English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Kryterium dochodowe musi zostać podwyższone!

Opublikowane 02/01/23 o godz.13:46 w kategorii Publicystyka.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Komitet Obrony Praw Lokatorów wystosował do Radnych miasta stołecznego Warszawy apel w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do najmu lokalu z zasobów miasta.

Wraz z kryzysem dostępności zasobów mieszkaniowych na rynku prywatnym i znacznym wzrostem czynszów komercyjnych, a także wzrostem wynagrodzenia minimalnego, kryteria dochodowe uprawniające do najmu lokali z zasobu m. st. Warszawy stały się rażąco nieadekwatne. Aktualny sposób obliczania dochodu nie nadąża za rosnącymi kosztami wynajmu i nie umożliwia realnego rozpoznania gospodarstw domowych potrzebujących pomocy mieszkaniowej. Co do zasady, pomoc mieszkaniową powinny otrzymywać wszystkie gospodarstwa domowe, które nie są w stanie sprostać wysokości czynszów rynkowych bez uszczerbku dla innych koniecznych wydatków.

Komitet Obrony Praw Lokatorów sporządził propozycję nowelizacji Uchwały Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy i przedstawił kalkulację kryteriów dochodowych, które by były adekwatne do aktualnych potrzeb. Mamy nadzieję, że Radni zapoznają się z projektem i rozważą nowelizację nieżyciowych przepisów.

Poniżej przedstawiamy propozycję zmian wysłaną do Radnych.

Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top