English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Projekt nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów zablokowany!

Opublikowane 23/03/10 o godz.00:15 w kategorii Nasze działania, Wiadomości, Z kraju.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Ministerstwo Gospodarki planowało wprowadzenie niekorzystnych dla lokatorów zmian Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) w ramach tzw. „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”.

opinii Komitetu Obrony Lokatorów, proponowana nowelizacja była bardzo niekorzystna dla lokatorów.

W naszej analizie, napisaliśmy:

  • Nowe przepisy ułatwiają właścicielom i administracji występowanie o eksmisję lokatorów i odbieranie im tytułu prawnego do lokalu, oraz znoszą obowiązek podawania przyczyn podjęcia takich kroków.
  • Wyeliminowana zostaje odpowiedzialność właścicieli kamienic (w tym Wydziałów Zasobów Lokalowych) za wyszukiwanie lokali zamiennych dla eksmitowanych lokatorów.
  • Uchylone zostają przepisy, które zapewniają, że czynsz może być podniesiony tylko raz na pół roku, oraz zniesiony zostaje wymóg uzasadnienia podwyżki czynszu. Ponadto, skrócony zostaje termin, w którym można zaskarżyć podwyżkę.
  • Skrócony zostaje z trzech lat do jednego roku okresu wypowiedzenia najmu przez właścicieli budynków.
  • Nowe propozycje są bardzo niekorzystne dla lokatorów i zmniejszyłyby zakres obowiązków właścicieli (w tym administracji domów komunalnych) wobec lokatorów. Nawet lokatorzy, którzy sumiennie płacili czynsz mogą otrzymać wypowiedzenie bez podania przyczyny.

KOL uruchomił stronę internetową umożliwiającą wysyłanie petycji przeciw nowelizacji. Petycję wysłało ponad 1500 osób.

Dnia 21 stycznia b.r. poseł na Sejm Artur Górski, z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, złożył na ręce Marszałka Sejmu, Bronisława Komorowskiego, interpelację w sprawie planowanych zmian w Ustawie o ochronie praw lokatorów, opartą o analizę Komitetu Obrony Lokatorów.

Dnia 1 marca b.r., Ministerstwo Gospodarki przesłało odpowiedź na interpelację, w której informuje, że po gruntownej analizie opinii zgromadzonych podczas konsultacji społecznych projektu, w tym opinii Komitetu Obrony Lokatorów, w dniu 17 lutego 2010 r. Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki zdecydowało o rezygnacji z wprowadzania zmian do Ustawy o ochronie praw lokatorów z dnia 21 czerwca 2001 r.

Poniżej treść odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki:

Jak możesz pomóc?

1 Komentarz

Dodaj swój komentarz

  1. Komentarz napisany przez meg dnia 24/03/2010 o godz. 18:02.

    Świetnie. Gratuluję zespołowi KOL. Nie udało się draństwu “ukradkiem” wprowadzić zmiany do ustawy. Brawo KOL!

Dodaj swój komentarz


Top