English | Deutsch
Zdjęcie pochodzi z blogu warszawa78.blox.pl

Ustawa reprywatyzacyjna a kwestia wyceny nieruchomości

Opublikowane 23/02/18 o godz.18:13 w kategorii Publicystyka.
Nie radzisz sobie z urzędnikami lub prywatnym właścicielem i potrzebujesz naszej pomocy? Skontaktuj się z nami!

Podczas toczącej się dyskusji o problemach związanych z Ustawą reprywatyzacyjną Komitet Obrony Praw Lokatorów podkreślał, że wycena nieruchomości powinna zostać sporządzona na podstawie odpowiadającej 20% wartości nieruchomości w dacie przejęcia nieruchomości po wojnie, a nie na podstawie aktualnej wartości budynku.

Jednak słuchając różnych wypowiedzi medialnych na ten temat można odnieść wrażenie, że nie wszystkie są oparte na faktach, a przede wszystkim na samym tekście projektu Ustawy. Mamy nadzieję, że niedługo uda nam się uzyskać odpowiedzi na wszelkie wątpliwości dotyczące tego projektu.

Trzeba jednak jasno stwierdzić, że zapowiedź kalkulowania wartości nieruchomości według ceny na dzień przyjęcia nieruchomości znajduje się w projekcie Ustawy od samego początku.

Art 14 projektu brzmi:

Art. 14. 1. Wartość nieruchomości przejętej, w tym wartość budynków, ich części, w tym lokali oraz innych urządzeń stanowiących część składową nieruchomości albo przejętych wraz z nieruchomością przejętą, ustala się według jej stanu na dzień przejęcia, z uwzględnieniem istniejących w tym dniu części składowych nieruchomości oraz obciążeń, w tym ciężarów wieczystych…

Z powyższego wynika, że punktem odniesienia wyceny wartości nieruchomości powinien być dzień jej przejęcia. Projekt także zakłada, że jeśli wartość obciążeń jest równa lub wyższa od wartości nieruchomości w dniu przejęcia, rekompensata nie zostanie wypłacona.

Parę dni temu przekazaliśmy informacje pochodzące od innego stowarzyszenia, w którym mowa jest o innym przepisie Ustawy:

2. Wartość nieruchomości przejętej oblicza się według cen albo kosztów odtworzenia na dzień sporządzenia wyceny, jednak wartość obciążeń, o których mowa w ust. 1, oblicza się według ich wartości w chwili przejęcia nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości w dniu przejęcia.

Warto podkreślić, że taki zapis istniał w projekcie Ustawy od samego początku. Informacje o tym, jakoby ten zapis został dodany do Ustawy później są więc nieprawdziwe.

Jednak od paru tygodni, od czasu odesłania projektu do dopracowania przez Jacka Sasina, krążą pogłoski o tym, że zmieniono zasady wyliczenia wartości nieruchomości. Nie mogliśmy dotrzeć do żadnych oficjalnych dokumentów, które by o tym świadczyły. Trafiliśmy jednak na pewne uwagi dotyczące m.in. definicji wartości i sposobu wyceny. Wiemy też nieoficjalnie, że były naciski z różnych stron, aby wartość nie była kalkulowana według stanu na dzień przejęcia.

Ponieważ Art. 14 ust. 2 może być rozumiany inaczej i taka interpretacja może się wydawać sprzeczna z intencją pierwszego punktu, warto dopracować język Ustawy i obecne w niej definicje, zwłaszcza dotyczące wartości i sposobu wyceny. Ustalenie wartości nieruchomości nigdy nie będzie zadaniem łatwym. Należy więc usunąć wszelkie wątpliwości.

Dopóki propozycje zmian nie zostaną przedstawione w oficjalnym dokumencie, trudno komentować na ich temat. Możemy tylko podkreślić, że sposób wyceny oparty na dacie przejęcia, w brzmieniu Art. 11 ust. 1 wydaje się nam klarowny. Będziemy się starać uzyskać więcej informacji o trwających pracach nad Ustawą, zwłaszcza w kwestii sposobu wyceny nieruchomości.

Warto też zwrócić uwagę na brak rozwiązań, które mogłyby pomóc rozwiązać problemy reprywatyzacyjne w innych miastach, np. Krakowie i Łodzi. Lokatorzy w tych miastach również cierpią z powodu dzikiej reprywatyzacji.

Duża Ustawa reprywatyzacyjna jest potrzebna. Popieramy rozwiązania takiej, jak zakaz zwrotu nieruchomości w naturze. Wprowadzenie takiego prawa jest absolutnie niezbędne z punktu widzenia lokatorów. Wprowadzone rozwiązania powinny regulować tę kwestię na terenie całego kraju i mamy nadzieję, że pojawią się rozwiązania w tym zakresie.

Jak możesz pomóc?

1 Komentarz

Dodaj swój komentarz

  1. Komentarz napisany przez alina dnia 24/02/2018 o godz. 17:09.

    Chyba tylko koniec świata załatwi wszystkie niekończące się problemy.

Dodaj swój komentarz


Top