English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Gorzki wielkanocny prezent od rządu

Opublikowane 21/04/19 o godz.13:43 w kategorii Publicystyka.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie nowe przepisy dla lokatorów, które znacznie pogorszą sytuację wielu niezamożnych osób.

Nowelizacja Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów została przyjęta już jakiś czas temu i według nas, doprowadzi do znacznego pogorszenia sytuacji wielu biednych pracujących i wzmocni szarą strefę zatrudnienia.

Wedle nowych zasad, Gminy będą mogły okresowo weryfikować dochody lokatorów, ale nie częściej niż co 2,5 roku. To jeszcze samo w sobie nie byłoby problemem, gdyby nie to, że Ustawa przewiduje drastyczne podwyżki czynszu w mieszkaniach komunalnych maksymalnie do poziomu 8% stawki odtworzeniowej. W Warszawie to obecnie powyżej 40 zł. za metr. Czynsze na tym poziomie mogą obowiązywać lokatorów, którzy przekraczają kryterium dochodowe, ale zarabiają mniej niż średnia krajowa. To nawet 2 RAZY WIĘCEJ niż czynsze ustawowo dozwolone w TBS-ach i Mieszkaniu Plus.

Dla porównania:

Czynsz w TBS-ach, w skali roku nie może przekraczać 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322) – w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub 5% wartości odtworzeniowej, o której mowa w pkt 1 – w przypadku lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego.

Na Pradze Połnoc czynsze w TBSach wahają się od 13,48zł/m2 do 16,31zł/m2. Źródło: https://www.tbspolnoc.pl/pl/oplaty.html

Notabene, kryterium dochodowe dla TBSów jest dużo wyższe, niż dla mieszkań komunalnych.

Jak już wielokrotnie mówiliśmy, nowy system ma dotyczyć tylko nowych umów – ale niestety, zmiana adresu wiąże się z koniecznością podpisania nowej umowy – nawet jeśli ktoś mieszkał w mieszkaniu komunalnym przez całe życie. A więc lokatorzy reprywatyzowanych lub rewitalizowanych budynków, a także wysiedleni z przyczyn technicznych, mogą się spodziewać tego, że nowe przepisy będą mieć do nich zastosowanie.

Za ten okrutny „prezent” jest odpowiedzialny przede wszystkim były Minister Budownictwa Kazimierz Smoliński (PiS), jego ekipa oraz układ PO-PiSu, który od lat dąży do komercjalizacji mieszkalnictwa publicznego i znacznego zmniejszenia podaży mieszkalnictwa komunalnego dostępnego dla rodzin niezamożnych pracujących.

Komitet Obrony Praw Lokatorów będzie konsekwentnie dążyć do tego, by doszło do nowelizacji Ustawy tak, aby absurdalne przepisy zostały zmienione i aby ponownie ustalić rozsądny maksymalny czynsz dla osób o przeciętnych zarobkach i zlikwidować przepisy dyskryminujące lokatorów komunalnych względem lokatorów TBSów i Mieszkania Plus.

Jak możesz pomóc?

4 Komentarzy

Dodaj swój komentarz

 1. Komentarz napisany przez alina dnia 21/04/2019 o godz. 15:28.

  Draństwo. Rabunek. Stwarzanie warunków, w których lokator mieszkania komunalnego nie będzie miał możliwości zaspokojenia niezbędnych dla przeżycia potrzeb. Takie działania mają znamiona przemocy ekonomicznej.
  W praktyce, mieszkania komunalne staną się mieszkaniami rotacyjnymi i komercyjnymi.
  Zamiast obiecanego zbudowania 3 000 000 mieszkań zaczyna się akcja eliminowania lokatorów z najmowanych mieszkań.
  Dobra płaca stanie się nieopłacalna. Sukcesem stanie się wysokie notowanie w konkursie nędzy.

 2. Komentarz napisany przez Wiesław dnia 23/04/2019 o godz. 12:39.

  “Jak już wielokrotnie mówiliśmy, nowy system ma dotyczyć tylko nowych umów”

  Jak to rozumieć skoro Art. 27. brzmi:

  1. Ustawa niniejsza znajduje również zastosowanie do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie.

  Czy co 2,5 roczna weryfikacja dochodów najemcy komunalnego ma zastosowanie tylko do umów najmu zawartych po dniu 21 kwietnia 2019 r., czy też po 1 maja 2018 r. od kiedy ustawa weszła w życie?

 3. Komentarz napisany przez alina dnia 24/04/2019 o godz. 11:10.

  Na spokojny dach nad głową lokator wciąż nie może liczyć. Przyczyną jest brak dobrej woli i nieudolność rządu i samorządu.

 4. Komentarz napisany przez admin dnia 09/05/2019 o godz. 21:12.

  Zastosowanie mają inne zapisy, takie jak możliwość wypowiedzenia umowy najmu ze wskazaniem lokalu zamiennego w przypadku przekraczania normy metrażowej.

Dodaj swój komentarz


Top