English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Jak sprawdzić, czy dom w którym mieszkasz jest objęty procesem reprywatyzacji?

Opublikowane 19/09/10 o godz.17:32 w kategorii Porady prawne, Przydatne informacje, Strona społeczna.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Mieszkańcy kamienic w trakcie reprywatyzacji nie mają zazwyczaj możliwości dowiedzieć się, że ktoś stara się o ich zwrot. Te informacje są dokładnie ukrywane przed lokatorami. Często lokatorzy dowiadują się o reprywatyzacji dopiero wtedy, gdy proces zwrotu nieruchomości zostanie zakończony. Wtedy jest już zwykle za późno, by podjąć działania mające na celu weryfikację rzetelności procesu reprywatyzacji.

Znamy wiele przypadków, gdy urzędnicy Wydziałów Zasobów Lokalowych – mimo, iż wiedzą o toczącej się reprywatyzacji – odmawiają podania tej informacji lokatorom starającym się o wykup swoich lokali. Zamiast tego, lokatorzy są informowani, że odmawia się sprzedaży lokalu ze względu na jego “zły stan techniczny”, “drewniane stropy”, itp… (przepisów, które by zabraniały sprzedaży lokali w kamienicach z drewnianymi stropami nie cytują, gdyż ich nie ma). Zdarza się, że potem kamienice są sprzedawane w całości z pominięciem prawa do pierwokupu lokatorów, lub są reprywatyzowane.

Co zrobić, by uzyskać informację o toczącym się postępowaniu reprywatyzacyjnym?

Należy w tym celu złożyć wniosek do Biura Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Spraw Dekretowych
i Związków Wyznaniowych przy pl. Starynkiewicza. Wzór takiego wniosku poniżej:

Samo uzyskanie informacji o postępowaniu, które toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym nie umożliwi jeszcze zidentyfikowania kamienicznika, który stara się o zwrot nieruchomości. Do tego celu potrzebny będzie wniosek złożony przez przynajmniej jednego właściciela lokalu w danej nieruchomości. Tak więc przynajmniej jeden lokator budynku będącego w trakcie reprywatyzacji musi posiadać tytuł własności lokalu. W innym przypadku, nie zostanie uznany za stronę i Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówi mu dostępu do dalszych informacji.

Jak możesz pomóc?

2 Komentarzy

Dodaj swój komentarz

 1. Komentarz napisany przez Ryszard Gomuła dnia 30/09/2010 o godz. 16:03.

  Jak wobec tego należy rozumieć Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów NSA OPS 6/03, mówiącą iż najemca, który na podstawie umowy najmu zawartej z nowym właścicielem wywłaszczonej nieruchomości, tj. Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego, używa lokal /budynek/ znajdujący się na tej nieruchomości, ma przymiot strony w postępowaniu administracyjnym o zwrot wywłaszczonej nieruchomości /art. 28 Kpa w związku z art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – Dz.U. 2000 nr 46 poz. 543 ze zm./?

 2. Komentarz napisany przez Edward dnia 01/10/2010 o godz. 11:46.

  Dlaczego lokatorów nie uważa się za stronę ? W ten Sposób
  Odbiera się społeczeństwu możliwość weryfikacji czy były
  Właściciel nie jest oszustem .Kto zatwierdził taki przepis ? Warto wiedzieć ponieważ typy antyspołeczne należy eliminować z zarządzania naszym państwem wraz z nieudacznikami i oszustami .Jeżeli obywatel niema takiego
  prawa to powinna go mieć strona społeczna ponieważ reprezentuje interesy obywateli całego państwa.
  Edward

Dodaj swój komentarz


Top