English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Zaprotestuj przeciw poprawkom Senatu do KPA!

Opublikowane 08/08/21 o godz.16:57 w kategorii Publicystyka.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Dlaczego protestujemy? Dlaczego jest ważne, by Sajm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego? Poniżej wyjaśniamy, o co chodzi.

W środę 11 sierpnia o godz. 12:00 będziemy protestować pod Sejmem.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/861476227908408

Domagamy się odrzucenia poprawek, które Senat wprowadził do szeroko dyskutowanej nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ten ważny projekt ma zakończyć możliwość reprywatyzacji nieruchomości, jednak poprawki Senatu mogą pozbawić go zębów.

O projekcie Ustawy pisaliśmy już tu: https://lokatorzy.info.pl/nowelizacja-kpa-czy-senat-pozbawi-ja-zebow/

W pierwotnym brzmieniu nowelizacji znajdował się następujący zapis:

Postępowania administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia, wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją lub postanowieniem, umarza się z mocy prawa.

Zapis ten oznaczał umorzenie z mocy prawa postępowań zwrotowych w Warszawie, wszczętych na podstawie Dekretu Bieruta (rozpoczętych przez złożenie przez właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców, w latach 40-tych, tzw. wniosków dekretowych). Dla lokatorów oznaczałoby to definitywne uwolnienie od koszmaru roszczeń, który powodował w przeszłości przekazywanie mieszkań wraz z lokatorami w ręce rekinów nieruchomości, co kończyło się najczęściej orgią bezprawnych działań nowych właścicieli, a przynajmniej horrendalnymi podwyżkami czynszów. Ciągłe trwanie postępowań zwrotowych sprawia, że kamienice należące do zasobu miejskiego są straszliwie zaniedbane, gdyż władze Warszawy odmawiają dokonywania remontów, dopóki zwroty są teoretycznie możliwe.

Co uchwalił Senat? Zapis zacytowany powyżej uzyskał nowe brzmienie:

Jeżeli postępowanie administracyjne […] zostało wszczęte po upływie trzydziestu lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 156 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 [czyli np. gdy decyzja została podjęta z naruszeniem prawa – przyp. KOPL], w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, organ administracji publicznej stwierdza wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz wskazuje okoliczności, z powodu których nie stwierdził nieważności decyzji lub postanowienia.

Gęsty żargon prawniczy utrudnia zrozumienie tego akapitu. Wyjaśnijmy więc, co oznacza on w praktyce. Dzieją się tu dwie rzeczy:

  • Po pierwsze, tylko część postępowań, o których była mowa w pierwotnym projekcie Ustawy będzie mogła zostać umorzona. Umorzone mogą być tylko te, w których wystąpiło naruszenie przepisów prawa lub zawierały inne wady powodujące ich nieważność. Te reprywatyzacje, w których nie doszło do nadużyć ze strony urzędników będą mogły nadal być kontynuowane, a miecz Damoklesa wiszący nad lokatorami nie zostanie w ich przypadku usunięty.
  • Po drugie i co bardziej istotne, wedle poprawki Senatu “organ administracji publicznej stwierdza wydanie zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa” – ale nie wiadomo w jakim terminie. Brak określonych terminów działania oznacza, że postępowania mogą toczyć się jeszcze w nieskończoność. Brak umorzenia postępowań reprywatyzacyjnych z mocy prawa oznacza także, że prawnicy Ratusza będą mieć wolną rękę w interpretowaniu przepisów na korzyść mafii reprywatyzacyjnej, tak jak to robili do tej pory.

Dlatego jest tak ważne, by zatruty owoc poprawek autorstwa senatora Marka Borowskiego został odrzucony przez Sejm!

Przyjdź na protest pod Sejmem na ul. Wiejskiej 4/6/8 w środę 11 sierpnia o godz. 12:00!

Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top