English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Nasze działania

Uwagi Komitetu odnośnie “Narodowego Programu Mieszkaniowego”

July 19, 2016 - 12:48 am

W dniu 29 czerwca 2016 r., Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego”. Projekt dostępny jest tutaj.

Komitet Obrony Praw Lokatorów sporządził analizę niektórych założeń projektu, dotykających przede wszystkim lokatorów zasobów komunalnych i socjalnych. Poniżej publikujemy pełną treść naszej opinii, która została przesłana Ministerstwu.

3 komentarzy Uwagi Komitetu odnośnie "Narodowego Programu Mieszkaniowego"

Cykl protestów lokatorskich pod urzędami dzielnic

June 22, 2016 - 3:21 pm

13244853_1007392809309268_7164053657980124971_nW dniach od 9 maja do 13 czerwca odbył się szereg protestów organizowanych przez Komitet Obrony Praw Lokatorów i Związek Syndykalistów Polski – Związek Wielobranżowy Warszawa. Kolejne protesty w cyklu odbywały się pod urzędami dzielnic Warszawy. Protesty odbyły się w dzielnicach Wola, Praga-Południe, Praga-Północ, Włochy, Targówek i Śródmieście. Hasłem przewodnim protestu było “Chcemy mieszkań komunalnych!”

Bezpośrednią przyczyną protestu było systematyczne ignorowanie potrzeb lokatorów przez urzędników wydziałów zasobów lokalowych i władze dzielnic. Objawia się to przyznawaniem lokali nienadających się do zamieszkania (zagrzybienie ścian, brak łazienek), bądź wręcz odmowami zakwalifikowania do najmu osób, które spełniają wszelkie kryteria. Urzędnicy motywują to często brakiem lokali, tak jakby na lokatorów spadała odpowiedzialność za ten stan rzeczy.

13241297_1003732639675285_4574104700577661271_nW akcjach uczestniczyli przede wszystkim lokatorzy dotknięci problemem. Wielu z nich od lat działa razem z nami, pomagając nam na dyżurach lokatorskich oraz solidaryzując się z osobami zagrożonymi bezdomnością. Na akcjach obecni byli mieszkańcy wszystkich dzielnic Warszawy. Skandowaliśmy hasła “Urzędasy do roboty”, “Chcemy mieszkań komunalnych”. Po każdej z akcji, uczestnicy dokonywali okupacji urzędu, domagając się rozmowy z burmistrzem lub osobami odpowiedzialnymi z urzędu dzielnicy.

Na Woli wtargnęliśmy do gabinetu burmistrza w asyście mediów. Na Pradze-Południe wymusiliśmy przerwanie sesji Rady Dzielnicy i wysłuchanie przez radnych postulatów lokatorów. Reakcje władz były bardzo różne. Na Pradze-Północ i na Targówku doszło do rozmów z burmistrzami na temat rozwiązania konkretnych spraw lokatorskich. Za wcześnie jednak by mówić, że zostały one rozwiązane. Rozmowy trwają. Na Pradze-Południe w wyniku akcji zostały wskazane lokatorom lokale, choć wcześniej latami nie mogli się ich doprosić. Dzielnica Wola uruchomiła w tygodniu po proteście darmowy punkt porad lokatorskich. Po akcji pod urzędem dzielnicy Śródmieście, lokatorzy protestowali też na komisji ładu przestrzennego dotyczącej budowy nowych wieżowców w centrum Warszawy, co jak widać jest priorytetem dla władz, zamiast prowadzenia odpowiedzialnej polityki nakierowanej na potrzeby mieszkańców.

13310617_471001516429383_8548567477590008188_nMedia lokalne relacjonowały protesty na żywo, a kolejne urzędy ze zdenerwowaniem oczekiwały, kiedy przyjdzie u nich kolej na okupację lokatorską. Cykl akcji uważamy za bardzo udany, przede wszystkim ze względu na poprawę morale uczestników, którzy poczuli wreszcie, że mogą sprawić, by ich głos był słyszalny. Działania tego typu muszą oczywiście być kontynuowane, by w doprowadzić do przynajmniej częściowej realizacji naszych postulatów lokatorskich i rozwiązania problemów indywidualnych lokatorów.

1 komentarz na temat Cykl protestów lokatorskich pod urzędami dzielnic

Protest Komitetu w Urzędzie Wola

May 15, 2016 - 9:51 pm

wola-wewnatrzW dniu 9 maja pod Urzędem Dzielnicy Wola odbył się protest zorganizowany przez Komitet Obrony Praw Lokatorów przeciw biurokratycznym nadużyciom, bandyckiej reprywatyzacji oraz złej polityce socjalnej m. st. Warszawy. Protestowaliśmy przeciwko wciąż trwającemu nielegalnemu procederowi oddawania kamienic z lokatorami, niczym nie motywowanych odmów przyznawania lokali, oraz przyznawaniu lokali nie nadających się do zamieszkania.

Ponieważ nikt w Urzędzie nie miał zamiaru rozmawiać z protestującymi (co typowe dla przedstawicieli władz), ci wtargnęli do środka urzędu, a następnie do biura wiceburmistrza Marka Sitarskiego, przerywając mu spotkanie. Burmistrz został zmuszony do tłumaczenia się przed kamerami telewizji dlaczego nie ma czasu na rozmowy z mieszkańcami i dlaczego urzędnicy nie traktują poważnie spraw lokatorów.

Następnie, protestujący udali się na salę gdzie odbywało się posiedzenie Komisji Dialogu Społecznego dzielnicy i zaprezentowali tam swoje postulaty. Lokatorzy złożyli też petycję na ręce urzędników.

Protesty będą kontynuowane pod wszystkimi urzędami dzielnic w Warszawie. Następny protest już 16 maja o godz. 17:00 pod Urzędem Dzielnicy Praga Południe, ul. Grochowska 274

Skomentuj Protest Komitetu w Urzędzie Wola

Przedstawiciel Komitetu przedstawił sytuację lokatorów w URM

May 5, 2016 - 8:43 am

W dniu 4 maja b.r. przedstawiciel Komitetu Obrony Praw Lokatorów spotkał się z przedstawicielem rządu w Urzędzie Rady Ministrów, aby dyskutować o ochronie praw lokatorów w kontekście pojawiających się projektów ustawy reprywatyzacyjnej. Komitet stoi na stanowisku, że nie jest dopuszczalne zwracanie kamienic wraz z lokatorami. W świetle istniejących przepisów, istnieje możliwość by zapobiec takim zwrotom. Brakuje jednak woli politycznej. Proces reprywatyzacji już kosztował nas bardzo wiele i nikt nie poniósł dotychczas odpowiedzialności za ogromną krzywdę, która została wyrządzona dziesiątkom tysięcy lokatorów.

Komitet Obrony Praw Lokatorów przypomina, że w Warszawie wciąż tysiące ludzi mieszkają w zasobach reprywatyzowanych i znajdują się w tragicznej sytuacji. Cały czas na dyżury Komitetu zgłaszają się lokatorzy, którzy nie wiedzą, co dalej się z nimi stanie i nie wiedzą, czy w kolejnym miesiącu nie będzie już ich stać na czynsz i nie wylądują na bruku. Większość ludzi, którzy starają się o nowe lokal komunalne pod byle pretekstem otrzymuje odmowy od urzędników Miasta.

W związku z tą sytuacją, Komitet Obrony Praw Lokatorów organizuje serię protestów pod urzędami dzielnic Warszawy w każdy poniedziałek o godz. 17:00, aby zwrócić uwagę na tragiczną sytuację lokatorów, oraz by domagać się mieszkań dla ofiar reprywatyzacji i złej polityki mieszkaniowej m.st. Warszawa.

Pierwszy protest odbędzie się już 9 maja pod Urzędem Gminy Wola przy al. Solidarności 90 o godz. 17:00.

Poniżej dokument, który został wczoraj wręczony przedstawicielowi Rady Ministrów.

Skomentuj Przedstawiciel Komitetu przedstawił sytuację lokatorów w URM

Zablokowana eksmisja rodziny na ul. Daniłowiczowskiej

April 4, 2016 - 9:40 pm

Komitet Obrony Praw Lokatorów swoimi działaniami zablokował czasowo eksmisję niepełnosprawnej matki z trójką dzieci mieszkających na ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie. Rodzina miała być eksmitowana dziś rano do noclegowni. Najmłodsze z dzieci ma 11 lat i choruje na astmę. Sprawę prowadzi komornik z Ząbek, Dariusz Wiercigroch. Komornik wystąpił do sądu rodzinnego o przekazanie dzieci w opiekę zastępczą, z powodu braku miejsca do zamieszkania. Posiedzenie sądu rodzinnego miało się odbyć za kilka dni.

To jeden z przykładów nadal występującego problemu, który nie został rozwiązany przez tzw. “ustawę przeciw odbieraniu dzieci z biedy”. Ustawa ta, mimo iż zwracaliśmy na to uwagę jeszcze przed jej uchwaleniem, nie uwzględnia przypadku przyznania opieki zastępczej w sytuacji, gdy rodzina trafia do noclegowni. Więcej na ten temat tu: Uwagi KOPL dotyczące nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Rodzina nie otrzymała lokalu socjalnego w czasie procesu eksmisyjnego, gdyż nie dowiedziała się o rozprawie i wyrok zapadł zaocznie. Jednak przepisy wskazują na to, że powinni otrzymać lokal socjalny ze względu na niepełnosprawność matki i opiekę nad małoletnim dzieckiem. Komitet Obrony Praw Lokatorów pomógł lokatorce wnieść sprawę do sądu o przyznanie lokalu socjalnego oraz zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Najważniejsze jest to, że udało się tymczasowo zachować dach nad głową, tak więc sąd rodzinny nie będzie mieć podstaw do przyznania opieki zastępczej nad dziećmi.

O dalszych postępach sprawy będziemy informować na naszej stronie.

Skomentuj Zablokowana eksmisja rodziny na ul. Daniłowiczowskiej

Uwagi KOPL dotyczące nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

January 2, 2016 - 7:08 pm

Komitet Obrony Praw Lokatorów wysłał do sejmowej Komisji ds. petycji uwagi dotyczące Projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Druk nr 164 z dnia 28 grudnia 2015 r. Projekt zakłada wprowadzenie przepisów uniemożliwiających odbieranie dzieci z powodu biedy.

W opinii Komitetu, te zmiany są niewystarczające, gdyż nie uwzględniają sytuacji, w której dzieci odbierane są rodzicom, którym Gmina odmówiła pomocy mieszkaniowej. Brak posiadanego lokalu może być wtedy przyczyną przyznania pieczy zastępczej. Sytuacja, w której uprawnione osoby nie otrzymują lokalu socjalnego w wyniku decyzji Urzędu gminy lub wyroku Sądu cywilnego, a prowadzi to do uruchomienia procedury odebrania dzieci, jest skrajnie niesprawiedliwa i niedopuszczalna. Jak napisał Komitet w swojej petycji:

“Art. 75 Konstytucji RP stanowi, iż władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności. Ponadto, Art. 18 Konstytucji RP stanowi, że rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Należy więc sądzić, iż odmowa przyznania lokalu socjalnego rodzinie wychowującej dzieci i spełniającej kryteria otrzymania pomocy mieszkaniowej stanowi zaniedbanie konstytucyjnych obowiązków przez Państwo, a nie przez rodziców. […]
Reasumując, projekt Ustawy nie usuwa rażącej niesprawiedliwości, jaką jest umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w wyniku łańcucha zdarzeń uruchomionych przez decyzję Urzędu Gminy lub wyrok Sądu cywilnego o odmowie przyznania prawa do lokalu socjalnego rodzinom do tego uprawnionym.”

Pełen tekst petycji, wraz z propozycją modyfikacji projektu Ustawy udostępniamy poniżej:

Oryginalny projekt jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

2 komentarzy Uwagi KOPL dotyczące nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Pikieta w sprawie mieszkańców Brzeskiej 17a

October 3, 2015 - 5:58 pm

brzeska17aW dniu 28 września pod Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami na Pradze Północ, Komitet Obrony Praw Lokatorów zorganizował protest w sprawie traktowania lokatorów zmieszkujących zreprywatyzowaną kamienicę przy ul. Brzeskiej 17a.

Ich protest był związany z faktem, iż pomimo spełniania przez nich kryteriów pomocy mieszkaniowej, nie mogą się doczekać pomocy ze strony władz dzielnicy. Prywatny właściciel kamienicy podwyższył im czynsz do wysokości tzw. “stawki odtworzeniowej” (czyli aktualnie 14,73 zł za metr). Mimo, iż tej stawki nie da się zaskarżyć w sądzie, mieszkańców na nią po prostu nie stać. Z tego względu zwrócili się do władz dzielnicy z prośbą o wynajem mieszkań komunalnych i socjalnych.

Co usłyszeli w odpowiedzi? Że “ponieważ ich czynsz nie przekracza stawki odtworzeniowej”, ich wnioski “nie będą rozpatrzone”. Takie postawienie sprawy oczywiście nie jest zgodne z przepisami. Uchwała o wynajmie lokali z 9 lipca 2009 r., wraz z nowelizacją dotyczącą tzw. “najemcy wrażliwego”, wyraźnie mówi, że definicję “najemcy wrażliwego” spełniają osoby płacące czynsz “nie mniejszy niż 3% wartości odtworzeniowej”. Tym osobom nie powinno odmawiać się pomocy.

Komitet Obrony Praw Lokatorów będzie dążyć do tego, by sprawa mieszkańców ul. Brzeskiej 17a nie została zapomniana. Za złą politykę reprywatyzacji można winić Ratusz, ale to do dzielnicy należy przyznawanie lokali socjalnych zgodnie z przepisami.

Dla przypomnienia, publikujemy tu tekst uchwały w sprawie wynajmowania lokali z 9 lipca 2009 r. (tekst ujednolicony).

1 komentarz na temat Pikieta w sprawie mieszkańców Brzeskiej 17a

Protest na ul. Francuskiej 30

September 23, 2015 - 10:13 pm

francuska30bW sobotę 19 września, pod kamienicą na ul. Francuskiej 30 odbyła się pikieta przeciwko działaniom duetu Hubert Massalski Marek Mossakowski. Celem protestu było zwrócenie uwagi na tragiczne dla lokatorów działania duetu. Poniżej prezentujemy tekst ulotki rozdawanej przechodniom i klientom kawiarni działającej w budynku.

Nazwiska Massalski i Mossakowski stały się symbolami współczesnego zła. Tego zła, które może spaść znienacka na każdego z nas. Mogą pojawić się pewnego pięknego dnia, twierdząc, że kamienica w której spędziłeś całe życie należy do nich. A wtedy, małe są nadzieje na to, że jeszcze kiedykolwiek będziesz mieszkać w spokoju.

Zacznie się spokojnie, od “przyjacielskiej” wizyty. Potem będą komunikaty o podwyżce. Ale Mossakowski “zapomni” podać numer konta. W ten sposób się zadłużysz. Wtedy Massalski będzie Cię ścigać po sądach i nie będzie miało znaczenia, że już w lokalu nie mieszkasz, że Twoja matka lokatorka zginęła w podejrzanych okolicznościach i że to za jej dług ścigają Ciebie. Potem zaczną się najścia, wtargnięcia, procesy idące jak po sznurku po myśli Mossakowskiego i Massalskiego.

Rodzina Mossakowskiego musiała być bardzo rozbudowana, skoro “odziedziczył” lub w inny sposób “odzyskał” dziesiątki kamienic w Warszawie. W wielu przypadkach, dokumentacja przejęć jest tak podejrzana, że czytając ją włosy stają dęba. Władze miasta zamiast bronić swojego zasobu, na wszelkie sposoby ułatwiają działanie grupy “odzyskiwaczy”. Jednocześnie pozbawiając pomocy pozostawionych bez mieszkań lokatorów.

Szwindel mieszkaniowy kwitnie w najlepsze, bo ludzie zamykają oczy. Widzą tylko modne knajpy i bogato wyposażone apartamenty, nie interesując się jakie ludzkie tragedie wydarzyły się w czyszczonych kamienicach. Szwindel kwitnie, bo biorą w nim udział najwyżej postawieni urzędnicy we władzach miasta. Szwindel kwitnie, bo nie wyrażasz sprzeciwu, bo pozwalasz, by Twoi sąsiedzi sam na sam zostali z problemem, który być może jutro dotknie też Ciebie.

Kiedyś, nasza epoka przejdzie do historii jako okres masowej grabieży nieruchomości i pognębienia lokatorów. Nie bądź tym, który chował głowę w piasek!

francuska301

francuska30c

francuska30d

2 komentarzy Protest na ul. Francuskiej 30

Zastępca burmistrza Wawra, Zdzisław Gójski o standardzie mieszkaniowym XXI wieku

August 31, 2015 - 9:53 pm

Kinga Wronka i jej 6-tygodniowy syn Oliwier za 8 dni mają być eksmitowani do lokalu tymczasowego. Oliwier jest wcześniakiem i wymaga ciepłego pomieszczenia, jednak urząd dzielnicy przyznał matce z dzieckiem pomieszczenie bez ciepłej wody, ogrzewania i bez łazienki. Po 6 miesiącach może nie mieć nawet tego. Komornik, który ma dokonać eksmisji automatycznie wystosował do Sądu Rodzinnego wniosek o sprawdzenie, czy nie należy w takiej sytuacji lokalowej odebrać praw rodzicielskich samotnej matce i przekazać dziecka do domu dziecka. Tak więc decyzja bezdusznych urzędników może doprowadzić do rozbicia rodziny.

Urzędnicy są jednak zadowoleni, bo w swoim mniemaniu przestrzegają wyroków sądowych. Zastępca burmistrza dzielnicy Wawer ds. lokalowych Zdzisław Gójski stwierdził, że sam chował się bez ciepłej wody i że to nie jest problem w XXI wieku i że dzielnica Wawer nie dysponuje lokalami z ciepłą wodą i że takie lokale są jego zdaniem pełnowartościowe.

Poniżej prezentujemy zapis rozmowy, która odbyła się dziś w Urzędzie Dzielnicy Wawer. Słychać głosy Kingi Wronka, Jakuba Żaczka z Komitetu Obrony Praw Lokatorów, zastępcy burmistrza dzielnicy Wawer, Zdzisława Gójskiego i Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych, Jolanty Witkowskiej-Matasek.

1 komentarz na temat Zastępca burmistrza Wawra, Zdzisław Gójski o standardzie mieszkaniowym XXI wieku

Projekt Ustawy o rewitalizacji został zmieniony!

July 22, 2015 - 10:06 pm

W poniedziałek w Sejmie odbyło się posiedzenie komisji ds. projektu Ustawy o rewitalizacji. Pierwotna wersja projektu budziła nasz ostry sprzeciw, gdyż umożliwiała administracyjne wypowiadanie umów najmu, na warunkach o wiele gorszych niż dotychczasowe.

Napisaliśmy, iż Art. 28 projektu przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu lokatorom podczas remontu i nie gwarantuje ich powrotu na poprzednich warunkach po jego zakończeniu. To był zapis znacznie gorszy, niż obowiązujący obecnie zapis Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów, który gwarantuje powrót do wyremontowanego lokalu w ramach tej samej umowy najmu lub przyznanie lokalu zamiennego. Uważamy, że rewitalizacja dzielnicy i z pewnością konieczne remonty nie mogą się stać sposobem usuwania dotychczasowych mieszkańców z terenu rewitalizowanych dzielnic.

Poddaliśmy krytyce praktykę działań władz gminnych, która pozwala spodziewać się, że zapis mówiący jedynie o „możliwości zawarcia umowy najmu” będzie traktowany jak furtka do odmowy. Jednym z naszych postulatów pozostaje żądanie gwarancji powrotu dla lokatorów, którzy chcą mieszkać w dotychczas zajmowanych lokalach.

Oprócz nas, krytykę złożyła też KSS, Habitat i WSL. Ważną rolę w koordynowaniu działań odegrał Karol Kretkowski z Fundacji Habitat.

Na sejmowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, posłowie skreślili krytykowane przez nas punkty o wypowiadaniu umów najmu. Stan obecny został więc utrzymany. To oczywiście nie oznacza, że nie ma już żadnych zagrożeń dla lokatorów związanych z rewitalizacją. Będziemy trzymać rękę na pulsie.

Poniżej prezentujemy stanowisko Komitetu Obrony Praw Lokatorów w sprawie projektu Ustawy o rewitalizacji.

1 komentarz na temat Projekt Ustawy o rewitalizacji został zmieniony!

Top