy tego typu były nam zgłaszane z całego kraju. W dziesiątkach przypadków Komitet Obrony Praw Lokatorów był w stanie powstrzymać właścicieli i uniemożliwić im nielegalne działania. Doradzaliśmy lokatorom od strony prawnej, jak i uczestniczyliśmy w blokadach eksmisji i dokumentowaliśmy zdarzenia na terenie całego kraju.

Zachowanie policji i znajomość prawa u funkcjonariuszy pozostawała na katastrofalnym poziomie i sytuacja prawie za każdym razem wymagała eskalacji.

Co szczególnie skandaliczne, dzikich eksmisji próbowali też dokonywać urzędnicy miejskich Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami. Działo się tak wtedy, gdy zdesperowani lokatorzy zajmowali pustostany, których Dzielnice nie chciały remontować i udostępniać mieszkańcom. W takich sprawach dopilnowaliśmy tego, by ZGNy postępowały zgodnie z literą prawa.

Walka o dostępny zasób mieszkaniowy

Rok 2021 był kolejnym rokiem pogłębiającego się kryzysu w mieszkalnictwie komunalnym i socjalnym, czego dowodem była wciąż spadająca liczba lokali będących w dyspozycji dzielnic, nieudolne plany budownictwa i strategia stopniowego wygaszania najbardziej dostępnego cenowo zasobu mieszkaniowego.

W kwietniu 2021 r. Rada Warszawy przyjęła Wieloletni Plan Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy.  Dane udostępnione przez miejskie Biuro Polityki Lokalowej pozwoliły nam ocenić efekty poprzedniego planu, przyjętego w 2017 roku, jako klęskę, a składane wówczas obietnice Miasta, jako fałszywe. Okazało się, że Miasto nie planuje wcale zrealizować Programu Mieszkania 2030, uchwalonego w 2017 roku. Niestety, wbrew protestom organizacji lokatorskich, destrukcyjny plan został uchwalony, co będzie skutkować w przyszłości jeszcze dłuższymi kolejkami oczekiwania na lokale i jeszcze większymi trudnościami w spełnianiu kryteriów najmu.

Kryteria uprawniające do otrzymania pomocy mieszkaniowej były, tak jak w poprzednich latach, przedmiotem rozmów z urzędnikami z Biura Polityki Lokalowej, w których Komitet Obrony Praw Lokatorów brał aktywny udział. W dniu 10 czerwca 2021 r. Rada Warszawy przegłosowała zmiany w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.

Dotychczasowe kryterium metrażowe wynosiło 7 m2 na pierwszą osobę i 6 m2 na każdą kolejną. Uchwała podwyższyła to kryterium, ustalając kryterium na poziomie 10 m2 dla jednej osoby i 14 m2 dla dwóch osob. Dla każdej kolejnej nadal obowiązuje 6 m2.

Te zmiany są oczywiście nadal niewystarczające i nierealistyczne, ale znamy wielu lokatorów, którzy byli dotąd blokowani przez przekroczenie kryterium metrażowego nawet o niecały metr i nie mogli otrzymać pomocy, pomimo że nie było ich stać na lokal wynajmowany na wolnym rynku. Zmiany pozwolą im otrzymać mieszkanie od Miasta.

Innym  efektem presji na miejskie urzędy było rozpoczęcie zbierania informacji, jaka liczba wniosków o lokal została potraktowana odmownie, w tym jaka liczba z powodu przekroczenia kryterium metrażowego, oraz jaka liczba została potraktowana odmownie z powodu przekroczenia kryterium metrażowego, gdy kryterium dochodowe było spełnione. W wyniku presji organizacji lokatorskich, Biuro Polityki Lokalowej zaczęło zbierać te dane.

W tym roku niektóre miasta zaczęły już przeprowadzać weryfikację dochodów w oparciu o kryteria dochodowe, co może wiązać się z podwyżkami czynszów. Dlatego ważne jest, by walczyć o urealnienie także tych kryteriów, co będziemy robić w nadchodzącym roku.

Reprywatyzacja

We wrześniu 2021 r. weszła w życie Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Najważniejszą częścią nowelizacji jest umorzenie postępowań administracyjnych, które były wszczęte 30 lat po ogłoszeniu decyzji urzędniczych i które są nadal niezakończone. To właśnie ciągłe trwanie tych postępowań sprawiało, że kamienice należące do zasobu miejskiego były tak straszliwie zaniedbane, gdyż władze Warszawy odmawiały dokonywania remontów, dopóki zwroty były teoretycznie możliwe. Senatorowie próbowali unieszkodliwić nowelizację w interesie spadkobierców (mniej lub bardziej prawdziwych).

Przez pewien moment wydawało się, że międzynarodowa afera związana z nowelizacją uniemożliwi jej podpisanie przez Prezydenta.
Udało się jednak utrzymać pierwotne zapisy, m.in. dzięki protestom, które organizowaliśmy. Publikowaliśmy w tej sprawie analizy na użytek zagranicznej opinii publicznej.

Choć zmiany prawne powinny teoretycznie zamknąć dyskusje na temat możliwości dokonywania remontów w kamienicach uwolnionych od roszczeń, Ratusz kolejny raz pokazał, że nic sobie nie robi z przepisów prawa, gdy te są korzystne dla lokatorów. Nadal więc w kamienicach z wygaszonymi roszczeniami nie dokonuje się remontów i nie podłącza się ich do miejskiej sieci centralnego ogrzewania. Temat ten będzie przedmiotem protestów, które będziemy organizować w nadchodzącym roku. Dziesiątki nieruchomości na Pradze-Północ i w innych dzielnicach są w takiej sytuacji.

Podsumowanie

Jak widać, pomimo wymuszania ciągłych zmian zarówno na poziomie przepisów Rady Warszawy, jak i ustaw sejmowych, poprawa sytuacji lokatorów następuje zbyt wolno, a wielu z nich nadal nie może liczyć na pomoc urzędników i policji. Nadal wsrod polityków pokutuje mentalność z głębokich lat 90tych i związane z nią przekonanie, że publiczny zasób mieszkaniowy jest czymś, co trzeba wygasić. Walka z tym szkodliwym społecznie światopoglądem i jego konsekwencjami wypełni nam zapewne nadchodzący rok. Nadal świadczymy pomoc dla lokatorów na cotygodniowych dyżurach, udzielając porad setkom osób w potrzebie.

Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top