English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Biuro Polityki Bezdomności przedstawiło nowy projekt prawa

Opublikowane 27/03/23 o godz.21:08 w kategorii Publicystyka.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Biuro Polityki Lokalowej przygotowało nowy projekt uchwały o najmie lokali z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy. W obliczu coraz mniejszej dostępności lokali i postępującej katastrofy mieszkaniowej, rozwiązaniem proponowanym przez BPL nie jest zwiększenie liczby dostępnych lokali, ale dalsze ograniczenie liczby osób kwalifikujących się do najmu.

Żądamy podwyższenia kryteriów dochodowych!

Ci, którzy oczekiwali na to, że Biuro Polityki Lokalowej pójdzie po rozum do głowy i zrozumie konsekwencje lansowanego przez siebie głodu mieszkaniowego, który wynika z polityki prowadzonej przez Biuro od kilkunastu lat, będą zawiedzeni. Ci, którzy spodziewali się najgorszego, odnajdą dokładnie to w nowym projekcie Uchwały najmowej.

Wraz z kryzysem dostępności zasobów mieszkaniowych na rynku prywatnym i znacznym wzrostem czynszów komercyjnych, a także wzrostem wynagrodzenia minimalnego, kryteria dochodowe uprawniające do najmu lokali z zasobu m. st. Warszawy stały się rażąco nieadekwatne. Aktualny sposób obliczania dochodu nie nadąża za rosnącymi kosztami wynajmu i nie umożliwia realnego rozpoznania gospodarstw domowych potrzebujących pomocy mieszkaniowej. Projekt uchwały nie zmienia tego w istotny sposób. Osoby starające się o najem na wolnym rynku nadal będą skazane na życie poniżej minimum socjalnego, gdyż nie otrzymają możliwości najmu lokali z zasobów Miasta. Więcej na temat kryterium dochodowego pisaliśmy tutaj:

Projekt uchwały nie zmienia kryterium metrażowego, które jak wynika z danych podanych przez m.st. Warszawa, spowodowało odmowę udzielenia pomocy setkom gospodarstw domowych w samym tylko 2021 r.

Jednak bezużyteczność projektu nie kończy się tylko i wyłącznie na bezmyślnym uporze urzędników przy nieadekwatnych kryteriach. Projekt uchwały wprowadza też zasady dyskryminujące kolejne grupy lokatorów.

Pomoc mieszkaniowa zostanie odmówiona osobom, które nie mogą udokumentować swojego miejsca zamieszkania, na przykład mieszkają “kątem” u znajomych, na klatkach schodowych, ogródkach działkowych. Ich wnioski pozostaną bez rozpoznania. Nie otrzymają pomocy również osoby, które mieszkają krócej, niż 2 lata w budynkach nieprzeznaczonych na długotrwały pobyt: w internatach, bursach, pensjonatach, hotelach, domach wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych.

Urzędnicy starają się „przemycić” do tekstu Uchwały wymóg, by lokatorzy ubiegający się o lokal i wynajmujący obecnie na wolnym rynku zamieszkiwali w tym samym lokalu przez 2 lata, zanim będą mogli się starać o najem z zasobów Miasta. Oznacza to, że lokatorzy zmuszeni do korzystania z zasobów na wolnym rynku mogą latami znajdować się w sytuacji, gdy nagłe podwyżki dokonywane przez właścicieli nieruchomości spowodują u nich trwały brak środków do życia.

Lokatorzy muszą walczyć o podniesienie kryteriów dochodowych do realistycznego poziomu odpowiadającego realiom aktualnej pensji minimalnej i minimum socjalnego, a także o zniesienie krzywdzącego kryterium metrażowego. Bez zmian w tym zakresie, tysiące gospodarstw domowych będą skazane na tułaczkę i biedę. Urzędnicy pozostają na to całkowicie niewrażliwi, gdyż nikt nie zmusił ich do porzucenia ich nieludzkiej polityki zaplanowanego głodu mieszkaniowego.

Nie ma innego celu działań Biura Polityki Lokalowej, niż utrzymanie wysokich cen nieruchomości z korzyścią dla spekulantów nieruchomościami i deweloperów.

Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top