English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Nowelizacja uchwały oddłużeniowej

Opublikowane 25/04/20 o godz.21:41 w kategorii Porady prawne.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

W dniu 23 kwietnia b.r. odbyła się sesja Rady Warszawy, na której uchwalono nowelizację Uchwały w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia. Nowelizacja zawiera zapisy korzystne dla osób, które ucierpiały z powodu stanu epidemii COVID-19.

Uchwała nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy wprowadzała możliwość podpisania umowy o spłacie zadłużenie w dwóch wariantach:

  • Spłaty 60% zadłużenia w ratach przez okres 1 roku do 5 lat lub nawet do 10 lat, jesli kwota zadłużenia przekracza 10 tys. zł. Umarzane jest wtedy 40% zadłużenia.
  • Spłaty 40% zadłużenia w terminie 3 miesięcy. Umarzane jest wtedy 60% zadłużenia.

Uchwała zawiera również korzystne zapisy dla osób, które zadłużyły się w wyniku tzw. ubóstwa energetycznego, czyli ogrzewania elektrycznego w kamienicach pozbawionych centralnego ogrzewania.

Innym ważnym zapisem było możliwość ograniczenia kwoty spłacanej przez dłużnika tylko do części długu, który przypadał na tę osobę (a nie jak wcześniej, solidarnie za wszystkich członków gospodarstwa, które mieszkały w lokalu).

Co wprowadziła nowelizacja związana z COVID-19?

Uchwała, w swojej dotychczasowej formie, umożliwiała wypowiedzenie umowy o spłacie zadłużenia przez Zarząd Dzielnicy lub Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w sytuacji zwłoki w opłatach bieżących lub ratach spłaty zadłużenia. Mógł być wtedy nałożony obowiązek spłacenia całości zadłużenia wraz z odsetkami.

Nowelizacja Uchwały wprowadziła zapis, który uwzględnia ciężką sytuację osób, które utraciły dochody w wyniku stanu epidemii COVID-19:

W przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, uniemożliwiających dłużnikowi, który podpisał umowę, terminowe płacenie należności z tytułu opłat bieżących lub spłaty zadłużenia, niewywiązywanie się dłużnika z warunków umowy nie powoduje jej wygaśnięcia i wymagalności całego niespłaconego zadłużenia wraz z odsetkami za opóźnienie. W takim przypadku, na wniosek dłużnika, złożony w terminie do 2 miesięcy od zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia.

Osoby, które nie podpisały umowy o spłacie zadłużenia przed wystąpieniem epidemii, nadal mogą wystąpić o podpisanie takiej umowy. Termin składania wniosków został przedłużony do 29 czerwca 2021 r.

Poniżej, udostępniamy tekst uchwały (zawierający poprawki).

Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top