English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Jak opóźnić podwyżkę czynszu w czasie epidemii?

Opublikowane 23/04/20 o godz.12:40 w kategorii Porady prawne.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Jak donosi prasa, w wielu miastach w Polsce wprowadzane są podwyżki czynszów w zasobach komunalnych, prywatnych i w TBSach. Ustawa o COVID-19 pozwala jednak odroczyć podwyżki w czasie.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 różnicuje dwie sytuacje związane z podwyżką czynszu.

Podwyżka nastąpiła po dniu 1 kwietnia 2020 r.

Ustawa w jasny sposób precyzuje, że do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się wysokości czynszu lokalu mieszkalnego. Tak więc nawet, gdyby właściciel próbował wypowiedzieć w tym okresie wysokość czynszu, takie wypowiedzenie będzie skuteczne dopiero w dniu 1 lipca. Ale podwyżka nie będzie wymagalna nawet w tym terminie, co reguluje Art. 8a ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów.

Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.

Tak więc w tym przypadku podwyżki czynszu mogą zacząć obowiązywać dopiero od października 2020 r. Do tego czasu należy uiszczać czynsz w dotychczasowej wysokości.

Uwaga: Pamiętajmy, że wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie!

Podwyżka nastąpiła przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Możliwa jest też sytuacja, w której wypowiedzenie wysokości czynszu zostało dokonane przed dniem wejścia w życie Ustawy o COVID-19, a więc przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Okres 3 miesięcy przed wejściem podwyżki może upływać przed 30 czerwca 2020 r. W takiej sytuacji możliwe jest przedłużenie terminu wypowiedzenia wysokości czynszu, jednak konieczne jest oświadczenie woli najemcy.

Aby uzyskać przedłużenie okresu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. należy wysłać właścicielowi pismo o nastepującej treści:

Miejscowość, data

Oświadczenie woli

Zgodnie z art. 31u ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Jako najemca lokalu …………………… (adres zamieszkania) wyrażam wolę przedłużenia okresu wypowiedzenia wysokości czynszu z dnia ………………(data otrzymanego wypowiedzenia) do dnia 30 czerwca 2020 r.

Podpis

Wysłanie pisma o tej treści spowoduje, że nowa wysokość czynszu będzie wymagalna dopiero w lipcu 2020 r.

Zaskarżenie podwyżki czynszu

Niezależnie od powyższych uwag, lokatorom przysługuje możliwość zaskarżenia podwyżki czynszu w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wypowiedzenia.

  • Jeśli właściciel zamierza podwyższyć czynsz powyżej 3% stawki odtworzeniowej za metr (tu przeczytaj ile ona wynosi), złóż prośbę o wyjaśnienie przyczyn podwyżki czynszu (brak odpowiedzi ze strony właściciela skutkuje nieważnością podwyżki) Pobierz wzór
  • Jeśli właściciel już podwyższył czynsz powyżej 3% stawki odtworzeniowej za metr, złóż Pozew o ustalenie niezasadności podwyżki czynszu. Pobierz wzór.
Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top