English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Raport NIK o zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych

Opublikowane 22/08/21 o godz.18:14 w kategorii Publicystyka.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

W dniu 6 sierpnia 2020 r. Najwysza Izba Kontroli opublikowała dokument zatytułowany “Działania Administracji Publicznej na rzecz Zaspokajania Potrzeb Mieszkaniowych Gospodarstw Domowych o Niskich Dochodach”.

Obraz, który się rysuje po przeczytaniu raportu nie jest różowy, co oczywiście nie zaskakuje nikogo, kto ma do czynienia z gospodarką lokalową w gminach i kto próbował uzyskać lokal w najmie socjalnym lub komunalnym.

I tak w raporcie czytamy:

Podejmowane przez organy administracji publicznej działania na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach nie były skuteczne.

Gminy, pomimo realizowanych działań nie doprowadziły do poprawy sytuacji osób oczekujących na mieszkania komunalne. W 11 kontrolowanych gminach, liczba gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie od gminy wzrosła o 30% a czas oczekiwania na lokal wynosił nawet 17 lat.

Dalej czytamy też:

Liczba gmin, w których na koniec roku pozostawały niezrealizowane wnioski o najem mieszkania komunalnego wzrosła z 427 w 2016 r. do 451 w 2018 r., tj. potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach pozostawały niezrealizowane w ponad 73% gmin.

Liczba gmin, gdzie nie zrealizowano wniosków (zwłaszcza dotyczących zamiany lokali) jest przytłaczająca.

Choć raport słusznie wskazuje na klęskę polityki mieszkaniowej w kraju, nie da się nie zauważyć licznych mielizn w zawartym w nim wnioskowaniu. Twórcy raportu nie wychodzą poza horyzonty myślowe resortu Infrastruktury i Budownictwa, obracając sie w zaklętym kręgu przekonania, że mieszkalnictwo komunalne musi “zarabiać na siebie” a nie stanowi gwarantowaną konstytucyjnie pomoc dla mieszkańców gmin. Poszukując sposobów rozwiązania problemu głodu mieszkaniowego nie znajdują innych rozwiązań, niż twórcy nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów z 2019 r., która wprowadziła możliwość podwyższania czynszów i wcześniejszego wypowiadania umów najmu. Zabrakło refleksji, że jedynym sposobem rozwiązania kwestii braku mieszkań jest… ich budowanie.

Pełną treść raportu można przeczytać tutaj: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/033/

Jak możesz pomóc?

1 Komentarz

Dodaj swój komentarz

  1. Komentarz napisany przez alina dnia 25/08/2021 o godz. 11:42.

    Gospodarka lokalowa w gminach ogranicza się jedynie do: pobierania opłat od najemców i ich rozliczania, egzekwowania zaległości w opłatach, przyjmowania pism, oświadczeń i wniosków od najemców. Na odpowiedź na pisma i ustosunkowanie się do wniosków można czekać w nieskończoność. Kodeks postępowania administracyjnego jest ignorowany. Monitowanie o odpowiedzi jest nieskuteczne. Petent jest zbywany wymijającymi lub nawet bezczelnymi odpowiedziami. Szuka się powodów, żeby pozbyć się petenta, a nie sposobów załatwienia jego sprawy zgodnie z przepisami prawa. Brak dobrej woli urzędników to ich główna cecha. Ten stan trwa od zawsze i nie ma nadziei, żeby coś się zmieniło. Często osoby ubiegające się o przydzielenie lokalu komunalnego oraz najemcy tych lokali są poniżani i gnębieni. To są obserwacje z pięćdziesięcioletniego okresu użerania się z zarządzającymi i administrującymi lokalami komunalnymi.

Dodaj swój komentarz


Top