English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Mafia “odzyskiwaczy” ostrzy sobie zęby na “Prażankę”

Opublikowane 26/02/12 o godz.01:38 w kategorii Strona społeczna, Wiadomości.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

klopotowskiego38Znany warszawski kamienicznik Marek Mossakowski, który dorobił się już nawet sztuki teatralnej na swój temat, stara się przejąć kolejną kamienicę na warszawskiej Pradze. Jest to budynek położony przy ul. Kłopotowskiego 38, zwany potocznie „Prażanką”, od nazwy sklepu który kiedyś zajmował cały parter. Rzecz jasna, Mossakowski nie ma nic wspólnego z dawnymi właścicielami.

Pomiędzy Polską a rządami 12 innych państw w latach 1948-1971 podpisano tzw. „umowy indemnizacyjne” (czyli odszkodowawcze), które stanowiły pełne zadośćuczynienie za przejęte przez władze nieruchomości. Wobec nieruchomości objętych umowami nie mogą być zgodnie z prawem prowadzone żadne postępowania o zwrot, gdyż prowadziłoby to do podwójnego zaspokojenia spadkobierców.

Jak wynika z dokumentów Ministerstwa Finansów będących w posiadaniu Komitetu Obrony Lokatorów, spadkobiercy kamienicy przy ul. Kłopotowskiego 38, jako obywatele USA, zostali objęci umową indemnizacyjną. Mimo to, Urząd miasta stołecznego Warszawy twierdzi, iż „nie posiada dokumentacji potwierdzającej objęcie nieruchomości układami indemnizacyjnymi”. W ten sposób, mafia „odzyskiwaczy” próbuje przejąć kolejną kamienicę, z pełnym przyzwoleniem władz.

Jak możesz pomóc?

9 Komentarzy

Dodaj swój komentarz

 1. Komentarz napisany przez Wanda Pradzioch WSL dnia 26/02/2012 o godz. 12:37.

  I co pan SS dalej będzie kamienice przepisywał na matkę, a sam mieszkał w komunalnym, biedny człowiek. A na marginesie, może trzeba zrobić zadymę pod jego adresem, pokazać jego sąsiadom jaki to typek i może sam się wyniesie do jednego ze swoich lokali.

 2. Komentarz napisany przez Marcia dnia 27/02/2012 o godz. 01:29.

  Zwykle oddaje swoje nieruchomości mamusi. Może i pod mamusi mieszkaniem trzeba zrobić zadymę?

 3. Komentarz napisany przez Malgorzata dnia 28/02/2012 o godz. 15:40.

  Podobna historia dotyczy kamienicy przy ul. Kruczej:

  Historia nieruchomości przy ul. Kruczej 13 w Warszawie

  Kamienica Izaaka Romberga zbudowana została w latach 1889-1890. Od 1891 do 1921 roku była własnością rodziny Grodziałowskich, następnie do 1956 roku własnością Jerzego Adama Baworowskiego, zmarłego bezpotomnie w 1973 r. (Jarosław Zieliński, Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Śródmieście historyczne, t. 8, s. 107-108). I tu pierwsza niejasność odnośnie prawowitego właściciela. Według Księgi Wieczystej prawowitym właścicielem nieruchomości był Jerzy Tomasz Erazm Baworowski (urodzony w Połtyczu, później zamieszkały w Lwowie). Dnia 6 września 1933 r. zmarł, pozostawiając zadłużenie nieruchomości w wysokości ówczesnych 112 500 zł, co spowodowało w 1960 r. hipotekę przymusową na rzecz Skarbu Państwa. Ewentualny spadek obciążony więc był hipoteką i przed wojną nie budził by zainteresowania.

  Podczas II wojny światowej do 1944 roku kamienica nie uległa większym zniszczeniom. Dopiero po okresie powstania warszawskiego spalony został dach z całą więźbą. W wielu miejscach zburzone zostały stropy do poziomu piwnic. W 1945 roku stały jedynie ściany frontowe z zachowaną dekoracją, ale wnętrze domu było ruiną.

  W dniu 26 września 1945 r. wszedł w życie Dekret Bieruta dotyczący przejęcia gruntów warszawskich pod zabudowę zrujnowanej stolicy. Właściciele gruntów otrzymali prawo złożenia tzw. Wniosku Dekretowego w terminie 6-ciu miesięcy od wymienionej daty. Jak udało się ustalić w przypadku Kruczej 13 złożono wniosek dwa i pół roku po terminie.

  W 1946 roku Bolesław Bejba podjął się, początkowo samowolnie, wykonania robót remontowych przy odbudowie kamienicy, uprzątnięcia gruzu z ulicy, rekonstrukcji stropów, więźby dachu, gzymsów. Uchroniło to nieruchomość przed planowaną całkowitą rozbiórką. Pod koniec roku uzyskał od Zarządu Miejskiego oficjalne pozwolenie na zabezpieczenie budynku dachem oraz remont wewnętrzny lokali. Remont został zakończony w 1948 roku, wtedy też nastąpiło zasiedlenie budynku.

  W 1954 roku Polska zawarła umowy odszkodowawcze (indemnizacyjne) z dwunastoma krajami, poczuwając się do obowiązku spłacenia szkód wynikających z działań II wojny światowej – dotyczyło to obywateli polskich zamieszkałych na terenie państw objętych umowami. Spadkobierczynie Jerzego Tomasza Erazma Baworowskiego mieszkały w Londynie i tam zmarły (Catherine Baworowska w 1958 r., Elizabeth Zofia Zych w 1987 r.). Wielka Brytania otrzymała 5 475 000 funtów. Z uwagi na powyższe Wielka Brytania przejęła obowiązek zaspokojenia roszczeń.

  Minister Finansów na zapytanie dotyczące sprawy umów indemnizacyjnych i roszczeń wobec kamienicy odpowiada niejednoznacznie. Mimo to można stwierdzić, że umowa indemnizacyjna z Wielką Brytanią zwolniła Polskę od zobowiązań finansowych, bez względu na to, czy obywatele polscy wystąpili o odszkodowania, czy też nie wystąpili, czy otrzymali je, czy też nie. Zawarcie po wojnie umów indemnizacyjnych zwalnia obecnie Polskę ze wszystkich zobowiązań w tym zakresie. Ponadto należy pamiętać, że omawiana nieruchomość była wysoko zadłużona.

  W 1994 r. Sąd Rejonowy w Krakowie stwierdził spadek po Elizabeth Zofii Zych na rzecz Jacka Kajusa Grocholskiego, Aleksandra Luana Grocholskiego, Idy Fosca Grocholskiej, Thei Róży Grocholskiej i Moniki Wereny Tompson. Natomiast dokumenty świadczą o tym, że Elizabeth Zofia Zych nabyła spadek w roku 2000, a nie w 1994 (!).

  W latach 90-tych wiele rodzin otrzymało prawo wykupu zajmowanych mieszkań. Lokatorom Kruczej 13 odmówiono wykupu motywując, że kamienica figuruje w rejestrze zabytków. Zapis ten obecnie nie istnieje, zmieniły się czasy, konserwatorzy i poglądy. Okazał się zbędny i zniknął w magiczny sposób.

  Dnia 1 lipca 2010 r. Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ADK-14 protokolarnie przekazał budynek na rzecz siedmiu osób: Anny Marii Bielskiej, George’a Kalinowskiego, Jacka Kajusa Grocholskiego, Aleksandra Luana Grocholskiego, Idy Fosca Grocholskiej, Thei Róży Grocholskiej i Moniki Wereny Tompson. Podstawą przekazania była decyzja 515/GK/DW/2008 Prezydenta Warszawy. Wcześniej nikt nie powiadomił lokatorów o mających nastąpić zmianach, nie wypowiedziano umów najmu lokali, bez wiedzy lokatorów przekazano osobom prywatnym teczki lokatorów z całością dokumentów, naruszając dobro osobiste. Do roku 2008 żaden z warszawskich urzędów nie wiedział o toczącej się sprawie roszczeniowej, nawet Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych, do którego m.in. wysyłane były pisma z prośbą o informacje i wyjaśnienie sprawy.

  Biorąc pod uwagę wymienione fakty nieruchomość przy ul. Kruczej 13 przekazano z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnienia związane z Dekretem Bieruta są niejasne i niewiarygodne. Czy można także zignorować temat umów indemnizacyjnych i fakt Hipoteki Przymusowej na rzecz Skarbu Państwa?

  Od lipca 2010 r. administracją budynkiem zajmuje sie agencja nieruchomości „ABB” nieruchomości mieszcząca się w Krakowie. Zarządzający, Adam Benedykt Bisping, podniósł kilkukrotnie opłaty za najem lokali, w tym ponad trzykrotnie opłaty za media miejskie, przysyła wezwania do zapłaty naliczając odsetki od fikcyjnych kwot, straszy przekazaniem sprawy do sądu, grozi wypowiedzeniem najmu i komornikiem. Natomiast do dnia dzisiejszego nie podpisał stosownych umów najmu z lokatorami.

 4. Komentarz napisany przez admin dnia 28/02/2012 o godz. 22:00.

  Proszę się zgłosić do nas na dyżur do Komitetu (informacje w dziale Kontakt). Spróbujemy pomóc lokatorom tej kamienicy.

 5. Komentarz napisany przez Malgorzata dnia 22/03/2012 o godz. 22:37.

  Przeslalismy pelna dokumentacje mailem na adres kontaktowy. Prosze o krotka odpowiedz, czy doszly. Sprawa zainteresowala sie Prokuratura. Mamy nadzieje, ze wniosek nie zostanie odrzucony….

 6. Komentarz napisany przez admin dnia 23/03/2012 o godz. 10:11.

  Tak, otrzymaliśmy. Dziękujemy.

 7. Komentarz napisany przez Krysia dnia 01/05/2013 o godz. 20:58.

  Warto dobrze sprawdzić – samo obywatelstwo amerykańskie nie przesądza że ktoś otrzymał odszkodowanie. Umowy indemnizacyjne obejmowały tych obywateli którzy obywatelstwo amerykańskie posiadali w dniu wejścia w życie dekretu t.j. 26 X 1945- jeśli otrzymali obywatelstwo później – to nie byli objęci umowami indemnizacyjnymi – bo nie stracili majątku jako amerykanie – a jako Polacy !!!!!!

 8. Komentarz napisany przez Dorota dnia 10/11/2017 o godz. 03:01.

  Uprzejmie prosimy o kontakt z lokatorami lub osobami zorientowanymi w sprawie Kruczej 13. W Krakowie jest kamienica, która przed kilkunastu laty została przejęta w niejasnych okolicznościach przez M.W.Tompson, która jest reprezentowana przez jedna z krakowskich kancelarii prawnych. Aktualnie wyjaśniamy tą sprawę, zbieramy dokumenty i będziemy wysyłać odpowiednie zgłoszenie do prokuratury.Pozdrawiam serdecznie! Dorota ze Stowarzyszenia KGI Obrony Praw Lokatorów w Krakowie

 9. Komentarz napisany przez Piotr dnia 04/07/2019 o godz. 13:35.

  To by się zgadzało. Przejętą kamienicą Przy Kruczej 13 w warszawie administrowała firma z Krakowa ABB Nieruchomości Adam Benedykt Bisping – właścicel agencji – okazał się wynajętym czyścicielem kamienic. Potem administratorką została Monika Werena Tompson, która dewastacją lokali doprowadziła do zagrożenia mienia i życia lokatorów kamienicy. Sprawa przejmowania nieruchomości prowadzona była w Krakowie. Sprawa przejęcia Kruczej 13 od lat jest w prokuraturze.

Dodaj swój komentarz


Top