English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Stanowisko Komitetu w sprawie nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów

Opublikowane 01/03/17 o godz.10:09 w kategorii Nasze działania.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Poniżej przedstawiamy uwagi Komitetu Obrony Praw Lokatorów w odpowiedzi na prośbę o zgłaszanie uwag wystosowaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa i otrzymaną przez nas w dniu 21 lutego 2017 r.

Komitet Obrony Praw Lokatorów z niewielkimi wyjątkami bardzo negatywnie ocenia proponowane zmiany w Ustawie o Ochronie Praw Lokatorów. Apelujemy o ponowne rozpatrzenie projektu, gdyż spowoduje on dalsze pogorszenie sytuacji lokatorów z niskimi dochodami (w tym emerytów) i w żadnym stopniu nie pomoże rozwiązać problemów mieszkaniowych najuboższych.

W szczególności, Komitet negatywnie ocenia:

 • Wprowadzenie lokatorskich „umów śmieciowych”, krótkookresowych umów nie dających żadnego poczucia pewności i stałego miejsca zamieszkania,
 • Nieprzemyślane propozycje podwyższenia czynszu o całą kwotę dochodu przekraczającą kryterium dochodowe, sprowadzające się do konfiskaty zwiększonego dochodu,
 • Zwiększenie stanu niepewności przez wymuszenie rotacji zasobów, bez liczenia się z potrzebami lokatorów, ich realnymi możliwościami zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych i centrum życiowego, wokół którego toczy się ich życie rodzinne i zawodowe,
 • Brak realnego rozwiązania dla biednych pracujących, których nie stać na komercyjne formy najmu, ale którzy osiągają zbyt wysoki dochód, by kwalifikować się do pomocy mieszkaniowej,
 • Pryncypialnie błędne założenie, że zasób mieszkaniowy ma przynosić zysk, a nie stanowić formę pomocy dla mieszkańców Gminy, gwarantowaną przez Konstytucję.

Podsumowując, proponowany projekt jest ostatnim z długiej serii chybionych projektów forsowanych przez Ministerstwo, niezależnie od zmieniających się układów partyjnych i powiela błędne i szkodliwe propozycje, które zostały już wielokrotnie odrzucone w trakcie konsultacji społecznych.

Tekst projektu wraz z uzasadnieniem dostępny jest tu.

Poniżej pełne stanowisko Komitetu Obrony Praw Lokatorów.

Jak możesz pomóc?

4 Komentarzy

Dodaj swój komentarz

 1. Komentarz napisany przez alina dnia 01/03/2017 o godz. 18:35.

  Nie wiadomo czy śmiać się czy płakać nad tym projektem, który pachnie prześladowaniami i kryminałem.
  Niechybnie kolejni “czyściciele” lokali komunalnych chcą wejść do gry.
  Najemca lokalu komunalnego nadal będzie łatwym łupem dla: będących przy “żłobie”, oszustów, cwaniaków i szkodników społecznych.
  Projekt ustawy stanowi duże zagrożenie dla najuboższych.

 2. Komentarz napisany przez alina dnia 02/03/2017 o godz. 10:58.

  Autorzy projektu powinni praktycznie sprawdzić na sobie skutki jego stosowania.

 3. Komentarz napisany przez alina dnia 27/03/2017 o godz. 10:52.

  Radykalne zmiany przepisów dotyczące mieszkań, którymi gospodarują samorządy można rozważać jedynie w zastosowaniu do mieszkań, które samorządy same wybudowały lub wybudują i od początku dbają o ten zasób. Większość mieszkań, którymi obecnie zarządzają samorządy była wybudowana i utrzymywana przez mieszkających w nich obecnych najemców lub ich rodziny, a samorządy otrzymały je za darmo. Pewna część najemców miała szanse wykupić je na własność z bonifikatą. Pozostali będą nieustająco nękani i nadal będą ponosić koszty utrzymania armii nękających ich urzędników. Projektodawca ustawy nie potraktował problemu wnikliwie. Ustawa, jeśli wejdzie w życie w obecnym kształcie będzie krzywdząca dla podlegających jej przepisom najemców.

 4. Komentarz napisany przez alina dnia 28/03/2017 o godz. 11:01.

  Obecny Rząd RP ma tendencję do sięgania po rozwiązania z przeszłości. Warto więc, aby w pracach nad nowelizacją przepisów dotyczących ochrony lokatorów wzorował się na Ustawie z 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów – tekst jednolity w Dzienniku Ustaw RP Nr 39, poz. 297. Istotne są przepisy od art. 11. Ustawa ta istotnie dotyczy ochrony, a nie nękania lokatorów. Tekst ustawy jest dostępny w zakładce ISAP Sejmu.
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19360390297

Dodaj swój komentarz


Top