English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Walka o lokale zamienne dla lokatorów po dzikiej reprywatyzacji

Opublikowane 08/07/18 o godz.21:13 w kategorii Nasze działania.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Komitet Obrony Praw Lokatorów wpłynął na korzystne dla lokatorów zmiany uchwały Rady Warszawy dotyczącej lokali zamiennych dla lokatorów z kamienic reprywatyzowanych objętych decyzjami Komisji Weryfikacyjnej.

Projekt uchwały dotyczył m.in. przyznawania lokali zamiennych z zasobu Gminy lokatorom, którzy pozostali w kamienicach zreprywatyzowanych. W tej sytuacji znaleźli się np. lokatorzy kamienicy położonej przy ul. Skaryszewskiej 11. Brak uchwały powodował, że Zarzad Dzielnicy Praga-Południe wielokrotnie odmawiał im prawa do lokali zamiennych.

Uchwała wprowadzała też regulacje dotyczące lokatorów, którzy utracili swoje lokale w wyniku dzikiej reprywatyzacji, w przypadku gdy Komisja Weryfikacyjna nakazała przywrócenie administracji Miasta i odebrała budynki prywatnym właścicielom.

Uchwała stanowi realizację zobowiązań nakładanych na m. st. Warszawa przez Ustawę o komisji weryfikacyjnej. W pierwotnej wersji projektu zawarte były jednak dodatkowe kryteria dochodowe dotyczące osób, które utraciły lokale w budynkach zreprywatyzowanych.

Komitet Obrony Praw Lokatorów poddał krytyce wprowadzenie kryteriów dochodowych. Domagaliśmy się skreślenia kryteriów dochodowych zapisanych w projekcie. Napisaliśmy m.in.:

Niedopuszczalne jest różnicowanie różnych grup lokatorów pod względem kryteriów uprawniających ich do otrzymania lokalu zamiennego od Gminy. Lokatorzy, którzy otrzymali przydział lokali gminnych w lokalizacjach wybranych przez gminę i bez wiedzy, czy w przyszłości staną się one przedmiotem procesu reprywatyzacyjnego, nie byli w stanie w racjonalny sposób zaplanować swoich przyszłych działań, a ich bezpieczeństwo prawne nie jest zagwarantowane.

Żadna uchwała nie może naruszać praw nabytych należących do lokatorów w zakresie trwałości stosunku najmu, a także w zakresie uprawnienia do lokalu zamiennego.

[…] Nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, także ze względu na posiadany przydział lokalu z zasobów Gminy w nieruchomości objętej reprywatyzacją.
Zwrócić należy uwagę, że intencją Ustawodawcy w art. 29 ust. 1 w/w Ustawy [chodzi o Ustawę o komisji weryfikacyjnej] jest przywrócenie prawnego status quo ante w zakresie obowiązywania umowy najmu pomiędzy lokatorem, a Gminą.
Jest to sytuacja, w której trwałość umowy najmu jest niewzruszona, a raz zweryfikowane kryteria uprawniające do ubiegania się o najem z zasobów Gminy pozostają w mocy, niezależnie od późniejszych zmian w sytuacji życiowej najemców.

Nasze stanowisko zostało poparte przez Komisję Dialogu Społecznego przy Biurze Polityki Lokalowej. Następnie Komisja Rozwoju Gospodarczego Rady Warszawy przyjęła w poniedziałek 2 lipca poprawki zgodne z naszą opinią. Uchwała wraz z poprawkami została uchwalona przez Radę Warszawy w dniu 5 lipca. (Druk nr 2210 Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy LXX/1922/2018)

W wyniku wywalczonych zmian, szersze grono lokatorów wypędzonych z reprywatyzowanych kamienic będzie miało możliwość powrotu do zasobu komunalnego.

Poniżej pełen tekst opinii Komitetu Obrony Praw Lokatorów:

Jak możesz pomóc?

1 Komentarz

Dodaj swój komentarz

  1. Komentarz napisany przez alina dnia 10/07/2018 o godz. 09:36.

    Gratuluję skuteczności działań.

Dodaj swój komentarz


Top