Klęska Programu Mieszkaniowego Warszawa 2030

W ciągu nadchodzących 2 tygodni, Rada Warszawy musi przyjąć nowy Wieloletni Plan Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy. Projekt planu, przesłany do Komitetu Obrony Praw Lokatorów pod koniec marca, pozwola nam ocenić efekty poprzedniego planu, przyjętego w 2017 roku, jako klęskę, a składane wówczas obietnice Miasta, jako fałszywe. Z przedstawionych przez Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy … Continue reading Klęska Programu Mieszkaniowego Warszawa 2030