English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Jak wypowiedzieć wcześniej umowę najmu?

Opublikowane 30/03/20 o godz.22:44 w kategorii Porady prawne.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Choć najczęściej piszemy o tym, jak walczyć z wypowiedzeniami umów najmu, zdarzają się też przypadki odwrotne. Jest tak, gdy lokatorzy podpisali umowę najmu na czas określony, ale chcieliby z niej zrezygnować we wcześniejszym terminie ponoszenia dodatkowych kosztów. Powiemy tu, jak sobie poradzić z tym problemem w przypadku wynajmowania pokoju w mieszkaniu z wieloma najemcami.

Umowy najmu na czas określony, co do zasady, mogą zostać wypowiedziane przed upłynięciem terminu tylko na warunkach określonych w umowie. A te warunki są często bardzo niekorzystne dla lokatorów. W tym artykule omówimy rodzaj umowy najmu, który występuje często w najmie indywidualnych pokojów w mieszkaniach. W razie wypowiedzenia umowy najmu przez lokatora, warunkiem jest:

Znalezienie na swoje miejsce kolejnego najemcy, który zgodzi się zawrzeć umowę najmu na takich samych warunkach

Dodatkowo, nieraz obecna jest klauzula o następującej treści:

W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Najemcy, Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą umowną w wysokosci równowartości czynszu, jaki Najemca byłby zobowiązany uiszczać do końca okresu, na jaki umowa została zawarta.

Najem pokoju w mieszkaniu z wieloma obcymi osobami, ze współdzieloną łazienką, bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, jest w oczywisty sposób zagrożeniem dla zdrowia lokatorów w dobie epidemii COVID-19.

Aby ograniczyć ryzyko kosztów w razie wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym, należy wysłać wynajmującemu wypowiedzenie umowy najmu według poniższego wzoru listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru (tzw. “zwrotka”, żółta kartka otrzymywana zwrotnie z podpisem odbiorcy) należy zachować, gdyż będzie to stanowić ważny dowód sądowy w razie, gdyby wynajmujący próbował rościć sobie prawo do opłat czynszowych po wypowiedzeniu umowy najmu przez lokatora.

Oto wzór wypowiedzenia umowy najmu:

Istnieje też możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem sądowego rozwiązania umowy najmu z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (a taka z pewnością wystąpiła wraz z wybuchem epidemii COVID-19). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Jak możesz pomóc?

2 Komentarzy

Dodaj swój komentarz

  1. Komentarz napisany przez Kasia dnia 01/06/2021 o godz. 19:02.

    Jeżeli podpisałam umowę najmu na czas określony, już w okresie epidemii, to czy mogę skorzystać z opisanego wzoru wypowiedzenia umowy?

  2. Komentarz napisany przez Kasia dnia 01/06/2021 o godz. 21:03.

    Jeżeli podpisałam umowę w momencie kiedy już istniało zagrożenie epidemiologiczne, czy mogę skorzystać z opisanego wzoru wypowiedzenia umowy, aby wypowiedzieć umowę nie z mojej winy?

Dodaj swój komentarz


Top