English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Komisja Weryfikacyjna nie pomogła Łomżyńskiej 44

Opublikowane 16/11/18 o godz.19:51 w kategorii Historie lokatorów.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Lokatorzy z ul. Łomżyńskiej 44 na Szmulkach w Warszawie cieszyli się, gdy zapadła decyzja Komisji Weryfikacyjnej w sprawie ich domu.

Decyzja nr. KR VI R 11/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. stanowiła o uchyleniu w całości decyzji reprywatyzacyjnej i o przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia Prezydentowi m.st. Warszawy. Zadecydował fakt braku zbadania przesłanki posiadania podczas wydawania decyzji reprywatyzacyjnej, czyli faktu władania nieruchomością przez osoby składające wniosek dekretowy po jego nacjonalizacji w latach 40-tych.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ wezwał w październiku beneficjentów reprywatyzacji do wydania m.st. Warszawie nieruchomości położonej przy ul. Łomżyńskiej 44. Mieszkańcy zwrócili się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami o ustalenie wysokości czunszu komunalnego i podanie konta na które można będzie wpłacać czynsz. ZGN oświadczył, że stara się o odzyskanie budynku, jednak odmówił ustalenia nowej wysokości czynszu do momentu przejęcia nieruchomości. Dyrektor ZGN stwierdziła też:

“Przedmiotowa decyzja Komisji Reprywatyzacyjnej nie zawiera postanowienia nakazującego niezwłocznego przejęcia nieruchomości w zarząd miasta i nie rozstrzyga ostatecznie o stanie prawnym nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej 44. […] W tej sytuacji Zakład nasz nie ma podstaw prawnych do przejęcia nieruchomości w zarząd i administrację.”

Rzeczywiście w decyzji Komisji Weryfikacyjnej zabrakło postanowienia o nakazaniu m.st. Warszawie przejęcia zarządu nad nieruchomością. Takie postanowienie figuruje na przykład w decyzji dotyczącej kamienicy przy ul. Nowogrodzkiej 6a (Postanowienie nr. III R 13/17 z dnia 28 marca 2018 r.). Nieruchomość przy Nowogrodzkiej 6a wróciła do miasta tylko teoretycznie, bo nadal zarząd nad nią sprawuje spółka Jowisz, jednak lokatorzy płacą czynsz do śródmiejskiego ZGN w wysokości czynszu komunalnego.

Administrator budynku przy Łomżyńskiej 44 (Administrator sp. z o.o.) domaga się od lokatorów wpłacania czynszów na dotychczasowe konta. Wygląda więc na to, że Komisja nie poprawiła w niczym losu lokatorów kamienicy, którzy będą traktowani jak wszystkie inne ofiary dzikiej reprywatyzacji.

Jak możesz pomóc?

Dodaj swój komentarz


Top