English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Nasze działania

Wysiedlenia z ul. Piaskowej 9

August 12, 2018 - 8:38 pm

laura-spotkanieMieszkańcy bloku komunalnego przy ul. Piaskowej 9 w dzielnicy Wola nie są pewni swojej przyszłości. Nie wiedzą do jakich lokali zamiennych mają zostać wysiedleni i na jak długo. Dalszy los budynku pozostaje nieznany. W dniu 12 sierpnia 2018 odbyło się na podwórku przed blokiem spotkanie zorganizowane przez Komitet Obrony Praw Lokatorów. Mówiliśmy na nim o prawach jakie przysługują lokatorom.

Oto podstawowe informacje:

Artykuł 10 Ustawy o ochronie praw lokatorów mówi, że jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel (Gmina) jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach tej samej umowy najmu naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

Lokal zamienny to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas (czyli centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, gaz, łazienka), o powierzchni pokoi nie mniejszej niż 10 m2 na osobę lub 20 m2 dla osób mieszkających samotnie.

Jeśli lokatorzy będą chcieli docelowo zamieszkać w lokalu zamiennym, wystąpi konieczność podpisania nowej umowy. Także jeżeli budynek będzie wymagać rozbiórki, umowy najmu mogą zostać wypowiedziane (Art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie praw lokatorów) i trzeba będzie podpisać nową umowę najmu w lokalu docelowym.

UWAGA: W dnu 21 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o ochronie praw lokatorów, która zmieni na niekorzyść warunki najmu. Umowy najmu podpisane po tej dacie będą więc mniej korzystne. M.in. będzie możliwość wypowiadania przez Gminy umów najmu osób do 75 roku życia za to tylko, że zajmują zbyt duży metraż: 50 m2 – dla jednej osoby, 25 m2 – dla każdej kolejnej osoby.

Gminy będą też sprawdzać regularnie dochody lokatorów i będą mogły podwyższać czynsz lokatorom przekraczającym kryterium dochodowe (1647 zł na osobę, 2265 zł jednoosobowe). Ustawa zawiera zapis, który pozwala wypowiadać umowy najmu i odmówić pomocy mieszkaniowej osobom których „sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych we własnym zakresie”.

1 komentarz na temat Wysiedlenia z ul. Piaskowej 9

Walka o lokale zamienne dla lokatorów po dzikiej reprywatyzacji

July 8, 2018 - 9:13 pm

Komitet Obrony Praw Lokatorów wpłynął na korzystne dla lokatorów zmiany uchwały Rady Warszawy dotyczącej lokali zamiennych dla lokatorów z kamienic reprywatyzowanych objętych decyzjami Komisji Weryfikacyjnej.

Projekt uchwały dotyczył m.in. przyznawania lokali zamiennych z zasobu Gminy lokatorom, którzy pozostali w kamienicach zreprywatyzowanych. W tej sytuacji znaleźli się np. lokatorzy kamienicy położonej przy ul. Skaryszewskiej 11. Brak uchwały powodował, że Zarzad Dzielnicy Praga-Południe wielokrotnie odmawiał im prawa do lokali zamiennych.

Uchwała wprowadzała też regulacje dotyczące lokatorów, którzy utracili swoje lokale w wyniku dzikiej reprywatyzacji, w przypadku gdy Komisja Weryfikacyjna nakazała przywrócenie administracji Miasta i odebrała budynki prywatnym właścicielom.

Uchwała stanowi realizację zobowiązań nakładanych na m. st. Warszawa przez Ustawę o komisji weryfikacyjnej. W pierwotnej wersji projektu zawarte były jednak dodatkowe kryteria dochodowe dotyczące osób, które utraciły lokale w budynkach zreprywatyzowanych.

Komitet Obrony Praw Lokatorów poddał krytyce wprowadzenie kryteriów dochodowych. Domagaliśmy się skreślenia kryteriów dochodowych zapisanych w projekcie. Napisaliśmy m.in.:

Niedopuszczalne jest różnicowanie różnych grup lokatorów pod względem kryteriów uprawniających ich do otrzymania lokalu zamiennego od Gminy. Lokatorzy, którzy otrzymali przydział lokali gminnych w lokalizacjach wybranych przez gminę i bez wiedzy, czy w przyszłości staną się one przedmiotem procesu reprywatyzacyjnego, nie byli w stanie w racjonalny sposób zaplanować swoich przyszłych działań, a ich bezpieczeństwo prawne nie jest zagwarantowane.

Żadna uchwała nie może naruszać praw nabytych należących do lokatorów w zakresie trwałości stosunku najmu, a także w zakresie uprawnienia do lokalu zamiennego.

[…] Nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, także ze względu na posiadany przydział lokalu z zasobów Gminy w nieruchomości objętej reprywatyzacją.
Zwrócić należy uwagę, że intencją Ustawodawcy w art. 29 ust. 1 w/w Ustawy [chodzi o Ustawę o komisji weryfikacyjnej] jest przywrócenie prawnego status quo ante w zakresie obowiązywania umowy najmu pomiędzy lokatorem, a Gminą.
Jest to sytuacja, w której trwałość umowy najmu jest niewzruszona, a raz zweryfikowane kryteria uprawniające do ubiegania się o najem z zasobów Gminy pozostają w mocy, niezależnie od późniejszych zmian w sytuacji życiowej najemców.

Nasze stanowisko zostało poparte przez Komisję Dialogu Społecznego przy Biurze Polityki Lokalowej. Następnie Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Warszawy przyjęła w poniedziałek 2 lipca poprawki zgodne z naszą opinią. Uchwała wraz z poprawkami została uchwalona przez Radę Warszawy w dniu 5 lipca. (Druk nr 2210 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy LXX/1922/2018)

W wyniku wywalczonych zmian, szersze grono lokatorów wypędzonych z reprywatyzowanych kamienic będzie miało możliwość powrotu do zasobu komunalnego.

Poniżej pełen tekst opinii Komitetu Obrony Praw Lokatorów:

1 komentarz na temat Walka o lokale zamienne dla lokatorów po dzikiej reprywatyzacji

Skonfrontowaliśmy się z Radosławem Martyniakiem ze spółki Fenix

May 20, 2018 - 12:18 pm

WARSZAWA KOMITET OBRONY PRAW LOKATORÓW PROTESTW dniu 16 maja pod siedzibą spółki Fenix Komitet Obrony Praw Lokatorów zorganizował protest. Domagaliśmy się oddania w ręce miasta kamienic, które zostały objęte decyzjami Komisji Weryfikacyjnej. Na rozmowę zaprosił nas Radosław Martyniak, prezes spółek Fenix i Jowisz.

Poniżej prezentujemy zapis audio tej rozmowy.

Rozmowa z Radosławem Martyniakiem

Skomentuj Skonfrontowaliśmy się z Radosławem Martyniakiem ze spółki Fenix

List otwarty do amerykańskich senatorów w sprawie reprywatyzacji

April 4, 2018 - 8:56 pm

Przedstawiciele stowarzyszenia Komitet Obrony Praw Lokatorów, Wolne Miasto Warszawa i Komisji Weryfikacyjnej wystosowali wspólne zaproszenie do amerykańskich senatorów. Zaprosili ich do odwiedzenia Warszawy i osobistego zapoznania się ze skutkami nieuregulowanej reprywatyzacji. To odpowiedź na wysłany w zeszłym tygodniu list 59 senatorów do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej.

Konferencja prasowa w tej sprawie odbyła się w środę 4 kwietnia w Sejmie.

“Cieszymy się, że ustawa reprywatyzacyjna wzbudza emocje i dyskusję. Warto, żeby przedstawiciele amerykańskiego senatu poznali jednak drugą stronę reprywatyzacji, która stała się pożywką dla działalność mafii i źródłem tysięcy ludzkich dramatów.” – stwierdził Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Lokatorów.

“Reprywatyzacja wymaga systemowej odpowiedzi. Brak ustawy reprywatyzacyjnej umożliwia działalność mafii reprywatyzacyjnej i oszustwa na setki milionów złotych. Przez lata byli okradani prawdziwi spadkobiercy oraz mieszkańcy Warszawy. Na tej niejasnej sytuacji prawnej często wygrywają przestępcy. Prawowici spadkobiercy byli pomijani przy zwrotach nieruchomości przy ulicy Skaryszewska 11, Twarda 8 i Poznańska 14 (w tym obywatele Izraela i USA).“ – powiedział Adam Zieliński członek komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.
Świadomość istnienia mafii reprywatyzacyjnej i wieloletniej zapaści państwa nie mieści się w wyobraźni zachodnich parlamentarzystów. Przecież to wydaje się niemożliwe, żeby w centrum europejskiej stolicy porwano i spalono żywcem działaczkę lokatorską, a potem policja tuszowała sprawę. A jednak miało to miejsce. Majątek wart miliardy złotych został przejęty przez grupy przestępcze często z międzynarodowymi powiązaniami.

“Projekt ustawy Patryka Jakiego to dobry początek. Zwroty w naturze kamienic z lokatorami muszą się skończyć.” – powiedział Jakub Żaczek. “Zgadzamy się jednak, że rekompensaty muszą uwzględniać spadkobierców, którzy nie mieli polskiego obywatelstwa w 1945 roku. Polska wypłaciła już ogromne odszkodowania Amerykanom w 1960 roku i również przekazała mienie nieznanej wartości po 1989 roku. Ta sprawa wymaga głębokiego namysłu, dlatego tak ważne jest, żeby amerykańscy parlamentarzyści zobaczyli sytuacje na miejscu na żywo” – dodał Jan Śpiewak, przewodniczący stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa.

Poniżej przedstawiamy przetłumaczoną treść listu wystosowanego do amerykańskich senatorów.

2 komentarzy List otwarty do amerykańskich senatorów w sprawie reprywatyzacji

Komitet krytycznie o dopłatach do drogiego najmu

April 2, 2018 - 9:20 pm

W dniu 26 marca, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przesłało nam do zaopiniowania projekt Ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania w ramach konsultacji publicznych. Komitet Obrony Praw Lokatorów publikuje poniżej swoje stanowisko na temat tego projektu.

Ustawa zakłada system dopłat do czynszów w mieszkaniach wchodzących w skład programu Mieszkanie Plus, w TBS-ach i w zrewitalizowanych mieszkaniach znajdujących się w Specjalnych Strefach Rewitalizacyjnych.

Naszym zdaniem, założenia programu dopłat są sprzeczne z deklarowanymi intencjami Narodowego Programu Mieszkaniowego. Ma on z założenia być kierowany do osób, które zarabiają zbyt dużo, aby kwalifikować się do najmu mieszkań komunalnych. Jednak kryteria dopłat są ustalone na niskim poziomie – akurat odpowiednim dla tych, którzy kwalifikują się do najmu komunalnego w największych miastach.

Dopłaty są częścią nowej koncepcji Narodowego Programu Mieszkaniowego zakładającego, że czynsze będą “rynkowe”. W Warszawie czynsze i opłaty miały wynosić ok. 30 zł. za metr. Teraz okazuje się, że będą jeszcze wyższe. W tej sytuacji rząd wpadł na pomysł wprowadzenia dopłat, które najprawdopodobniej pozostaną poza zasięgiem większości najemców.

Osoby o niskich dochodach – to znaczy z dochodem, który by ich kwalifikował do najmu mieszkań komunalnych – otrzymają dopłaty w okresie nie dłuższym, niż 9 lat. Co 3 lata dopłata będzie ulegała obniżeniu. Po 3 latach dopłata będzie równowartością 2/3 pierwotnej kwoty, a po kolejnych 3 latach będzie wynosić tylko 1/3 pierwotnej kwoty. Wysokość możliwych dopłat jest uzależniona od poziomu stawki odtworzeniowej, więc będzie ona różna w każdej gminie.

Wygląda na to, że rząd stara się zachęcić niezamożnych lokatorów do zawierania drogich umowy najmu instytucjonalnego, które nie chronią lokatorów przed eksmisją i które będą generować zyski dla inwestorów. Niestety może to spowodować, że do drogich mieszkań trafią lokatorzy którzy powinni raczej mieszkać w zasobach komunalnych. Musimy dać im możliwość ubieganie się o pomoc, jeśli okaże się, że nie stać ich na utrzymanie się w zasobach objętych najmem instytucjonalnym.

Aby zaradzić sytuacji, proponujemy wprowadzenie następujących zmian:

  1. Dopłaty do czynszu w stałej wysokości i na czas nieokreślony dla emerytów i lokatorów wrażliwych,
  2. Prawo do ubiegania się o lokal komunalny lub socjalny dla osób, które mają niskie dochody i nie są w stanie płacić wysokich czynszów bez otrzymywania stałych dopłat,
  3. Umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ubieganie się o lokal socjalny lub pomieszczenie tymczasowe w razie eksmisji z mieszkania objętego najmem instytucjonalnym.

Pełne stanowisko Komitetu w pliku poniżej:

Udostępniamy też tekst konsultowanego projektu Ustawy:

Skomentuj Komitet krytycznie o dopłatach do drogiego najmu

Wileńska 7 walczy ze zwrotem

March 18, 2018 - 11:27 pm

Lokatorzy kamienicy położonej przy ul. Wileńskiej 7 starają się zapobiec przekazaniu kamienicy w prywatne ręce. Z pomocą Komitetu Obrony Praw Lokatorów przygotowali wniosek do Komisji Weryfikacyjnej. Wniosek będzie mógł zostać rozpatrzony dzięki nowelizacji Ustawy o Komisji Weryfikacyjnej.

1 komentarz na temat Wileńska 7 walczy ze zwrotem

Po interwencji jest poprawa

March 18, 2018 - 7:47 pm

W zeszłym tygodniu sfilmowaliśmy sytuację w kamienicy przy ul. Ziemowita. W kamienicy trwał remont, a sytuacja była niebezpieczna dla lokatorów. Dzień po publikacji filmu właściciel budynku podjął działania, aby zabezpieczyć prace remontowe i pytał, co może zrobić, aby poprawić sytuację lokatorów. Możemy potwierdzić, że sytuacja nieco się poprawiła. Cieszymy się, że właściciel zrozumiał, że nie wolno zostawić lokatorów w takiej sytuacji i podjął konkretne kroki.

Lokatorzy jednak nadal czekają na przydział nowego mieszkania od Gminy.

Sytuacja lokatorów reprywatyzowanych kamienic często jest dramatyczna, ponieważ po przekazaniu budynku w prywatne ręce Gmina nie jest w stanie zapewnić nowych lokali. Od lat nie buduje się wystarczającej liczby nowych mieszkań i nikt nie bierze odpowiedzialności za powstałą sytuację. Tysiące lokatorów mieszkają w trudnych warunkach, nie mając dość pieniędzy na opłatę podwyższonych czynszów. Często dochodzi do uciążliwych remontów lub nękania lokatorów. Kamienica na Ziemowita jest jedną z nielicznych, gdzie właściciel w końcu zdecydował się rozwiązać niektóre z problemów.

Skomentuj Po interwencji jest poprawa

Nowe zasady czynszowe po nowelizacji Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów

March 10, 2018 - 7:33 pm

Przedstawiamy nowe zasady dotyczące podwyżek czynszów. Nowe zasady dotyczą tylko nowych umów – umów, które zostaną zawarte po wejściu w życie Ustawy, czyli po upływie 12 miesięcy od jej ogłoszenia. Ale uwaga! W niektórych okolicznościach może to też dotyczyć wieloletnich lokatorów.

Nowe umowy mogą być z nimi zawierane w różnych okolicznościach. Może tak się stać po rewitalizacji, gdy remont trwał dłużej niż rok i nowe umowy będą proponowane w nowym lokalu zamiennym lub w zrewitalizowanej kamienicy. Może tak się też stać (choć to niezgodne z przepisami) w przypadku dziedziczenia prawa do najmu po zmarłych najbliższych członkach rodziny. Jeśli ktoś stracił umowę najmu w wyniku zadłużenia i po spłacie zaległości odzyskuje umowę najmu, też oczywiście będzie to umowa na nowych warunkach. Naszym zdaniem w tych przypadkach nie ma powodu by umowa była zawierana na nowych zasadach, gdyż narusza to prawa nabyte lokatorów. Niemniej jednak (znając praktykę funkcjonowania urzędów) ten problem będzie z pewnością występować.

Gminy będą sprawdzać dochody, ale nie częściej niż co 2,5 roku. Propozycja, aby ujednolicić okres sprawdzania została zignorowana co oznacza, że jedna Gmina może dokonywać weryfikacji co 2,5 roku, inna co 10 lat (choć podejrzewamy, że niewiele Gmin będzie tak postępować). Ponieważ Gminy muszą podjąć stosowne uchwały i zorganizować proces weryfikacji w praktyce weryfikacja nastąpi dopiero za kilka lat.

Tym niemniej warto podać informacje już teraz, szczególnie biorąc pod uwagę niski poziom informacji podawanych na ten temat w mediach.

Każda Gmina ustala swoje kryterium dochodowe kwalifikujące mieszkańców do zawarcia umowy najmu. Nie ma więc możliwości stworzenia jednej, obejmującej cały kraj, symulacji podwyżek czynszu. Warto zaznaczyć, że symulacja wzrostu czynszu jest tylko wzorem. W dniu weryfikacji dochodu najprawdopodobniej będą już obowiązywać inne kryteria i inne wskaźniki maksymalnej wysokości czynszu. Skorzystamy z przykładu Warszawy, w oparciu o obecnie obowiązujące kryteria i wskaźniki.

Różne symulacje zostały przedstawione w komisjach sejmowych komisjach i różnych spotkaniach z udziałem władz samorządowych. Wykorzystamy tu symulację warszawskiego Biura Polityki Lokalowej, przedstawioną nam na spotkaniu, które odbyło się w dniu 6 marca b.r.. Ta symulacja jest najlepsza z dotąd nam przedstawionych, choć nie uwzględnia nowych kryteriów dochodowych obowiązujących od 1 marca (od tego dnia najniższa emerytura wzrosła bowiem o 29,80 zł, a kryterium dochodowe ustala się jako procent najniższej emerytury). Mimo to symulacja daje dobry przykład tego, czego możemy się spodziewać.

Poziom 8% stawki odtworzeniowej w Warszawie w skali roku obecnie wynosi 37,78 zł. Ta stawka zmienia się przez cały czas, ale używając jej jako przykładu, możemy ustalić jaki byłby maksymalny czynsz w mieszkaniach komunalnych przy użyciu dzisiejszych stawek.

W 30-metrowym mieszkaniu: 1133,40 zł
W 40-metrowym mieszkaniu: 1511,20 zł
W 50-metrowym mieszkaniu: 1889 zł
W 60-metrowym mieszkaniu: 2266.80 zł

Biuro Polityki Lokalowej używa w swojej symulacji przykładu 40-metrowego mieszkania.

Po naszej interwencji w Sejmie, rząd starał się „złagodzić” przepisy dotyczące konfiskacyjnej podwyżki czynszu stworzył nową formulę – ale zmiana dotyczy tylko gospodarstw jednoosobowych. Naszym zdaniem, sytuacja tych gospodarstw jest trochę uprzywilejowana. W najgorszej sytuacji znajdują się 2-osobowe gospodarstwa domowe.

Algorytm wygląda tak:

wzor-podwyzkaNie napisano czy chodzi tu o dochody brutto, netto czy ubruttowione. Użyjemy tu przykładowo kwot brutto i netto, gdyż to będzie bardziej zrozumiałe dla czytelników.

Więc, przykładowo:

D = 6000 zł brutto (netto 4313,43 zł ) ÷ 2 = 3000 zł brutto na osobę (2151,70 zł netto)

Nowy czynsz = stary czynsz + suma nadwyżki.

W przypadku Warszawy maksymalny dochód od osoby w gospodarstwach wieloosobowych to 1983,14 zł brutto (1448,30 zł netto i 1600 zł ubruttowione). Maksymalny dochód na 2 osoby to 3966,28 zł brutto.

Różne sposoby liczenia (brutto,netto,ubruttowione) dają inne rezultaty i naszym zdaniem taka informacja powinna być bardziej przejrzysta dla lokatorów, bo często składając wnioski nie wiedzą jak liczyć swoje dochody.

Więc podajemy przykładowo kalkulację BPL-u, bo tak będzie najprościej:

Przy 40-metrowym mieszkaniu, maksymalny czynsz powinien wynosić 1511,21 zł

Dla 1 osoby:

DOCHÓD NETTO DOCHÓD BRUTTO NOWY CZYNSZ CENA ZA METR
4070 2901,92 929,56 23,23
4500 3201,58 1238,77 30,91
4878,88 3466,09 1511,21 37,78

Przy wyższych dochodach czynsze ustalają się na poziomie 37,78 zł, niezależne od tego, czy lokatorzy złożą wnioski czy nie.

Warto powiedzieć, że nawet przy bardziej korzystnym dla jednoosobowego gospodarstwa algorytmie, czynsz pochłania ponad 43,5% dochodu netto, czyli dochodu, który rzeczywiście pozostaje na opłacenie rachunków.

Wyliczenie dla 2-osobowego gospodarstwa:

DOCHÓD BRUTTO DOCHÓD NETTO NOWY CZYNSZ CENA ZA METR
6000 4314,43 1173,05 29,33
6783,78 4858,89 1511,21 37,78

Coś magicznego dzieje się, jeśli dodamy dziecko.

Rodzic + dziecko niepełnoletnie

DOCHÓD BRUTTO DOCHÓD NETTO NOWY CZYNSZ CENA ZA METR
6000 4247,43 628,68 25,70
8045,5 5672,64 1511,21 37,78

Rodzic + 2 dzieci

DOCHÓD BRUTTO DOCHÓD NETTO NOWY CZYNSZ CENA ZA METR
12003,8 8430,85 1511,21 37,78

Gospodarstwo wieloosobowe (np. 2 osoby dorosłe + dziecko)

DOCHÓD BRUTTO DOCHÓD NETTO NOWY CZYNSZ CENA ZA METR
10155 7275,1 1505,27 37,63

Komitet Obrony Praw Lokatorów rozumie niektóre z argumentów o zasadności podwyższenia czynszu dla osób w naprawdę lepszej w porównaniu do innych lokatorów sytuacji finansowej, ale algorytm uderza najmocniej w osoby zarabiające nieco ponad pensję minimalną i wprowadza stawki wyższe, niż w TBS-ach lub w zasobach Mieszkanie +. Rozumiemy to jako próbę zmuszenia trochę lepiej zarabiających mieszkańców do przeniesienia się do Mieszkania Plus i TBS-ów.

Nawet gdybyśmy uważali to za zasadne, nie ma żadnych gwarancji, że w tych zasobach będą dostępne miejsca. Czy rząd pokryje różnicę czynszu osób czekających na mieszkania w innych zasobach?

Oprócz tego warto zaznaczyć, że już wiadomo, że nie będzie żadnych gwarancji regulowanych czynszów w zasobach Mieszkanie Plus. Będą tam obowiązywać komercyjne czynsze i brak ochrony przed eksmisją. Mieszkanie Plus okazało się pustą obietnicą. Zamiast mieć gwarantowane czynsze niekomercyjne, jedyne co otrzymujemy to mechanizm przekazywania działek należących do państwa deweloperom za darmo.

Biorąc pod uwagę wszystko powyższe Komitet zamierza podjąć działania mające na celu:

  • usunięcie algorytmu podwyżek zawartego w ustawie
  • przeciwdziałanie przekazywaniu działek Skarbu Państwa deweloperom czy funduszom inwestycyjnym jeśli nie będą przeznaczone na tanie budownictwo
  • propagowaniu idei budownictwa komunalnego w Warszawie, a nie tylko na peryferiach

Oczywiście nie wiemy ile uda się zmienić, ale będziemy liczyć na Twoje wsparcie.

2 komentarzy Nowe zasady czynszowe po nowelizacji Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów

Zmiany w Ustawie o ochronie praw lokatorów – informator (część 1)

March 7, 2018 - 8:31 am

Trwają prace nad Ustawą o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została w dniu 5 marca przegłosowana przez komisję w Senacie i prawdopodobnie zostanie ostatecznie przyjęta przez Parlament.

Ponieważ „Gazeta Wyborcza” opublikowała wczoraj „Informator” bez podania niektórych ważnych szczegółów i z komentarzami z którymi nie możemy się się zgodzić, przedstawiamy krótkie streszczenie naszym zdaniem najważniejszych dla lokatorów zmian. Dziś publikujemy pierwszą część.

1. Podwyżka limitu czynszu w zasobach gminy i w publicznym zasobie mieszkaniowym

Obecnie obowiązuje górny limit czynszu w wysokości 3% stawki odtworzeniowej, który jest rzadko stosowany. Każda gmina ustala poziom czynszów, ale są one zazwyczaj niższe niż 3% i stawka rynkowa. Jeśli średni miesięczny dochód najemcy jest wyższy niż kryterium dochodowe określone w uchwale rady gminy, czynsz zostaje podwyższony. W Ustawie wprowadza się taki zapis: „Podwyższony czynsz nie może być wyższy od czynszu jaki właściciel mógłby otrzymać, gdyby lokal nie wchodził do mieszkaniowego zasobu gminy”. Ustalono także limit 8% stawki odtworzeniowej. W obecnej chwili w Warszawie ten wskaźnik wynosi ok. 38 zł za metr.

Komentarz: Komitet Obrony Praw Lokatorów był obecny na Komisjach Sejmowych i Senackich i ostro krytykował zarówno proponowany algorytm, tak jak i górny limit stawki czynszowej. Niestety naszych uwag nie uwzględniono. Decyzja ta, mocno wspierana przez Ministra Infrastruktury Kazimierza Smolińskiego (z poparciem wszystkich opcji politycznych) oznacza, że poziom czynszów w mieszkalnictwie komunalnym może przekroczyć poziom czynszów w TBS-ach (obecnie w Warszawie to ok. 20 zł za metr) i Mieszkania Plus (w Warszawie ma to być ok. 30 zł za metr).

Wczoraj w Senacie zwróciliśmy uwagę na rażącą dysproporcję pomiędzy kryterium dochodowym dla TBS-ów (obecnie w Warszawie to ponad 7 tys. zł dochodu na osobę), a kryterium obowiązującym przy kwalifikacji do zamieszkania w mieszkaniach komunalnych. (W Mieszkaniu Plus nie ma żadnego górnego limitu.) To w praktyce oznacza, że osoba zarabiająca np. 5 tys. w TBS-ach zapłaci 20 zł za metr, a osoba, która poprawi swój stan materialny i zacznie zarabiać 5 tys. w zasobie komunalnym zapłaci 38 zł. A nie ma żadnej gwarancji, że dla takich osób będą dostępne miejsca w TBS-ach.

2. Sposób naliczania podwyżek czynszu i częstotliwość sprawdzania

Ustawa zakłada, że weryfikuje się dochód nie częściej niż co 2,5 roku. Kto przekracza kryterium dochodowe będzie mieć podwyższony czynsz zgodnie z algorytmem zdefiniowanym w Ustawie.

Komentarz: Ponieważ algorytm jest skomplikowany, musimy go przedstawić w odrębnym tekście. Jest on bardzo niekorzystny dla lokatorów z niskimi dochodami – czyli np., zarabiających pomiędzy minimalną a średnią pensją. Ten sposób podwyższenia czynszu będzie dotyczyć tylko nowych umów i nie od razu. Proponowana  poprawka do projektu, zakładająca ujednolicenie częstotliwości sprawdzania dochodów została zignorowana. To oznacza w praktyce, że jedna gmina może sprawdzać co 5 lat, a inna co 2,5.

Według kalkulacji Komitetu jak i Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy, czynsz może zostać znacznie podwyższony i przekraczać czynsze w TBS-ach i zasobach Mieszkanie Plus.

3. Eksmisja z powodu nieopłacenia mediów

W Ustawie dodano możliwość wypowiedzenia umowy najmu, jeżeli najemca jest w zwłoce z zapłatą opłat niezależnych od właściciela a pobieranych przez właściciela tylko w przypadku gdy najemca nie ma umowy bezpośrednio z dostawcą mediów.

W najbliższych dniach, opublikujemy więcej informacji o podwyżkach oraz innych zmianach w Ustawie.

Skomentuj Zmiany w Ustawie o ochronie praw lokatorów - informator (część 1)

Nadzieja dla lokatorów rewitalizowanych kamienic

February 28, 2018 - 10:44 pm

Podczas naszej dzisiejszej wizyty w Biurze Polityki Lokalowej wicedyrektor zapewnił nas, że ci lokatorzy kamienicy przy ul. Siedleckiej 25, którzy chcą do niej wrócić po wykonaniu remontu i których lokale nie uległy znaczącemu przekształceniu będą mieć zagwarantowane prawo powrotu. Mieszkańcy mają otrzymać od władz list potwierdzający to przysługujące im prawo. Cieszymy się, że Biuro wykazało zrozumienie w tej bardzo trudnej dla lokatorów sprawie. Czekamy teraz, aż otrzymają oficjalne pismo.

Lokatorzy tej kamienicy byli bardzo zdenerwowani zachowaniem urzędników Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Niektórzy mieli usłyszeć z ust pracowników ZGN, że powroty nie będą możliwe. Inni byli pod presją ZGN aby przyjąć niechciane lokale. Dawano im do zrozumienia, że w razie odmowy wylądują na bruku. Zwróciliśmy na to uwagę Burzmistrza Pragi Północ i dyrekcji Biura Polityki Lokalowej. Cieszymy się, że chęć lokatorów pozostania w dzielnicy spotkała się ze zrozumieniem.

Komitet Obrony Praw Lokatorów uważa, że proces rewitalizacji powinien być bardziej przyjazny dla lokatorów, szczególnie jeśli chodzi o politykę informacyjną i sposób prowadzenia korespondencji z mieszkańcami. Przedstawicielka Komitetu zwrociła wczoraj na to uwagę Burmistrzowi i zasugerowała, że przekazywanie lokatorom jasnych informacji, że będą mogli powrócić do swoich domów, jeśli będzie istniała taka techniczna możliwość i wyrażą taką chęć, nie jest aż tak uciążliwe, a może oszczędzić im stresu i niepewności.

Mamy szczerą nadzieję, że sytuacja poprawi się w przyszłości i że lokatorzy będą mogli wreszcie spać spokojnie.

Skomentuj Nadzieja dla lokatorów rewitalizowanych kamienic

Top