English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Eksmisja przez rewitalizację? Przypadek Wileńskiej 7

Opublikowane 30/05/22 o godz.20:11 w kategorii Historie lokatorów, Publicystyka.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Czy lokatorzy kamienicy położonej przy ul. Wileńskiej 7 zostaną wysiedleni bez możliwości powrotu? Niestety na to wygląda, co kłóci się z szumnymi zapowiedziami Miasta o przeznaczeniu tego obszaru do rewitalizacji na potrzeby społeczności lokalnej.

A miało być tak pięknie. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy został zaplanowany na lata 2015-2022, a przedsięwzięcia miały się koncentrować na obszarach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny, Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. Jak możemy przeczytać w Załączniku do Uchwały Nr XXXIII/809/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.08.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy tego procesu, na podstawie programu rewitalizacji. Brzmi fajnie? Żeby było jeszcze lepiej, w październiku 2021 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące obszaru rewitalizacji, tak aby wszyscy jego “interesariusze” (czyli np. mieszkańcy) mogli zabrać głos. Wileńska 7 została włączona do obszaru rewitalizacji w wyniku konsultacji społecznych.

W swojej instrukcji dla Urzędów Dzielnic z grudnia 2016 r., Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski, podkreślał, że “bardzo ważną kwestią jest umożliwienie dotychczasowym mieszkańcom terenów objętych rewitalizacją powrotu do zajmowanych poprzednio lokalizacji“. Zarządy dzielnic miały też informować wszystkie osoby na każdym etapie postępowania (co zostało podkreślone), o możliwości powrotu po zakończeniu realizacji inwestycji. W tym celu mieszkańcy mieli otrzymywać ankiety z możliwością zaznaczenia chęci powrotu.

Sama Ustawa o rewitalizacji, w art. 28 ust. 3 stanowi, że: “po zakończeniu wykonywania robót budowlanych wójt, burmistrz albo prezydent miasta udostępnia lokatorowi, w ramach istniejącego stosunku prawnego, ten sam lokal“.

Z kolei Ustawa o ochronie praw lokatorów, w art. 10 ust. 4, stwierdza, że: “jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal.

Tyle teorii. Co jednak faktycznie planuje Zarząd Dzielnicy Praga-Północ? Nie dość, że nie poinformował mieszkańców o możliwości powrotu zgodnie z instrukcją Zastępcy Prezydenta, to podjął uchwałę o bezterminowym wykwaterowaniu mieszkańców do lokali zamiennych. Z uchwały podpisanej przez Burmistrz Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy Ilonę Soję – Kozłowską wynika, że Zarząd z góry planuje, że nie spełni wymogów Ustawy o ochronie praw lokatorów i nie wykona remontu w przewidzianym 12-miesięcznym terminie. Poniżej tekst tej uchwały, pobrany ze strony BIP.

Każdy dotychczasowy zarząd Dzielnicy interpretował ten przepis tak, że po przekroczeniu 12-miesięcznego terminu remontu lokator nie ma już prawa do powrotu i zostaje w lokalu zamiennym na stałe. Nic nie wskazuje na to, żeby tym razem miało być inaczej.

Wygląda więc na to, że kolejny raz szumnie zapowiadany projekt rewitalizacji na użytek społeczności mieszkańców Pragi jest tylko kolejną odsłoną inżynierii demograficznej i wysiedlania dotychczasowych mieszkańców dzielnicy.

Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top