English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Inne informacje

Pisma opóźniające bezprawne przekazywanie kamienic

June 14, 2012 - 2:19 am

Poprzednio opisywaliśmy już, jak zwrócić się do Wydziału Spraw Dekretowych, by ustalić, czy budynek w którym mieszkamy jest objęty roszczeniami i na jakim etapie znajduje się postępowanie zwrotowe. Stosowny szablon dokumentu można pobrać tutaj.

Warto również dowiedzieć się, czy budynek był objęty tzw. “Umowami indemnizacyjnymi”. Ta trudna do wymówienia nazwa oznacza tyle samo, co “umowa o odszkodowanie”. W latach 1948 – 1971 PRL zawarła z 12 krajami (m.in. USA, Wielką Brytanią, Szwajcarią, Francją, Danią, Austrią, Grecją) specjalne układy indemnizacyjne (m.in. by nie ponosić sankcji gospodarczych za znacjonalizowane mienie). Na ich podstawie rząd polski przekazał tym krajom fundusze na uregulowanie roszczeń obywateli.

USA wypłacono w ciągu 20 lat 40 mln dolarów (ostatnia rata w 1981 r.), Szwajcarii – 52,2 mln franków szwajcarskich, Szwecji – 116 mln koron szwedzkich, Austrii – 71,5 mln szylingów austriackich, Kanadzie – 1 mld 225 mln dolarów kanadyjskich. Wyjątek stanowi porozumienie z Francją, której 65 mln dolarów amerykańskich wypłacano latami w formie węgla.

Choć w PRL za wiele znacjonalizowanych lub zniszczonych w wojnie majątków wypłacono liczne rekompensaty, właściciele tych samych nieruchomości wciąż starają się o odzyskanie ich w naturze.

Szablon zapytania do Ministerstwa Finansów publikujemy tutaj:

Odpowiedzi z Ministerstwa Finansów z reguły zawierają informację, że brak danych na temat objęcia danej nieruchomości umowami indemnizacyjnymi. W przypadku otrzymania takiego listu, oraz w przypadku gdy z Wydziału Spraw Dekretowych otrzymamy informację, że planowany jest zwrot nieruchomości, należy wysłać do Burmistrza Dzielnicy list o następującej treści:

Wysłanie tych pism ma głównie na celu stworzenie dokumentacji łamania prawa przez Zarządy Dzielnic podczas przekazywania nieruchomości spadkobiercom, którzy już zostali zaspokojeni na mocy porozumień odszkodowawczych. Może się to okazać przydatne podczas dalszej walki sądowej. Nie jest to jednak gwarancją, że nasz budynek nie zostanie bezprawnie przekazany prywatnym właścicielom, gdyż taka jest obecnie polityka władz.

1 komentarz na temat Pisma opóźniające bezprawne przekazywanie kamienic

Demonstracja Chleba Zamiast Igrzysk w dniu otwarcia Euro

June 8, 2012 - 9:34 pm

8czerwca-092Dziś w Warszawie na Rondzie De Gaulle’a, odbyła się stacjonarna demonstracja zorganizowana przez Komitet Obrony Lokatorów oraz Związek Syndykalistów Polski. Do pikiety przyłączyło się również Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów i Lewicowa Alternatywa, oraz członkowie ruchu Occupy Warsaw. Podczas pikiety przemawiali lokatorzy, opisujący swoją sytuację związaną z narastającymi problemami mieszkaniowymi oraz ogromnymi zaniedbaniami związanymi z pompowaniem pieniędzy publicznych w infrastrukturę potrzebną dla jednorazowych igrzysk, przy całkowitym zaniedbaniu potrzeb, takich jak mieszkalnictwo, szkolnictwo, opieka społeczna i służba zdrowia. Hasłem przewodnim demonstracji było: “Chleba zamiast igrzysk”.

Przechodnie otrzymywali ulotki zawierające m.in. tekst opublikowany na stronie KOL, wywiązywały się niekiedy burzliwe dyskusje z kibicami, zarówno z kraju jak i z zagranicy. Szczególną atrakcją była nowiutka gilotyna, która została wykonana przez jedną z lokatorek, która stanie się chyba nieodzownym rekwizytem pikiet skierowanych przeciwko władzom miasta. Pikietujący rozpoczęli już sporządzanie wstępnej listy polityków, którzy powinni w pierwszym rządzie skorzystać z tego humanitarnego dobrodziejstwa techniki.

8czerwca-117-copy

Skomentuj Demonstracja Chleba Zamiast Igrzysk w dniu otwarcia Euro

Uzasadnienie wyroku uniewinniającego KOL

June 6, 2012 - 4:03 pm

W dniu 25 kwietnia b.r., przed sądem rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ wydany został wyrok w sprawie zorganizowania niezarejestrowanej demonstracji upamiętniającej śmierć Jolanty Brzeskiej. Sąd uniewinnił oskarżonych z Komitetu Obrony Lokatorów.

Sąd w swoim uzasadnieniu wyroku napisał m.in.:

“W przekonaniu sądu zachowanie obwinionych nie nosi cech społecznej szkodliwości […] Wymóg zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem ma na celu możliwość zapewnienia przez odpowiednie organy porządku i bezpieczeństwa dla uczestników zgromadzenia i osób postronnych. Nie należy tego wiązać z zapewnieniem komfortu pracy, w tym wypadku urzędników Urzędu Dzielnicy Praga Północ. […] Działania w obronie lokatorów niewątpliwie powiązane były z okolicznością tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej. Niewątpliwie też jej śmierć łączono z polityką mieszkaniową władz dzielnicy, ale też miasta, a Jolantę Brzeską uważano za ofiarę tej polityki. Działania urzędników uznawano za dalece nieprawidłowe. Według subiektywnych, w ocenie sądu usprawiedliwionych i uzasadnionych, przekonań obwinionych, jak również pozostałych uczestników zgromadzenia, działania te były zagrożeniem dla uzasadnionych potrzeb mieszkaniowych lokatorów. W tych okolicznościach fakt odbycia zgromadzenia i jego przebieg należy uznać za neutralny dla osób postronnych, nie dotkniętych i nie zdanych na politykę mieszkaniową miasta. Natomiast społecznie pożyteczny i pożądany dla części społeczności, której ta polityka dotyczy.

Poniżej, pełen tekst uzasadnienia wyroku:

1 komentarz na temat Uzasadnienie wyroku uniewinniającego KOL

List otwarty do wiceprezydenta Michała Olszewskiego

June 5, 2012 - 10:04 pm

W dniu 4 czerwca, w Centrum Komunikacji Społecznej przy pl. Konstytucji miało dojść do kolejnego już spotkania organizacji lokatorskich i skłoterskich z wiceprezydentem Michałem Olszewskim poświęconego m.in. powołaniu Zespołu ds. Rozwiązania Problemów Społecznych w Zakresie Mieszkalnictwa, Reprywatyzacji, Bezdomności oraz Wykluczenia Społecznego.

Niecałe pół godziny przed planowanym spotkaniem, sekretariat wiceprezydenta Michała Olszewskiego zadzwonił do przedstawiciela Strony Społecznej, informując iż „w związku z wydarzeniami ostatniego tygodnia” rozmowy z organizacjami lokatorskimi i skłoterskimi nie mogą być kontynuowane. W późniejszej rozmowie wyszło na jaw, iż chodziło o demonstrację zorganizowaną na sesji rady dzielnicy Praga-Północ przez Komitet Obrony Lokatorów, podczas której mieszkańcy dzielnicy domagali się odwołania należącej do Platformy Obywatelskiej wiceburmistrz Pragi-Północ, Katarzyny Łęgiewicz.

Poniżej, zamieszczamy list otwarty do wiceprezydenta Michała Olszewskiego, podpisany przez organizacje lokatorskie i skłoterskie.

2 komentarzy List otwarty do wiceprezydenta Michała Olszewskiego

Łochowska 12 walczy!

June 5, 2012 - 12:19 pm

lochowska1Kamienica przy ul. Łochowskiej 12, została zbudowana w 1937 r. przez Marię i Władysława Szmagalskich. W czasie działań wojennych na Pradze Północ została częściowo zniszczona. Po wojnie została odbudowana i zasiedlona przez lokatorów kwaterunkowych. Obecny stan kamienicy jest opłakany. Budynek jest w złym stanie technicznym, a Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego orzekł o konieczności przeprowadzenia remontu w okresie 18 miesięcy od daty wydania decyzji (tj. 22.11.2011 r.).

Mieszkania w kamienicy są zagrzybione i mają naloty pleśni na zawilgoconych ścianach. W piwnicy są stemple podtrzymujące strop, a na strychu stempel podtrzymujący belkę dachową. Jak w większości kamienic, brak centralnego ogrzewania i ciepłej wody – wszystko na energię elektryczną. Jak by tego było mało, do budynku są zgłoszone roszczenia spadkobierców dawnych właścicieli.

Niektórzy uważają, że powinniśmy się poddać i czekać na reprywatyzację. Ale nie, na szczęście postanowiliśmy walczyć. Pierwszym krokiem było powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Praga-Północ w wyniku zaniedbań zarządcy budynku. Drugim krokiem było powiadomienie PINB-u o pogarszającym się stanie technicznym budynku po zimie (dwukrotnie pękały rury wodno-kanalizacyjne w pustostanach – zalewając stropy).

W dniu 28 maja odbyła się kontrola stanu technicznego kamienicy przez PINB. Czekamy na dalsze decyzje. Obraz mieszkań po zimie był szokujący!

Jako lokatorzy, powinniśmy walczyć z dziką reprywatyzacją i przestać się bać kamieniczników. Pragnę podziękować działaczom KOL-u za pomoc udzieloną zarówno mnie, jak i lokatorom z mojej kamienicy.

Anna Kutyńska z Łochowskiej 12

lochowska2lochowska3

3 komentarzy Łochowska 12 walczy!

Eksmisja na ul. Hożej 1 nie odbyła się

June 5, 2012 - 11:41 am

Planowana na dziś rano eksmisja Teresy Grabczan z ul. Hożej 1 nie odbyła się. Dzięki naciskom organizacji lokatorskich, m.in. demonstracji, która odbyła się pod Urzędem Dzielnicy Śródmieście w dniu 28 maja, Komornik Sądowy poinformował, iż zawiesza swoje czynności planowane na dzień 5 czerwca do czasu rozpoznania przez Sąd Rejonowy pozwu przeciwegzekucyjnego w przedmiotowej sprawie.

Skomentuj Eksmisja na ul. Hożej 1 nie odbyła się

Wiec solidarnościowy z mieszkańcami ul. Stanisława Augusta 8

June 1, 2012 - 9:00 pm

augusta-038Dziś na ul. Stanisława Augusta w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe odbył się wiec solidarnościowy na okoliczność zapowiadanego ataku “odzyskiwaczy nieruchomości”, którzy dali mieszkańcom czas do wczoraj na opuszczenie budynku. O godz. 13:30 na wezwanie Komitetu Obrony Lokatorów (do którego też należą mieszkańcy kamienicy) stawiło się kilkadziesiąt osób.

Mieszkańcy wywiesili na kamienicy bannery z napisami: “Ufaj władzy, będziesz bezdomny”, “ZGN – Zgraja Gangsterów i Nierobów”, “Praga Południe – 600 roszczeń, raz dwa trzy, jutro możesz być ty!”. Obok flagi biało-czerwonej, wywieszona była też czarna flaga.

Podczas wiecu, wielokrotnie ulicą przejeżdżały samochody z przyciemnionymi szybami, które zwalniały, w momencie mijania budynku, by obserwować sytuację. Osoby, które próbują zmusić lokatorów do opuszczenia budynku zastraszając ich i grożąc pozwami, nie odważyły się pojawić podczas trwania pikiety solidarnościowej. Widziano ich jednak parę godzin później. Nie doszło jednak do żadnych incydentów.

Dowiedzieliśmy się także, że mieszkańcy otrzymali już pierwsze pozwy o eksmisję, sygnowane przez kancelarię Jana Stachury. Od dziś, wszyscy lokatorzy mieszkają już bez umów najmu.

augusta-012augusta-010augusta-018augusta-036

Skomentuj Wiec solidarnościowy z mieszkańcami ul. Stanisława Augusta 8

Protest lokatorów za odwołaniem wiceburmistrz Pragi-Północ, Katarzyny Łęgiewicz

May 31, 2012 - 10:22 pm

legiewicz-130Dziś, na sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ w Warszawie, działacze Komitetu Obrony Lokatorów wraz z mieszkańcami dzielnicy zakłócili przebieg sesji. – Mamy zarząd dzielnicy przywieziony w teczkach, to go wywieziemy na taczkach – mówili uczestnicy protestu. Na sesję rady dzielnicy przynieśli transparenty z hasłem “Won z Pragi”, a postulat ten powtórzyli przez megafon: – Zamierzamy odwołać zarząd tej dzielnicy. Będziemy zbierać głosy za dymisją burmistrz Łęgiewicz. Wzięliśmy środek lokomocji, żeby natychmiast wykonać odwołanie. Mamy dość!

Protest był spowodowany uporczywym ignorowaniem potrzeb mieszkańców przez zarząd dzielnicy, przyznawaniem lokali o standardzie urągającym ludzkiej godności oraz zamrożeniem kolejek mieszkaniowych przez urzędników. Mieszkańcy są już na tyle zdesperowani, że potrzebowali symbolicznej satysfakcji, jaką dało im wywiezienie Burmistrz na taczkach. Zamierzają jednak na serio zbierać podpisy pod odwołaniem ze stanowiska pani Katarzyny Łęgiewicz.

Wniosek o odwołanie Burmistrz nie został wniesiony do porządku obrad m.in. ze względu na sprzyjające Platformie Obywatelskiej głosy radnych SLD.

legiewicz-135legiewicz-138legiewicz-152legiewicz-1592012-05-31-1712422012-05-31-1713032012-05-31-171158

2 komentarzy Protest lokatorów za odwołaniem wiceburmistrz Pragi-Północ, Katarzyny Łęgiewicz

Mobilizacja solidarnościowa z mieszkańcami Stanisława Augusta!

May 30, 2012 - 5:22 pm

jcrop_z11778095xMobilizacja solidarnościowa! W dniu 1 czerwca 2012 r., o godz. 13:30 na ul. Stanisława Augusta 8 w warszawskiej dzielnicy Praga-Południe mieszkańcy kamienicy wzywają wszystkich działaczy społecznych i lokatorskich do okazania solidarności.

Tego dnia może nastąpić próba siłowej eksmisji mieszkańców kamienicy! Mieszkańcy od wielu miesięcy są nękani przez człowieka, który zajmuje się zawodowo haniebnym procederem odzyskiwania kamienic i opróżniania ich z lokatorów. Już wcześniej zapowiedział on, iż użyje siły przeciw lokatorom.

Sprawa od początku śmierdzi: brak istotnych pełnomocnictw i ksiąg wieczystych. Pomóż lokatorom zachować dach nad głową! Nie pozwólmy, by gang „odzyskiwaczy nieruchomości” panoszył się po Warszawie bez żadnej reakcji z naszej strony!

2 komentarzy Mobilizacja solidarnościowa z mieszkańcami Stanisława Augusta!

Dwie pikiety lokatorskie Komitetu Obrony Lokatorów

March 2, 2012 - 1:57 am

godnewarunkiDziś, Komitet Obrony Lokatorów zorganizował dwie pikiety nagłaśniające problemy nękające lokatorów. Rano, pod sądem na ul. Terespolskiej zarejestrowane zostało zgromadzenie jednocześnie z mającym się odbyć tego dnia procesem o eksmisję Marka i Teresy z Komitetu Obrony Lokatorów. Eksmisja ta wskazuje na złą wolę władz dzielnicy, gdyż pretekst podany do eksmisji (zagrożenie budowlane) został wydany wobec tylko jednego lokalu w budynku, “przypadkiem” zamieszkałego przez działaczy Komitetu Obrony Lokatorów.

Innym, bardzo ciekawym zbiegiem okoliczności, była nagła “choroba” sędziego w dniu rozprawy. Informacja o tym fakcie została podana pozwanym drogą telefoniczną na godzinę przed rozprawą. Można się spodziewać, że nagła “choroba” była związana z pikietą zarejestrowaną przed sądem. W związku z tym faktem, proces został przełożony na inny termin. Pikieta jednak się odbyła, a sędziowie i pracownicy sądu pootwierali okna w budynku, by usłyszeć gorzkie słowa na temat dyskryminowania lokatorów komunalnych i poniewierania ich przez aparat sądowy.

jola-barskaPo południu, odbyła się kolejna pikieta pod Prokuraturą Generalną w sprawie bezczynności w śledztwie na temat zabójstwa Jolanty Brzeskiej. Pomimo iż minął już okrągły rok od czasu zabójstwa, działania prokuratury nie posunęły się nawet o krok. Ekspertyzy kryminalistyczne nie wniosły jak dotąd nic do sprawy, a główni podejrzani pozostają bez zarzutów. Działacze lokatorscy i przyjaciele Joli wykrzyczeli swój gniew na taki stan rzeczy i obiecali, że będą regularnie wracać pod budynek Prokuratury, by przypominać o sprawie. Na koniec skandowano “Pamiętamy Jolę Brzeską” i włączono syrenę alarmową. Pracownicy Prokuratury mijali obojętnie pikietujących wychodząc z pracy.

1 komentarz na temat Dwie pikiety lokatorskie Komitetu Obrony Lokatorów

Top