Kryterium dochodowe musi zostać podwyższone!

Komitet Obrony Praw Lokatorów wystosował do Radnych miasta stołecznego Warszawy apel w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do najmu lokalu z zasobów miasta. Wraz z kryzysem dostępności zasobów mieszkaniowych na rynku prywatnym i znacznym wzrostem czynszów komercyjnych, a także wzrostem wynagrodzenia minimalnego, kryteria dochodowe uprawniające do najmu lokali z zasobu m. st. Warszawy stały się … Continue reading Kryterium dochodowe musi zostać podwyższone!