English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Jak obliczyć stawkę odtworzeniową?

Opublikowane 08/04/20 o godz.18:29 w kategorii Porady prawne.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, potocznie zwany “stawką odtworzeniową”, jest m.in. podstawą do obliczania zaskarżalnej wysokości czynszu. Z tego powodu lokatorzy powinni wiedzieć, jak należy obliczyć ten wskaźnik.

W art. 8a Ustawy o ochronie praw lokatorów stawka odtworzeniowa jest określona jako wskaźnik, którego przekroczenie umożliwia podważenie zasadności podwyżki czynszu. Artykuł ten stanowi, że:

Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie
lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec
miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.

W ust. 4 tej regulacji zawarte jest następujące ograniczenie:

Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach […] Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

Jaka jest wysokość 3% stawki odtworzeniowej?

Wysokość tej stawki jest określana przez Wojewodę. W przypadku Warszawy, informacja o jej wysokości jest publikowana na stronie: https://bip.mazowieckie.pl/artykul/307/461/wskaznik-przeliczeniowy-kosztu-odtworzenia-1-m2-powierzchni-uzytkowej-budynkow-mieszkalnych

Przykładowo wskaźnik obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r. dla Warszawy, to kwota 6612,98 zł. Tę kwotę należy podzielić przez 12 i obliczyć 3% od uzyskanej kwoty. A więc aktualna na moment publikacji tego artykułu stawka wynosi 16,53 zł/m2.

Jeżeli właściciel podniesie czynsz powyżej tej wartości, podwyżka może zostać zaskarżona w sądzie.

UWAGA: Na podstawie tzw. “Tarczy antykryzysowej”, właściciele nie mogą podwyższać czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. Zobacz więcej informacji na ten temat.

Jak możesz pomóc?

1 Komentarz

Dodaj swój komentarz

  1. Komentarz napisany przez Malgorzata dnia 22/11/2020 o godz. 22:48.

    Przykładowo wskaźnik obowiązujący od 1 kwietnia 2020 r. dla Warszawy, to kwota 6612,98 zł. Tę kwotę należy podzielić przez 12 i obliczyć 3% od uzyskanej kwoty. A więc aktualna na moment publikacji tego artykułu stawka wynosi 16,53 zł/m2.W SKALI ROKU?
    Proszę podawać pełne informacje albo żadne.

Dodaj swój komentarz


Top